15 april 2021

Beste ouders/verzorgers,

In alle groepen zijn we bezig met het ontwikkelen van de eigen wijsheid van de kinderen op eigen wijze.
Stamgroep 1/2 heeft bijvoorbeeld buiten een verkeerswandeling gemaakt op de nationale buitenlesdag (13 april). In de stamgroepen 3/4 loopt het thema textiel nog door en heeft stamgroepcoach Tessa
workshops gegeven in poppen maken van stof of papier. Stamgroep 5/6 maakt het automatiseren van spelling en rekenen aantrekkelijker door poppits in te zetten en zelf spellen te maken om beter te leren spellen. In stamgroep 7/8 is het thema Europa afgerond met een markt waarin de kinderen aan elkaar hebben laten zien wat ze ontdekt hebben over Europese landen en is er gekookt en gesmuld van gerechten uit verschillende delen van Europa. Stamgroep 7/8 is nu bezig met het thema Tweede Wereldoorlog.

We hebben Pasen gevierd met een Paasontbijt op school en als Paaraardigheidje hebben de kinderen het kaartspel ‘babbelbox’ gekregen om thuis weer eens op een andere manier in gesprek te zijn met elkaar.
Bijna iedereen heeft een portfolio gesprek gevoerd, waarbij ook de resutaten van de IEP zijn besproken (vanaf groep 3). Het is goed om te horen dat het overgrote deel van u blij is met de manier waarop we uw kind ondersteunen in zijn ontwikkeling.
We danken u voor het begrip dat niet alles kan, zoals we dat zouden willen vanwege het werken in bubbels en doordat er sprake is geweest van uitval van onderwijstijd.

Welkom: nieuwe kinderen op IKC De Eigen Wijs
Een hartelijk welkom aan Jippe, Rodin en Ivy die (binnenkort) starten in stamgroep 1/2. Een hele fijne schooltijd gewenst.

Schooltuin in gebruik
We zijn weer begonnen met tuinieren in onze schooltuin. Er is een plan gemaakt tot en met december waarin is opgenomen dat alle kinderen aan bod komen in de tuin. Naast kennis over wat groeit en bloeit, is het doel het zelfvertrouwen te vergroten, geduld en flexibiliteit te oefenen en verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt bijvoorbeeld een geluksmomentje bij je zelfgekweekte aarbei of courgette. Soms moet je angst voor viezigheid en beestjes overwinnen. Tuinieren vraagt om geduld en de oogst is afhankelijk van allerlei factoren, die je niet allemaal zelf in de hand hebt. De ouders van Yara uit stamgroep 3/4A Michael en Hilda zijn de projectleiders. Vanuit school is stamgroepcoach Anita de trekker. We zullen u ook via Parro geregeld om hulp vragen bij het tuinieren. Stamgroep 5/6 heeft het tuinierseizoen geopend en alle groepen hebben gesmuld van radijsjes, worteltjes en courgette ter ere van de de opening van de schooltuin.

Meer ondersteuning voor de stamgroepen 1 t/m 4
Omdat we een subsidie hebben aangevraagd en gekregen, kunnen we Michele drie ochtenden per week inzetten voor stamgroep 1/2 tot de zomervakantie. Hierdoor kan Kicky vaker ondersteunen bij de stamgroepen 3/4 en heeft stamgroep 1/2 vier ochtenden per week extra handen in de klas. Daarnaast zal de vakdocent gym Dave vanaf de meivakantie een lesuur per week gym gaan geven aan stamgroep 1/2.

Nationaal programma onderwijs
Er is extra geld toegezegd voor het onderwijs voor de komende 2,5 jaar. Er is veel discussie over deze middelen omdat ze niet structureel zijn, het tijdpad van het maken van een plan tot het voorbereiden van de uitvoering ervan, erg kort is en een belangrijk deel van de eisen waaraan voldaan moet worden, nog onduidelijk is. We zijn blij met alle extra middelen die we kunnen krijgen en achter de schermen zijn we dan ook druk doende om te bekijken hoe we ons eigen wijs onderwijs zo goed mogelijk kunnen versterken met de middelen uit het nationaal programma onderwijs.

Schooltijden en aansluiting BSO
We hebben sinds 9 februari een ‘5 gelijke dagen’ rooster om te kunnnen werken in de stamgroepbubbels. Enkele ouders hebben gevraagd wanneer we terug gaan naar onze oude rooster. We kunnen daar nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van de richtlijnen voor het basisonderwijs en met name de quarantaineverplichting bij een besmetting. Als er meer ruimte komt en we niet meer in stamgroepbubbels hoeven te werken, kunnen we ons rooster aanpassen. We vermoeden dat we dit schooljaar in het huidige 5 gelijke dagen rooster moeten blijven werken.

De BSO gaat vanaf volgende week weer helemaal open. Dat is is op 13 april landelijk besloten. In overleg met Baloe is besloten dat tot Pinksteren (tot 21 mei) in elk geval ons huidige 5 gelijke dagen rooster blijft gelden. Baloe zal aansluitend aan onze schooltijden de naschoolse opvang verzorgen voor degenen die een contract hebben met Baloe daarvoor. Hiervoor zullen geen extra kosten worden gerekend in de periode tot Pinksteren. Baloe zal zoveel mogelijk per school een bubbel gaan maken. Dat betekent dat alle kinderen van De Eigen Wijs die gebruik maken van de opvang bij Baloe bij elkaar worden opgevangen. Hiervoor zal volgende week de speelhal worden gebruikt op maandag, dinsdag en
donderdag. Op vrijdag wordt een klein groepje van De Eigen Wijs samengevoegd op ‘Het Kasteel’ met de kinderen van Wormerwieken. Vanwege het lage kindaantal en de personele bezetting is het niet mogelijk om deze kinderen apart op te vangen. Wel houdt Baloe binnen ‘Het Kasteel’ rekening met de verschillende basisscholen en proberen zij het contact tussen deze kinderen te beperken. Mocht zich een besmetting voordoen in de BSOgroep, dan zullen alle kinderen van de BSO-groep in quarantaine moeten.

Van een deel van u hebben we intussen gehoord hoe u denkt over de huidige schooldagen en ons normale rooster van 4 lange en 1 korte dag. Er is tot nu toe geen duidelijke meerderheid die een een voorkeur heeft voor een van beide roosters. Doordat we door corona nu een poos met gelijke schooldagen werken, hebben we kunnen ervaren hoe dat bevalt. In het team zijn we bezig de voor- en nadelen op een rijtje te zetten, ook in relatie tot het bioritme. We komen daar binnenkort bij u op terug.

Finale ontwerp opruimheld
Onze Mara uit stamgroep 3/4B is een van de finalisten van de ontwerpwedstrijd voor een opruimheld met haar ‘Zwerfkattie, je opruimmatttie’. De winnende opruimheld voor het opruimen van zwerfafval wordt de mascotte voor de campagne in Wormerland. In diverse lokale media is aandacht besteed aan de finalisten, o.a. op RTV Zaanstreek. U kunt nog stemmen op uw favoriete opruimheid stemmen opruimheld.

Buiten activiteiten Brede School Wormerland, ook in de meivakantie
De Brede school Wormerland organiseert, zolang het reguliere programma niet door kan gaan, (gratis) activiteiten op de sportvelden bij WSV’30.
– donderdag 15-4: highlandgames voor 8 t/m 12 jaar
– dinsdag 20-4: sportmiddag (lentespelen) voor 6 t/m 12 jaar
– donderdag 22-4: Oud Hollandse spelletjes voor 6 t/m 12 jaar

Kom in de meivakantie gezellig meedoen met de volgende (buiten)activiteiten:
– Tenniskermis, woensdag 28-4 van 14.00-16.00 voor groep 3 t/m 8 bij TV de Spatter.
Programma: tennis, bounce hockey, voetvolley, voetbal en boogschieten.
– Lavalamp maken, vrijdag 30-4 van 14.00-15.00 voor groep 4 t/m 8 bij KDV Boefje.
– Lentespelen, dinsdag 4 en donderdag 6 mei van 14.00-16.00 voor groep 1 t/m 8 bij WSV’30: programma:
o.a. voetbal (toernooitje), boogschieten, Kubb, circus, kleuterhoek en creatieve hoek met José Conijn.
– Portret maken, donderdag 6 mei van 10.00-11.00 voor groep 1 t/m 5 bij KDV Boefje.
– Taekwondoles van een kampioen, vrijdag 7 mei van 10.00-11.00 voor groep 3 t/m 7 bij KDV Boefje.
– Sportdag bij TV Wijdewormer, dag en tijd nog niet bekend, houdt de website en Facebook in de gaten.

Meer informatie en inschrijven (verplicht) via www.bredeschoolwormerland.nl. Schrijf snel in via www.bredeschoolwormerlandnl , want VOL=VOL! 

Vergroten bekendheid school
Er zijn opnames geweest voor een nieuw filmpje over onze school, waarbij kinderen de school en allerlei activiteiten laten zien. Het filmpje wordt op dit moment gemonteerd en is gemaakt door Harm Luth (vader van 2 kinderen op onze school) vanuit zijn bedrijf Freemz.
Ook is er een nieuw logo gemaakt, waarin onze naam centraal staat. Het logo is ontworpen door JoJo Creatieve Communicatie.
Zowel Freemz als JoJo dragen onze school een warm hart toe en zijn ons financieel tegemoet gekomen. Heel hartelijk dank daarvoor.
Daarnaast is de nieuwe folder bijna klaar en willen we de website verversen.

Logo
Er is gespeeld met de woorden en vormgeving van de letters. Je ziet zowel ronde als vierkante vormen, omdat je op onze school zowel een rondje als een vierkantje kan zijn. Ook het kleurverloop laat zien dat de kinderen allerlei kleuren en de kleuren er tussenin kunnen zijn. De gespiegelde e met het lachende gezicht staat voor ‘je eigen wijze ik zijn – eruit springen – bewegen -blije kinderen’. Er staat ‘basisschool’ bij omdat nog lang niet iedereen meteen weet wat IKC (Integraal KindCentrum) betekent. We blijven overigens wel een IKC, in samenwerking met kinderopvang Baloe.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als het team over het nieuwe logo. U zal het nieuwe logo langzamerhand zien verschijnen in al onze uitingsvormen.

Koningsspelen
Op woensdag 21 april zullen de gymlessen voor de stamgroepen 3 t/m 8 in het teken staan van de Koningsspelen en wat langer duren. Leuk als de kinderen passend gekleed (oranje, rood, wit, blauw) komen gymmen. Daarnaast zullen alle groepen op vrijdagochtend 23 april aandacht besteden aan de Koningsspelen met de eigen groep. Als u dat leuk vindt, kunt u thuis alvast oefenen op de Koningsspelen Dans ‘Zij aan zij’. 

Meivakantie start op vrijdagmiddag 23 april 12.30 uur
In ons oorspronkelijke rooster voor dit schooljaar is vastgesteld dat we op vrijdagmiddag 23 april tot 12.30 uur school hebben. Dit laten we zo omdat een deel van u hierop rekent om tijdig te kunnen vertrekken naar een vakantie adres en omdat het team dan tijd heeft om te werken aan de voorbereiding van de thema’s.

Parkeren
Als u uw kind brengt of haalt met de auto, verzoeken wij u de auto netjes te parkeren op een daarvoor bedoelde parkeerplaats.

Let u dan alstublieft goed op dat bij het openen van de deuren er voldoende ruimte overblijft voor de auto’s naast u. We hebben klachten ontvangen van bewoners van De Caascooper dat zij schade hebben aan hun auto vanwege autodeuren die er tegenaan gekomen zijn. Mocht u per ongeluk een dergelijke schade veroorzaken, wilt u dan een briefje achter de ruitenwisser van de beschadigde auto achterlaten met uw contactgegevens. 

