Ons

Eigen wijze Onderwijs

De Eigen Wijs

De Eigen Wijs is anders dan veel andere basisscholen. Dat is precies waarom u voor onze school kiest. Wat ons zo anders maakt, is dat leedijd, groep en lesmethode niet leidend zijn in het onderwijs dat wij geven. Ons uitgangspunt is het kind. Wat heed uw kind nodig om zich te ontwikkelen op een manier die voor hem of haar het beste werkt? Daar sluit ons onderwijs op aan. Gepersonaliseerd leren noemen we dat: leren op je ‘eigen wijze’. We maken daarbij dankbaar gebruik van wat bij andere vernieuwende scholen al is ontwikkeld en goed werkt.

Waar wij voor staan

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Ieder kind heeft de behoefte om gezien te worden om wie hij is. Ieder kind wil serieus genomen worden. Daarom ervaart elk kind op De Eigen Wijs dat ‘je goed bent zoals je bent’, een absolute voorwaarde om tot leren te komen.

De Eigen Wijs in het kort

Basisonderwijs en kinderopvang gaan hand in hand

Beweging is een voorwaarde voor een geslaagde schooldag, ook buiten de gymlessen om!

Het schoolprogramma volgt het bioritme van de kinderen

Er is veel ruimte en aandacht voor de ontwikkeling van talent

informatie

Dit bieden wij

Eigen leer- en ontwikkelplan
Wij werken dus niet volgens het leerstofjaarklassensysteem, dat op de meeste andere scholen wordt gebruikt. Bij ons heeft uw kind een eigen leer- en ontwikkelplan; het portfolio. Een plan dat we uiteraard regelmatig bijstellen, samen met u en uw kind, zodat het blijft aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. En ook…

Bel voor meer informatie

075- 207 30 01

Mail voor meer informatie

1. Kleine stamgroepen

Op onze school maken de leerlingen deel uit van combinatiegroepen. Dit noemen wij stamgroepen. De leerkracht is daarbij de stamgroepcoach. We streven naar groepen van maximaal 25 kinderen.

2. Groepsoverstijgend

Alle leerlingen starten de dag met hun stamgroep, lunchen samen en sluiten de dag af met deze groep. Daar tussenin werken de leerlingen gepersonaliseerd, wat betekent dat zij afhankelijk van de leerbehoefte ook instructie kunnen krijgen bij een andere groep.

3. Verschillende materialen

Een eigen moesttuin (met modderkeuken!), levensgrote toetsenborden, springrekenmatten, een kunstatelier, wiebelkrukken en stawerkplekken. Dit is een greep uit de verschillende faciliteiten en materialen die wij inzetten voor handelend werken en bewegend leren.