Kind aanmelden

Ben je op zoek naar een school voor je kinderen? Kun je ons concept onderschrijven en wil  je bewust hiervoor kiezen? Wil je als ouder voor je kind een actieve rol spelen op onze school? Denk je dat IKC DE Eigen Wijs je kind kan bieden wat het nodig heeft? Of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de schoolleiding voor een informatief gesprek.

Bel ons onder schooltijd op 075 207 3001

of mail naar: info@deeigenwijs.nl

We zijn op 4 september 2017 gestart met de jongste groepen (1-5). Elk volgend jaar komt daar een hogere groep bij, dus:
groep 6 in schooljaar 2018-2019;
groep 7 in schooljaar 2019-2020;
groep 8 in schooljaar 2020-2021.

Uw kind kan bij de kleuters op onze school starten als het 4 is. Bij interesse kunt u een afspraak maken met de schoolleiding voor een kennismakingsgesprek. Tijdens en na dat gesprek, zullen afspraken gemaakt worden over officieel aanmelden en eventuele wen-dagen.

Wat betreft de instroom van oudere kinderen zijn we ons  bewust van de bijzondere groepsdynamiek van de middenbouw groep. De kinderen zijn vanuit andere klassen, op andere scholen, dit jaar bij elkaar gekomen. We hebben veel aandacht voor het zoeken en bewaken van evenwicht in de groep. We zijn dan ook voorzichtig met het uitbreiden van deze groep.

Uiteraard is uw kind welkom bij gebleken geschiktheid, maar om het groepsproces niet al te veel te verstoren worden  zij-instromers na een uitgebreid kennismakingsgesprek met de schoolleiding eerst uitgenodigd voor een dagdeel in de klas en willen we graag toestemming om contact op te nemen met de huidige school met de vraag om informatie.

Als na deze wen-dag en na het verkrijgen van de informatie van de huidige school alle partijen  van mening zijn dat het kind op z’n plek is bij ons, kan het starten na een vakantie.  Je wordt als ouder dan uitgenodigd om het kind officieel aan te melden.