School

Onze Partners

Kinderopvang Baloe


Één visie, één werkwijze en één benadering van kinderen in onderwijs, dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, dat geeft houvast. In samenwerking met het team van IKC De Eigen Wijs biedt Kinderopvang Baloe dagopvang van 0 t/m 4 jaar, voor- en vroegschoolse educatie zowel op de dagopvang als op de peuteropvang 2-4jaar. Daarnaast is er buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, bestaande uit voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (NSO) en vakantie opvang. De voor- en naschoolse opvang voor de jongere kinderen bevindt zich op het scholencomplex aan De Balk. Voor de oudere kinderen wordt gebruik gemaakt van de locatie aan de Dorpsstraat. Natuurlijk staat het u vrij te kiezen voor een andere aanbieder van voor-en naschoolse opvang.

 

Blosse

Opgroeien lijkt op het leggen van een inspirerende puzzel. Van geboorte tot middelbare school; Blosse begeleidt met liefde, aandacht en veel positieve energie dit natuurlijke ontwikkelpad. Met een open vizier gebruiken we de aangeboren nieuwsgierigheid. Samen leren we van elke stap en bouwen we aan een wereld vol gelukkige en weerbare kinderen.

VBS


VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten.