Kernwaarden

Onze Kernwaarden: Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding

Liefde: We benaderen elkaar liefdevol en met respect. We handelen vanuit het vertrouwen dat je goed bent zoals je bent en faciliteren de kinderen hun eigenwaarde en hun eigen wijsheid verder te ontwikkelen. Daar horen de herkenning en erkenning van gevoel en intuïtie ook bij. Wij hebben een grenzeloze liefde voor ons vak: het ondersteunen van kinderen in de ontwikkeling van hun eigen wijsheid.

Vertrouwen: We vertrouwen op de talenten en natuurlijke leergierigheid van de kinderen en het team. We hanteren een open communicatiestijl en zijn aanspreekbaar op gedrag. We creëren een open sfeer in de school.

Eigenaarschap: Als professionals zijn we eigenaar van onze gaven en talenten, die we inzetten om het beste te bereiken voor de kinderen. We leren de kinderen eigenaar te worden van hun talenten en hun eigen leerproces: je eigen wijsheid. Een goede eigenaar neemt verantwoordelijkheid en onderhoudt en ontwikkelt blijvend zijn deskundigheid. We zijn een lerende organisatie.

Verbinding: We staan middenin de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken. De school is een veilige plek, van waaruit we in verbinding staan met de rest van de wereld. We verwachten een actieve betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen. We staan actief in verbinding met de natuur, bedrijven, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de wisselwerking tussen de maatschappij en school  te benutten voor de ontwikkeling van de kinderen.