De Eigen Wijs

Kind aanmelden

Aannamebeleid

Ben je op zoek naar een school voor je kinderen? Kun je ons concept onderschrijven en wil je bewust hiervoor kiezen? Wil je als ouder voor je kind een actieve rol spelen op onze school? Denk je dat IKC De Eigen Wijs je kind kan bieden wat het nodig heeft? Of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de schoolleiding voor een informatief gesprek.

Wanneer starten?


Uw kind kan bij de kleuters op onze school starten als het 4 is. Bij interesse kunt u een afspraak maken met de schoolleiding voor een kennismakingsgesprek. Tijdens en na dat gesprek, zullen afspraken gemaakt worden over officieel aanmelden en eventuele wen-dagen.

Zij-instromers
Uw kind is welkom bij gebleken geschiktheid, maar om het groepsproces niet al te veel te verstoren worden zij-instromers na een uitgebreid kennismakingsgesprek met de schoolleiding eerst uitgenodigd voor een dagdeel in de klas. Ook willen we graag toestemming om contact op te nemen met de huidige school met de vraag om informatie.

Als na deze wen-dag en na het verkrijgen van de informatie van de huidige school alle partijen  van mening zijn dat het kind op z’n plek is bij ons, kan het starten na een vakantie. Je wordt als ouder dan uitgenodigd om het kind officieel aan te melden.

We streven naar een groepsgrootte van maiximaal ca 25 kinderen, het kan dan gebeuren dat een groep ‘vol’ is.