Contact met

De Eigen Wijs

Adres

De Balk 2a
1531 PS Wormer

Schooltijden

Continurooster
Ma/di/woe/do/vrij 08:45-14:15

FAQ

Meest gestelde vragen

Op basis van de vragen die we krijgen tijdens onze informatie avond, die wij per mail ontvangen en tijdens persoonlijke gesprekken, hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe ziet een schooldag op de Eigen Wijs eruit?

Onze dagindeling is vooral vanaf groep 3/4 gebaseerd op het bioritmemodel. Het bioritmemodel is het enige model voor de dagindeling waar een wetenschappelijke onderbouwing voor bestaat. Het model is gebaseerd op voornamelijk Frans onderzoek. 

Volgens dit model is het kortetermijngeheugen van kinderen op zijn best tussen ongeveer 10.00 en 12.00 uur in de ochtend. Dat is dan ook de beste tijd om nieuwe dingen aan te leren, zoals lezen, spelling en rekenen. We beginnen de schooldag rustig, daarna hebben we instructie momenten, middagpauze en een creatieve middag met herhaling en beweging. We lunchen gezamenlijk op school. Na de lunch gaan we naar buiten, voor vrij spel of begeleid spel.

Wat betekent brede talentontwikkeling?

Naast de cognitieve ontwikkeling, vinden wij het belangrijk dat kinderen ontdekken welke talenten zij nog meer hebben. Dat kunnen talenten zijn op creatief, sportief, muzikaal en sociaal gebied. Wij bieden een zo breed mogelijk aanbod aan, zodat elk kind de kans krijgt te ontdekken wat hij leuk vindt, waar hij aanleg voor heeft en waar hij nog beter in kan worden. Wat we precies aan kunnen bieden, hangt af van: wat ons eigen team in huis heeft welke talentvolle ouders en anderen hun talenten willen inzetten voor De Eigen Wijs hoever onze financiële middelen reiken. Door onderwijs en opvang te integreren is er al meer mogelijk. Onze dagindeling maakt het mogelijk dat er structureel ruimte is voor brede talentontwikkeling: voor 10.00 uur, tussen 12.00-14.00 uur en uiteraard in het pluspakket na onderwijstijd (14:15-18.00 uur). De Eigen Wijs is ook aangesloten bij de activiteiten die de Brede School Wormerland aanbiedt. Na schooltijd worden er allerhande sportieve en creatieve activiteiten aangeboden. Daar kunnen de kinderen gratis of tegen een geringe bijdrage gebruik van maken. Hoe gaan jullie om met meer/hoogbegaafden? Elk kind werkt bij ons met een persoonlijk plan. Dat betekent dat ieder kind op zijn eigen manier zijn ‘eigen-wijsheid’ kan ontwikkelen. Hoewel wij geen speciale school zijn voor meer- en hoogbegaafden, verwachten wij wel dat deze kinderen zich bij ons op hun plek voelen. Zij krijgen alle ruimte om op hun eigen tempo door de lesstof te gaan en we zullen deze leerlingen extra uitdagen in de breedte.

Hoe is bewegen vormgegeven?

Bewegen is een van de pijlers van Eigen Wijs Onderwijs. Uiteraard verzorgen we gymlessen door een bevoegde gymdocent. Daarnaast zijn onze ruimtes zodanig ingericht, dat kinderen bijna automatisch meer bewegen, bijvoorbeeld omdat we gebruik maken van statafels. We zetten beweging ook in om te leren. Het automatiseren (bijvoorbeeld tafels leren) gaat veel beter als je tegelijkertijd beweegt. Om de tafels goed uit je hoofd te leren, kun je prima tafelsommen doen terwijl je een bal overgooit of trampoline springt. Kortom: buiten de gymlessen om zit beweging verweven door de hele schooldag.

Welke lesmethodes gebruikt de Eigen Wijs?

We maken gebruik maken van lesmethodieken die bewezen effectief zijn. Daarbij zullen we ervoor zorgen dat de lesstof altijd op meerdere manieren aangeboden kan worden (bijvoorbeeld ook visueel en/of door middel van beweging). We maken gebruik van adaptieve software. Dat wil zeggen dat de digitale methode zich aanpast aan de mate van vordering van elk kind. In onze schoolgids kunt u hierover meer informatie vinden

Hoe groot zijn de groepen op de Eigen Wijs?

Elk kind hoort bij een stamgroep. Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepcoach (leerkracht). Deze houdt het overzicht van uw kind is ook zijn of haar aanspreekpunt. Daarnaast heeft elk kind contact met andere kinderen en andere coaches. Soms doen kinderen in kleine of grotere groepen mee aan (les)activiteiten. We streven ernaar de stamgroepen te laten groeien tot rond de 25 kinderen. Sommige activiteiten kunnen prima in grotere groepen plaatsvinden, zoals begeleid werken of zelfstandig werken. Instructie zal vaak juist in kleinere groepen plaatsvinden. Een kind zit op De Eigen Wijs niet de hele dag in één ruimte op dezelfde plek met dezelfde kinderen en dezelfde begeleider. Daarom is de grootte van de stamgroep van veel minder belang dan in het traditionele onderwijs.

Wat bedoelen jullie met 'onderwijs & Kinderopvang gaan hand in hand'?

