ons programma

Wat bieden wij?

Stamgroepen en coaches

We werken met stamgroepen. Een stamgroep is een groep kinderen waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling bij elkaar in de buurt ligt. Een stamgroep bestaat bij voorkeur uit ongeveer 25 kinderen. Met de stamgroep beginnen en eindigen zij de schooldag, lunchen ze gezamenlijk, vieren ze hun verjaardag, gaan ze op excursie, etc.

Elke stamgroep heeft zijn eigen stamgroepcoach(es). Dit zijn bevoegde leerkrachten basisonderwijs.

De stamgroepcoach is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders uit de eigen stamgroep. Met de stamgroepcoach wordt ook het persoonlijk leer-en ontwikkelplan gemaakt. De stamgroepcoach houdt het overzicht van de ontwikkeling uit haar eigen stamgroep.

Portfolio

Voor het basisonderwijs zijn landelijk kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen zijn vertaald in leerlijnen en ontwikkellijnen. Wij gebruiken de leerlijnen en ontwikkellijnen die door obs Laterna Magica gemaakt zijn als basis. Deze ontwikkelen wij zelf door.

Bij leerlijnen gaat het om in kindertaal beschreven kennis en vaardigheden, zoals het schrijven van een foutloze tekst, het maken van een plan, informatie verzamelen en verwerken, vlot lezen, werken met wiskunde of computeren. De leerlijnen geven ook aan of een kind beginner of expert is, wat het nog moet leren en waarin het goed is.

Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. De leerlijnen geven de kinderen en ouders tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn gemotiveerd om te leren, omdat het startpunt hun eigen kennis is.

Methodes & Leermiddelen

 

 

  • Gelukskoffer: Met verschillende thema’s werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld en een verbeterde sociale omgang; alle groepen.
  • 123Zing: een digitale muziekmethode met bijbehorende instrumenten, ter ondersteuning van het muziekonderwijs; alle groepen (vanaf 2019 in gebruik ter aanvulling).

      

  • IPC (International Primary Curriculum): zeer uitgebreid programma waarmee we in thema’s werken in alle groepen. IPC omvat aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, ICT, kunstzinnige vorming, muziek, bewegingsonderwijs en internationaal begrip. Ook komen onderdelen van taal, waaronder begrijpend lezen, aan bod.
    Naast de vakinhoudelijke doelen, komen de persoonlijke doelen aan bod binnen IPC (onderzoek, veerkracht, ethiek, communicatie, zorgzaamheid, samenwerking, respect en aanpassingsvermogen).

Portfoliodoelen

We onderscheiden drie soorten portfoliodoelen:
• Doelen vanuit het kind zelf: het kind heeft zelf bepaald wat hij wil gaan leren en hoe hij dat gaat aanpakken. Natuurlijk ondersteunt de stamgroepcoach bij het maken van deze doelen.

• Doelen die gesteld zijn door de stamgroepcoach, specifiek voor dit kind: school/stamgroepcoach bepaalt het doel; het kind bepaalt samen met de stamgroepcoach de manier waarop er aan dit doel gewerkt wordt.

• Doelen die gesteld zijn voor de hele groep door de stamgroepcoach: alle kinderen uit de stamgroep, of van hetzelfde leerjaar, hebben dezelfde doelen. Op welke manier aan deze doelen gewerkt wordt, bepalen kinderen samen met de stamgroepcoach. U kunt deze verschillende doelen komend schooljaar terugvinden in het portfolio van uw kind.

Ook nog

Verschillende materialen

Een eigen moestuin (met modderkeuken), levensgrote toetsenborden, springrekenmatten, een kunstattelier, wiebelkrukken en stawerkplekken. Dit is een greep uit de verschillende faciliteiten en materialen die wij inzetten voor handelend werken en bewegend leren.