welkom op

De Eigen Wijs

Jouw talent, zoals je bent!

Waarom de eigen wijs?

Jouw talent, zoals je bent

We verwachten niet dat je verandert naar een buitenaf opgelegde norm, maar dat je meer van jezelf wordt!

Geen leerstof-jaarklassensysteem maar heterogene groepen

Een indeling naar eigen vaardigheden, ieder kind kan zich maximaal ontplooien

Geen uitval, een kind blijft niet zitten

Uitgangspunt is ontwikkeling van het kind en niet het tempo van de groep. Iedereen volgt zijn eigen leerlijn, waardoor niemand een uitzondering is. Ieder kind heeft zijn eigen portfolio. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Wel kunnen we in overleg besluiten dat een kind een jaartje langer over de basisschool mag doen, als de verwachting is dat een kind hierdoor aanzienlijk beter tot ontwikkeling komt.

Bewegen is belangrijk

Wij werken vanuit een holistische visie: een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, lichamelijk,
sociaal-emotioneel en cognitief. Een kind kan pas leren lezen en schrijven als hij er lichamelijk aan toe is. De motoriek moet eerst voldoende tot ontwikkeling komen. Bij De Eigen Wijs is bewegen dan ook geïntegreerd in het hele programma, ook buiten de gymlessen. Bewegen zetten we bijvoorbeeld ook in om kennis te automatiseren en als energizer. Rekenen gaat bijvoorbeeld heel goed door erbij te springen of met een bal over te gooien. Ook onze inrichting nodigt uit om in beweging te komen. Zo hebben we geen vaste tafel en stoel voor elk kind, maar vindt u
bijvoorbeeld statafels en kleden in onze school. Spelen, leren en ontwikkelen kan bij ons zowel binnen als buiten. Aangezien we de buitenruimte delen met de WormerWieken, hebben we afspraken gemaakt over het gebruik ervan.

Het Integraal KindCentrum

De Eigen Wijs geeft geïndividualiseerd onderwijs op basis van een aantal onderwijsuren. Integraal concept van IKC geeft meer tijd voor ontwikkeling en leren; kinderen besteden gericht aandacht aan hun eigen talent.

De Eigen Wijs maakt volop gebruik van ICT middelen

Om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van kinderen te blijven, werken we in thema´s en werken kinderen aan hun eigen onderzoeksvragen. Vakken als aardrijkskunde/geschiedenis/biologie bieden we in samenhang met elkaar aan. We maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden van ICT.

We sluiten het schoolprogramma aan bij het bioritme van kinderen

Kinderen hebben zo hun eigen bioritme. Met dat bioritme als uitgangspunt zijn er gedurende de dag optimale momenten voor verschillende soorten activiteiten. Voor kinderen tot 7 jaar ligt het accent op spelend leren en lerend spelen. Vanaf 6 jaar leidt het bioritme tot een gestructureerde dagindeling. We hebben onze schooltijden zo goed mogelijk afgestemd op het bioritme.

Leren met de leermethoden die bij je passen

We gebruiken bestaande methodes als basis en voegen daar middelen en materialen aan toe om ook tegemoet te komen aan meer visuele en ervaringsgerichte leervoorkeuren. Leren kun je bovendien leren. Veel aandacht voor vaardigheden die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samenwerken. Hierdoor wordt leren een stuk leuker.

Rijksbijdrage komt ten goede van het onderwijs op school

Geen duur schoolbestuur, maar variabele inzet van ondersteuning op basis van maatwerk en vraag.

Kalender

dinsdag 18 juni

Sponsorloop!

Woensdag 10 juli

Biebbus!

donderdag 11 juli

Musical
Groep 8 (Uitnodiging volgt)

dinsdag 16 juli

Knikkermarkt

woensdag 17 juli

Ophoepelen 
Stamgroep 8

donderdag 18 juli

Pannenkoekenfeest!

vrijdag 19 juli

Studiedag
Kinderen schoolvrij

zaterdag 20 juli

Zomervakantie!

Stamcoach aan het woord

Tessa de Vries

“Plezier en leren gaan hier goed samen, door speelse werkvormen aan te bieden, vanuit beweging te leren, kinderen samen te laten werken en eigenaarschap te geven.”

Motto & Missie

Motto; ‘Jouw talent, zoals je bent’

Missie; ‘Ondersteunen van kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden.’