18 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

In de stamgroepen wordt volop gewerkt aan de thema’s. Stamgroep 5/6 heeft een gastles gehad van kunstenares Joanne Zegers over fotografie, passend in het thema ‘schilderijen, foto’s en afbeeldingen’. De stamgroepen 3/4 hebben workshops dansen, gegeven door Pauline Luth, in het thema ‘ruimte’ vanuit Lijn 3 (de leren lezen methode). In de digitale editie van het lokale blad Aktief Wormerland, heeft een stukje gestaan ‘Verwondering over textiel in groep 3/4 IKC De Eigen Wijs’.
We gaan weer aan de slag in de schooltuin. Op 14 april wordt het schooltuinseizoen geopend door stamgroep 5/6.
Binnen de stamgroepbubbel blijven we op onze eigen wijze ons eigen wijs onderwijs vormgeven.

Portfoliogesprekken, vanaf 22 maart
Volgende week zijn de portfoliogesprekken via teams, na schooltijd. Vanwege de schoolsluiting en afwezigheid van stamgroepcoaches (familie-omstandigheden en ziekte), ziet het portfolio er mogelijk iets anders uit dan u gewend bent. Vanaf groep 3 komt ook de ‘talentenkaart’ aan bod, waarin de uitkomst staat van de toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem.

Schooltijden
We hebben sinds 9 februari een ‘5 gelijke dagen’ rooster om te kunnen werken in de stamgroepbubbels. Meerdere ouders hebben gevraagd wanneer we teruggaan naar onze oude rooster. We kunnen daar nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van de richtlijnen voor het basisonderwijs. Als er meer ruimte komt en we niet meer in stamgroepbubbels hoeven te werken, kunnen we ons rooster aanpassen. We merken dat een deel van de ouders het ‘5 gelijke dagen’ rooster prettig vindt en we horen van een deel
van de ouders dat ze graag zo snel mogelijk terug willen naar het oude rooster. We zijn nieuwsgierig naar de mening van alle ouders. Daarom zullen de stamgroepcoaches bij het portfoliogesprek om uw mening vragen en de antwoorden per stamgroep turven.
U krijgt de volgende vraag: Hoe bevalt het huidige ‘5 gelijke dagen’ rooster?
1. Blij met het huidige 5 gelijke dagen rooster
2. Neutraal, het maakt me niet zoveel uit
3. Graag terug naar het normale rooster van 4 lange en 1 korte dag

Afmeldingen kinderen en teamleden en doorgeven besmettingen
We hebben deze weken te maken met veel afmeldingen van kinderen, vaak met verkoudheidsklachten. Deze week hebben we veel ziekmeldingen in het team (3 stamgroepcoaches en een ondersteuner). Invallers zijn zeer schaars, waardoor we helaas niet voor elke groep alle dagen onderwijs hebben kunnen verzorgen. Teamleden met klachten laten zich testen en tot nu toe zijn de testuitslagen negatief. Als er in uw gezin sprake is van een besmetting met Corona, vragen we u dit meteen bij ons te melden. Dat
kan per telefoon – spreek de voicemail in, als er niet opgenomen wordt. Of stuur ons een mail via info@deeigenwijs.nl. Afmelding van kinderen ook graag telefonisch doorgeven. Berichten via andere mailadressen en Parro worden vaak pas later gezien.

Activiteiten Brede School Wormerland
Vanaf volgende week mag de Brede school weer buiten activiteiten organiseren en dus gaan we verder met de dinsdag- en donderdagmiddag op het terrein bij WSV’30.
Inschrijven is nu mogelijk voor de Lentespelen (sportmiddag 6 t/m 12 jr) op dinsdag 23-3 van 15.00-16.30 en voor de Hunger Games op donderdag 25-3 (6 t/m 8 jr 14.30-15.45 en 9 t/m 12 jr 16.00-17.15). Kijk op www.bredeschoolwormerland.nl voor meer informatie en om in te schrijven (verplicht). Alle activiteiten zijn gratis.

Vergroten bekendheid school
We merken dat er nog veel ouders van (bijna) schoolgaande kinderen zijn, die nog niet bekend zijn met onze school. De ‘kom in de klas’ informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders kunnen we al een jaar niet meer houden. En het promotiemateriaal is intussen wat verouderd. Allemaal redenen om werk te maken van het vergroten van de bekendheid van onze school. We zijn bezig met een nieuwe folder, er komt een nieuw promotiefilmpje; we willen de website verversen en er is een nieuw logo in de maak.

Opname promotiefilmpje
Op donderdag 25 maart worden er professionele filmopnames gemaakt op school voor een nieuw filmpje. Uiteraard zorgen we ervoor dat alleen kinderen in beeld komen, waarvan de ouders in hebben gestemd met het gebruik van beeldmateriaal. Daarnaast zullen we geen kinderen filmen die dat zelf niet willen. Het fimpje wordt gemaakt door Harm Luth (vader van 2 kinderen op onze school) vanuit zijn bedrijf Freemz.

Gebruik Parro voor berichten aan stamgroepcoaches
U kunt de stamgroepcoach van uw kind via Parro een bericht sturen en velen van u maken van deze mogelijkheid gebruik. Het komt voor dat stamgroepcoaches worden overspoeld met berichten, die vaak buiten hun werktijd binnenkomen. Om overbelasting te voorkomen, verzoeken we u alleen berichten te sturen wanneer dat echt nodig is. Houdt u er rekening mee dat stamgroepcoaches in principe zullen kunnen reageren tijdens hun werktijd en buiten de schooltijden van de kinderen.
Als er iets dringends is, dan graag bellen naar school en als er niet opgenomen wordt, de voicemail inspreken of mailen naar info@deeigenwijs.nl De mailbox info@deeigenwijs.nl , wordt in elk geval elke werkdag in de ochtend gelezen.

Hartelijke groeten,
Jet Meelker

 

Voor de agenda
– Week van 22 maart: portfoliogesprekken in de middagen, na schooltijd
– 1 april: Paasfeest op school
– 2 april: goede vrijdag, studiedag team, geen onderwijs
– 5 april: Pasen
– 9 april: Biebbus
– 13 april: nationale buitenlesdag
– 14 april: opening schooltuin seizoen met stamgroep 5/6
– 23 april: Koningsspelen
– 24 april t/m 9 mei: meivakantie
– 13 en 14 mei: geen school vanwege Hemelvaart
– 21 mei: biebbus
– 24 mei: tweede Pinksterdag, geen school
– 25 mei: derde Pinksterdag: studiedag team, kinderen geen school

 

Voor de versie van de informatiebrief met foto’s kunt op de onderstaande link klikken:
2021-03-18