Beste ouders/verzorgers,

Wat was het fijn om u weer op school te mogen ontvangen op de informatiemiddagen vorige week.
We hebben veel positieve reacties ontvangen van u. Samen maken we er een mooi schooljaar van!
In alle stamgroepen is er deze eerste ‘gouden’ weken van het schooljaar veel aandacht voor
de groepsvorming, omgaan met elkaar, de groepsregels, etc. In de stamgroepen 4/5 en 5/6 is
gewerkt met het ‘alles over mij’-t-shirt om elkaar beter te leren kennen. De stamgroepen 1/2 zijn
begonnen aan het thema ‘aan tafel’. In stamgroep 3/4 genieten van de kinderen van het pianospel van
stamgroepcoach Chantal. En stamgroep 7/8 bereidt zich voor op het schoolkamp
volgende week naar Emst; samen met stamgroepcoach Brigit, maken ze de begroting en het programma.
Het programma van het schoolkamp past bij het thema ‘Nederland wordt Nederland’.
Vakdocent gym Dave gaat mee op schoolkamp; daardoor vervallen de gymlessen van Dave
komende week.

Welkom (en ruimte voor instroom) nieuwe kinderen
Maar liefst 15 kinderen zijn na de zomervakantie nieuw
begonnen bij ons op school: hartelijk welkom.
Stamgroep 1/2 A: Jip vd B, Jip S, Ronin en Isabella
Stamgroep 1/2B: Auke, Louie en Naomi
Stamgroep 3/4: Vivian, Lèvin, Natal en Fenna K
Stamgroep 4/5: Riva
Stamgroep 5/6: Ewen, Kelvin en Musa
We hebben afscheid genomen van Vasterd (1/2) die onverwachts is verhuisd naar een
andere regio. Met name in de leerjaren 1 t/m 4 hebben we ruimte voor nieuwe kinderen op IKC De Eigen
Wijs. Als u ouders kent, die op zoek zijn naar een school voor hun kinderen, kunt u ze onze
nieuwe folder geven. We zullen alle kinderen deze week een folder meegeven. Als u er
meer kan gebruiken, laat het ons weten.

Schoolgids 2021-2022 en vernieuwde website
Begin deze week heeft u via Parro de schoolgids van dit schooljaar ontvangen, met heel
veel informatie over onze school. De vernieuwde website komt binnenkort online. U kunt
dan documenten downloaden zoals de schoolgids, ons vrijwilligersbeleid, het pestprotocol
en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening/bestuursverslag. Ook vervangen we
een dezer dagen de borden aan de buitenkant van het gebouw, zodat we met ons nieuwe
logo, nog duidelijker zichtbaar zijn.

Gebruik iPad op school en thuis
De kinderen van groep 4 hebben nu een iPad van school in
bruikleen gekregen. De eerste iPads uit 2017, zullen we binnenkort
gaan vervangen. Als dit voor uw kind geldt, krijgt u daarover bericht.
U moet de oude iPad en de hoes, dan in nette, gebruikte staat weer inleveren.
We gebruiken de iPad als aanvullend leermiddel. In de brief van
februari 2020 (bijgevoegd) leest u hoe de IPAD thuis kan worden ingezet. Verder in deze
brief ook de verwachtingen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat er op
school op/met de IPAD gewerkt kan worden. We raden u aan om het scherm te voorzien van een beschermfolie.
Kijkt u in de bruikleenovereenkomst of op de iPad zelf, welk type iPad uw kind heeft. De modellen
wijzigen namelijk nogal eens, waardoor de precieze maten verschillen.

Mobieltjes en smartwatches thuis laten.
Kinderen nemen geen mobiele telefoon mee naar school. Als er iets dringends is, kunt u
contact opnemen met school. Als er toch een mobiele telefoon aanwezig is, blijft deze in de
tas van het kind in de gang, of nemen wij die in bewaring en geven we die af aan de
ouder(s) van het kind. Dit geldt ook voor ‘smartwatches’.

Schooltuin; onkruid wieden dinsdag 14/9 19.30 uur
Een aantal van u heeft zich opgegeven om te helpen bij de schooltuin. Op
dinsdagavond 9 september vanaf 19.30 uur gaat er een groepje ouders aan
de slag. Als u een uurtje mee wil helpen, bent u van harte welkom.

Programma over zwerfafval stamgroep 1 t/m 6 op 14 september
Afgelopen voorjaar is de gemeente Wormerland een campagne gestart om het schoonhouden van de
buitenruimte onder de aandacht te brengen. Kinderen konden een opruimheld ontwerpen en het ontwerp van
Mara (nu stamgroep 5/6) ‘Zwerfkattie, je opruimmattie’ heeft gewonnen. Als vervolg hierop, hebben we
dinsdagochtend 14 september een programma op school dat in het teken staat van zwerfafval en de plastis soep. Het
programma maakt jeugd bewust van de noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën.
En dat we daar samen aan moeten werken. Dat doen we middels een belevenisprogramma op één ochtend voor alle groepen. Want wat een kind zelf beleeft, blijft vaak beter hangen, hebben inmiddels vele docenten en gemeenten met
dit programma ervaren. De kinderen uit de leerjaren 1 t/m 3 krijgen een
theatervoorstelling in de grote gymzaal en een gastles. De kinderen uit de leerjaren 4 t/m 6
volgen gastlessen en gaan naar buiten om zwerfafval op te ruimen. De ochtend wordt

begeleid door Lets’ Do it Kids. Daarnaast zijn er enkele hulpouders nodig, voor het
buitenprogramma – de stamgroepcoaches zullen daarom vragen.

