Informatiebrief 22 april 2021 (extra)

22 april 2021 Beste ouders/verzorgers,   U ontvangt deze extra ouderbrief omdat we een aantal onderwerpen onder uw aandacht willen brengen voor de meivakantie aanbreekt.  Schooljaar 2021-2022 starten we met 6 stamgroepen  Volgend schooljaar starten we met 6...

Informatiebrief 15 april – 20 mei 2021

15 april 2021 Beste ouders/verzorgers, In alle groepen zijn we bezig met het ontwikkelen van de eigen wijsheid van de kinderen op eigen wijze. Stamgroep 1/2 heeft bijvoorbeeld buiten een verkeerswandeling gemaakt op de nationale buitenlesdag (13 april). In de...

Informatiebrief 18 maart – 8 april 2021

18 maart 2021 Beste ouders/verzorgers, In de stamgroepen wordt volop gewerkt aan de thema’s. Stamgroep 5/6 heeft een gastles gehad van kunstenares Joanne Zegers over fotografie, passend in het thema ‘schilderijen, foto’s en afbeeldingen’. De stamgroepen 3/4 hebben...

Website VO Gids

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen de leerlingen van groep 8 en de ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die u reeds heeft ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest...

Informatiebrief 18 februari-18 maart 2021

18 februari 2021    Beste ouders/verzorgers,   We zijn heel blij dat bijna alle kinderen weer op school zijn! We merken dat de kinderen het heel fijn vinden om weer op school te zijn. Er wordt volop gewerkt aan de thema’s. Bijvoorbeeld met een heuse ‘catwalk’ in...