Corona: verstrekken persoonsgegevens bij een besmetting ,sneltesten voor personeel 

Informatie delen met GGD
De GGD kan ons vragen om gegevens bij een besmetting van een kind of personeelslid van school. Deze gegevens heeft de GGD nodig voor het bron- en contactonderzoek. School mag in dat geval informatie geven aan de GGD vanwege een ‘gerechtvaardigd belang’. We mogen in dat geval informatie geven over: 

 • Namen van kinderen en teamleden  
 • Geboortedata 
 • Telefoonnummers en/of mailadressen van ouders  
 • Of het kind aanwezig was op school op het moment dat er een besmet kind of personeelslid was in de bubbel van het kind.\
 • En hoe we het op school geregeld hebben met het werken met ‘bubbels’. 

Als u niet wil dat wij deze informatie over uw kind delen met de GGD voor het bron- en contactonderzoek, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden via info@deeigenwijs.nl 

Bij ons op school hebben we nog geen hele stamgroepen in quarantaine gehad. Op veel andere scholen in de buurt, is dit helaas wel gebeurd. 

Sneltesten voor personeelsleden
Er komen sneltesten beschikbaar voor teamleden, waarmee zij zich twee keer per week zelf thuis kunnen gaan testen of er een coronabesmetting is. Deze testen zijn vrijwillig en preventief bedoeld. Als een teamlid klachten heeft of een nauw contact is van iemand met een corona besmetting, is nog steeds een test bij de GGD aangeraden. Als er sprake is van een positieve sneltest, gaat het teamlid thuis in quarantaine en is het de bedoeling alsnog een test via de GGD te laten doen. 

De verwachting is dat de sneltesten voor thuis voor personeel vanaf de meivakantie beschikbaar zijn. 

Opzetten denktank onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 

Het team van De Eigen Wijs wil graag de mening van ouders en opvoeders horen over het onderwijs aan meer en hoog begaafde kinderen. Waarom? Omdat jullie super belangrijk zijn voor (je) kinderen. En daarmee dus ook voor ons. Onze IB-er Jolanda wil daarom een bijeenkomst organiseren via teams om als een denktank bij elkaar te komen en ideeën rond dit onderwerp met elkaar te delen. Als u mee wilt denken en denkt dat u bij dit onderwerp iets kan toevoegen voor ons onderwijs, bent u van harte welkom bij de eerste bijeenkomst op woensdag 11 mei van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

De eerste bijeenkomst zal een verkennende ronde zijn hoe we de denktank gaan inzetten en dan maken we een vervolg afspraak voor de volgende bijeenkomst. In de ouderbrief zal in het kort een verslag komen te staan, zodat als u niet kan aansluiten bij de eerste bijeenkomst u toch op de hoogte bent en alsnog in een volgende bijeenkomst kan aansluiten. 

Als u mee wilt denken in de denktank stuur dan een mail naar info@deeigenwijs.nl, dan zal u een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst. 

Hartelijke groeten, 

Mede namens het team van IKC De Eigen Wijs, Jet Meelker 

 

Voor de agenda 

 • 20 en 21 april: Eind IEPtoets groep 8 
 • 23 april: Koningsspelen; school tot 12.30 uur  
 • 24 april t/m 9 mei: meivakantie 
 • 13 en 14 mei: geen school vanwege Hemelvaart 
 • 21 mei: biebbus 
 • 24 mei: tweede Pinksterdag, geen school 
 • 25 mei: derde Pinksterdag: studiedag team, kinderen geen school 
 • 7-11 juni: Wormer Sport Week (onder voorbehoud ivm corona) 
 • 14-18 juni: portfolio gesprekken 
 • 17 juni: biebbus 
 • 21 en 22 juni: studiedagen team, kinderen geen school 
 • 2 juli: uitvoering musical stamgroep 7/8 
 • 9 juli: start zomervakantie t/m 22 augustus 

 

Voor de versie van de informatiebrief met foto’s kunt op de onderstaande link klikken:
2021-04-15