De eigen wijs &

Ouders

Op de Eigen Wijs vinden wij een goede samenwerking met ouders heel belangrijk.
Wij vragen van ouders dat zij betrokken zijn bij De Eigen Wijs. Vooral voor de ontwikkeling van hun eigen kind, maar ook door het inzetten van hun eigen talenten voor de school. Ook grootouders die zich willen en kunnen inzetten voor de school, nodigen wij van harte uit.

Uw kind, Ons onderwijs

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Ieder kind heeft de behoefte om gezien te worden om wie hij is. Ieder kind wil serieus genomen worden. Daarom ervaart elk kind op De Eigen Wijs dat ‘je goed bent zoals je bent’, een absolute voorwaarde om tot leren te komen. Alleen als een kind zich gezien weet en veilig voelt, zal hij natuurlijk gedrag vertonen.  ´Je bent goed zoals je bent´ zorgt voor een klimaat waarin ontwikkeling van talenten mogelijk is.

UW kind, ons uitgangspunt

De Eigen Wijs is anders dan veel andere basisscholen. Dat is precies waarom u voor onze school kiest. Wat ons zo anders maakt, is dat leeftijd, groep en lesmethode niet leidend zijn in het onderwijs dat wij geven. Ons uitgangspunt is het kind. Uw kind. Wat heeft uw kind nodig om zich te ontwikkelen op een manier die voor hem of haar het beste werkt? Daar sluit ons onderwijs op aan. Gepersonaliseerd leren noemen we dat: leren op je ‘eigen wijze’. We maken daarbij dankbaar gebruik van wat bij andere vernieuwende scholen al is ontwikkeld en goed werkt.

Missie & Visie

Onze missie: ´ondersteunen van kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden´

Het is ons doel om samen met de ouders/opvoeders elk kind op De Eigen Wijs te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn talenten: cognitief (lezen, schrijven, rekenen etc.), creatief, sportief en sociaal-emotioneel. We weten niet hoe de toekomst eruitziet, als de kinderen van nu volwassen zijn. Wat wij kunnen doen, is ze zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen, zodat zij straks zelf die toekomst kunnen uitvinden.

leerling aan het woord

-Roef-

” Op andere scholen moet iedereen een rondje zijn.
Op de Eigen Wijs is het ook oké om een vierkantje te zijn”

01

Schoolvakanties & Studiedagen

Wij zijn wettelijk verplicht ons te houden aan de vastgestelde Kerst-, mei- en zomervakanties voor de regio Noord. 

02

Kind aanmelden

Enthousiast over de Eigenwijs? Lees dan snel verder en vraag een gesprek en/of rondleiding aan.

03

Parnas Sys

Een goede samenwerking tussen leerkracht, ouder en leerling is essentieel voor een optimale ontwikkeling van het kind.

04

Parro

Parro leid alle communicatie tussen school en thuis is goede banen doormiddel van een overzichtelijke  app.

Nieuws & Aankondigingen

Informatiebrief 7 april 2022

Betreft: informatiebrief 7 april 2022 Beste ouders/verzorgers,De kinderen van stamgroep 7/8 zijn allemaal geslaagd voor het theoretischverkeersexamen. Op donderdagochtend 12 mei is het praktijkexamen endaar hebben we nog hulp bij nodig. Dus ouders, grootouders, ooms...

Informatiebrief 9 september 2021

Beste ouders/verzorgers,Wat was het fijn om u weer op school te mogen ontvangen op de informatiemiddagen vorige week.We hebben veel positieve reacties ontvangen van u. Samen maken we er een mooi schooljaar van!In alle stamgroepen is er deze eerste ‘gouden’ weken van...

Informatiebrief 22 april 2021 (extra)

22 april 2021 Beste ouders/verzorgers,   U ontvangt deze extra ouderbrief omdat we een aantal onderwerpen onder uw aandacht willen brengen voor de meivakantie aanbreekt.  Schooljaar 2021-2022 starten we met 6 stamgroepen  Volgend schooljaar starten we met 6...