De Visie van de Eigen Wijs

Kids onderzoeken

Ons motto:  Jouw talent, zoals je bent!

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Ieder kind heeft de behoefte om gezien te worden om wie hij is. Ieder kind wil serieus genomen worden. Daarom ervaart elk kind op De Eigen Wijs dat ‘je goed bent zoals je bent’, een absolute voorwaarde om tot leren te komen. Alleen als een kind zich gezien weet en veilig voelt, zal hij natuurlijk gedrag vertonen.  ´Je bent goed zoals je bent´ zorgt voor een klimaat waarin ontwikkeling van talenten mogelijk is.

Onze missie: ´ondersteunen van kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden´

Het is ons doel om samen met de ouders/opvoeders elk kind op De Eigen Wijs te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn talenten: cognitief (lezen, schrijven, rekenen etc.), creatief, sportief en sociaal-emotioneel. We weten niet hoe de toekomst eruitziet, als de kinderen van nu volwassen zijn. Wat wij kunnen doen, is ze zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen, zodat zij straks zelf die toekomst kunnen uitvinden.

Onze 5 pijlers:

  • Gepersonaliseerd leren: ontwikkel je eigen wijsheid op je eigen wijze
  • Onderwijs en opvang gaan hand in hand in ons Integraal KindCentrum
  • Brede talentontwikkelingSchooldag ritme small
  • Bewegen als voorwaarde om tot leren te komen
  • Het dagprogramma volgt het bioritme van kinderen