De Eigen Wijs biedt onderwijs, kinderopvang (vanaf peuterleeftijd) en voor- en naschoolse opvang vanuit dezelfde visie, organisatie en dagelijkse aansturing. Dat geeft meer ruimte voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Bovendien kunnen onderwijs en kinderopvang slim van elkaars specialiteiten gebruik maken. Naast het basispakket (=onderwijstijd) kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van het pluspakket. Uw kind blijft dan gewoon de hele dag op dezelfde locatie. De medewerkers van de kinderopvang zijn vaak ook tijdens de onderwijstijd werkzaam. Zij kennen uw kind en kunnen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat kinderen na school verder kunnen werken aan waar ze mee bezig waren. Het accent ligt tijdens het pluspakket op spelenderwijs leren. Kinderopvang Baloe BV participeert in ons Integraal KindCentrum De Eigen Wijs.

Kan ik mijn kind(eren) al aanmelden voor de komende jaren?

Jazeker. Graag zelfs. Wij willen graag dat ouders een bewuste keuze maken voor Eigen Wijs-onderwijs. Als u van mening bent dat ons onderwijs bij uw kind(eren) past, kunt u uw kind(eren) aanmelden, Voor u fijn om alvast een keuze gemaakt te hebben, voor ons fijn om alvast zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij kunnen verwachten. U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de schoolleiding.
Zie ‘Kind aanmelden’

Vrijwillige bijdrage op de Eigen Wijs

De Eigen Wijs is een door de staat bekostigde school. Het basispakket (de onderwijstijd) is dan ook kosteloos voor alle ouders.

Ons uitgangspunt is dat geld geen belemmering mag zijn om voor uw kinderen te kiezen voor IKC De Eigen Wijs. Doordat we geen overblijfbijdrage hoeven te rekenen en door de vrijwillige ouderbijdrage niet te hoog te maken, geven we invulling aan dit uitgangspunt. Om tegemoet te komen aan gezinnen met meer kinderen op school is de ouderbijdrage:

  • –  Voor het eerste kind uit een gezin: 100 euro

  • –  Voor het tweede kind uit een gezin: 75 euro

  • –  Voor het derde (of meerdere) kind uit een gezin: 50 euro

  • –  Bijdrage schoolkamp voor de kinderen uit stamgroep 7/8: 80 euro

Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, wordt het bedrag naar rato van het aantal maanden school verminderd (waarbij juli en augustus niet meetellen). De ouderbijdragen kunnen in termijnen betaald worden.

Dit bedrag gebruiken we voor zaken als Sinterklaas, Kerst, Pasen, activiteiten gericht op brede talentontwikkeling en excursies. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een iPad in bruikleen. Wij rekenen daar geen kosten voor. Op grond de bruikleenovereenkomst, bent u wel aansprakelijk voor kosten voortkomend uit schade. 

Jullie bieden een basis- en een pluspakket aan, wat is het verschil?

Het basispakket geldt voor de schoolse activiteiten tussen 08:45 uur en 14:15 uur. Het pluspakket is de combinatie van onderwijs en opvang en biedt activiteiten gericht op spelenderwijs leren en brede talentontwikkeling.  Het pluspakket geldt vóór schooltijd – van 07.00 uur tot 08:45 uur – en na schooltijd – van 14:15 uur tot 18.15 uur. Het pluspakket valt daarom onder de regelingen voor kinderopvang. Wilt u meer weten over wat er precies mogelijk is met het pluspakket? Neemt u dan contact op met onze samenwerkingspartner Kinderopvang Baloe: www.kinderopvangbaloe.nl

Hoe sluit de Eigen Wijs aan op het voortgezet onderwijs?

Net als bij andere basisscholen zullen de kinderen van De Eigen Wijs uitstromen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs (VO). Op dit moment zijn de VO-scholen in de buurt allemaal ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, maar uiteraard wel op verschillende niveaus (van praktijkonderwijs tot gymnasium). Er wordt bij deze VO-scholen ook steeds meer ingezet op maatwerk en talentontwikkeling. De overgang naar het VO is voor elk kind natuurlijk een grote stap. Eigen Wijze kinderen hebben het voordeel dat zij al geleerd hebben zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, zich bewust zijn van hun talenten en van hun ontwikkelpunten. Ons doel is elk kind met zo’n stevige basis vol zelfvertrouwen aan het VO te laten starten.

Welke schoolvakanties hanteert de Eigen Wijs?

Voor het schooljaar 2023/2024 vindt u de vakanties en vrije dagen op deze pagina terug: rooster & vakanties. Wij zijn wettelijk verplicht ons te houden aan de vastgestelde Kerst-, Mei- en Zomervakanties voor de regio Noord. Gezien de omvang van De Eigen Wijs kunnen we nog niet flexibel omgaan met vrije dagen voor de kinderen en voor het team. Er zijn/worden ook een aantal studiedagen ingepland voor het team van De Eigen Wijs. Deze onderwijsvrije dagen vindt u ook terug op de pagina rooster & vakanties. Op de dagen dat er geen onderwijs is, kunt u gebruikmaken van de opvangmogelijkheden van Kinderopvang Baloe. Kinderopvang Baloe is alleen gesloten op nationale feestdagen: Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.

Email

Stel je vraag!