Schoolfotograaf op 22 september
Op woensdag 22 september komt de schoolfotograaf op school. Hij zal foto’s maken van de
stamgroepen en van de kinderen afzonderlijk. Broertjes en zusjes die hier op school zitten,
kunnen ook gezamenlijk op de foto. U krijgt enkele weken later een code waarmee u de
foto’s van uw kind kunt bekijken en bestellen als u dat wilt.

Volg Parro berichten vanwege mogelijk thuisblijven van een stamgroep
Als er een stamgroep niet naar school kan komen, laten we dat weten via Parro.
Kijkt u daarom alstublieft op Parro voordat u naar school komt.

We moeten de GGD-adviezen opvolgen bij een besmetting met corona in een groep. Het
komt er op neer dat alle niet immune personen uit de groep waar de besmetting is, dan in
quarantaine moeten. Met immuun wordt bedoeld, dat je gevaccineerd bent en/of in de
laatste 6 maanden corona hebt gehad. Afhankelijk van het aantal, volgt de beslissing of we
dan voor die groep overgaan op afstandsonderwijs (dat zal in praktijk snel zo zijn, omdat
bijna alle kinderen jonger dan 12 jaar zijn en dus niet gevaccineerd zullen zijn en maar een
klein deel in de laatste 6 maanden corona heeft gehad en we veelal als school niet op de
hoogte zullen zijn van deze informatie). Het zou kunnen dat de landelijke quarantaineregels
voor het basisonderwijs wijzigen in de tweede helft van september. Helaas komt
quarantaine van groepen op de basissschool ook in deze regio alweer voor.
Daarnaast zijn invallers helaas nauwelijk te vinden, waardoor het kan gebeuren dat er bij
uitval van een stamgroepcoach geen les is voor een groep.

Kelly stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij even aan u voostellen. Mijn naam is Kelly Kuijper, 37 jaar
en gediplomeerd leerkracht in het basisonderwijs. En ik ben onlangs
gestart met vrijwilligerswerk in groep 1-2 van juf Danielle.
Voor de kinderen en juf Daniëlle een extra helpende hand en voor mij een
uitgelezen kans om te ervaren of ik nog terug wil keren in het onderwijs.
Deze zoektocht is tot stand gekomen nadat ik burn-out ben geraakt. Het is nooit leuk om op
deze manier te mogen ontdekken wat maakt dat je opgebrand bent. Maar achteraf voelt
dit voor mij als een bijzondere kans om te onderzoeken wat ik wil op zowel persoonlijk als
professioneel gebied. Voorlopig zal ik op woensdagochtend in de klas aanwezig zijn en kunt
u mij treffen bij aanvang van de schooldag.

Hartelijke groet,
Kelly Kuijper

Vacature stamgroepcoach 4/5
Aangezien stamgroepcoach Tessa in blijde verwachting is,
zoeken we vanaf medio oktober een stamgroepcoach voor 4/5. U kunt ons hierbij helpen, door de vacature
stamgroepcoach 4/5 te verspreiden in uw netwerk. De kinderen hebben alvast nagedacht wat voor meester of juf
ze willen hebben.

Verkiezingen MR
Op de oproep om lid te worden van de MR, hebben enkele ouders gereageerd. De MR gaat
met deze ouders in gesprek en als er dan meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen
volgen voor het invullen van de plek voor de oudergeleding van de MR.

Boekentip: Het hersenhotel
In stamgroep 5/6 is het thema ‘Hoe leren wij’. Om te snappen hoe je leert,
is het nodig om te begrijpen hoe onze hersenen werken. Joost kwam met een
prachtig boek, waarin dit duidelijk uitgelegd is voor kinderen (en volwassenen);
Het hersenhotel, door Marja Baseler en Annemarie van den Brink.

Hartelijke groeten,
Mede namens het team van IKC De Eigen Wijs, Jet Meelker

Voor de agenda:

  • 13-16 september, schoolkamp stamgroep 7/8
  • 14 september ochtend: stamgroepen 1 t/m 6; programma Lets’s do it kids, over het
    tegengaan van zwerfafval en de plastic soep
  • 14 september 19.30-20.30: onkruid wieden schooltuin door ouders
  • 20 september: studiedag team, kinderen geen school
  • 22 september: biebbus
  • 22 september: schoolfotograaf
  • 6 oktober: start Kinderboekenweek
  • 18–22 oktober: herfstvakantie