Betreft: informatiebrief 7 april 2022

Beste ouders/verzorgers,

De kinderen van stamgroep 7/8 zijn allemaal geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen. Op donderdagochtend 12 mei is het praktijkexamen en
daar hebben we nog hulp bij nodig. Dus ouders, grootouders, ooms en
tantes, geef u op als vrijwilliger bij Brigit of Minona of via
info@deeigenwijs.nl .

Stamgroep 5/6 is gestart met het thema ‘Jonge ondernemers’. Ze zijn bezig
in groepjes een onderneming te starten, met de bedoeling winst te gaan maken. Als
startkapitaal heeft elk groepje 20 euro beschikbaar. En veel ondernemende ouders hebben
over hun onderneming verteld tijdens het ‘speeddaten’

In groep 4 werken we met het thema ‘je bent wat je eet’ en leren onder andere over de
schijf van vijf. De kinderen zoeken op hoe bepaalde (zelfgekozen) gerechten worden
gemaakt en krijgen de kans om dit in de klas te maken. Donderdag was het eerste groepje
aan de beurt en zij maakten zelf frietjes (of patatjes) voor de anderen. We ontdekten
hierbij dat het formaat van een stukje aardappel bepalend is voor hoe lang het gebakken
moet worden.

De stamgroepen 1/2 en 2/3 werken nog aan het
thema hulpdiensten en de eerste Paasknutsels zijn
gemaakt. Op het raam van stamgroep 2/3 kunt u
een deel van het werk
bewonderen.

Paaslunch op donderdag 14 april
Via Parro heeft u informatie
gekregen over de Paaslunch
op school. Alle kinderen versieren een
schoenendoos en vervolgens verzorgt u voor een
ander kind de lunch in een mooi versierde doos.
We gaan er een mooi Paasfeest van maken.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen; uitnodiging denktank 20 april
We willen u uitnodigen voor een nieuwe denktank op woensdag 20 april meteen
aansluitend aan school van 14.15 uur tot ongeveer 15.15 uur. In deze denktank nemen we
u mee met de pilot die we enkele weken geleden zijn begonnen met een groepje kinderen.
Deze denktank wordt gegeven door onze eigen specialisten van de pilot, nl. de kinderen
zelf. Het wordt een actieve middag ook voor de ouders die komen.
Deze pilot is opgezet door stamgroepcoach Ingrid (van 5/6). Zij volgt momenteel een
opleiding in Utrecht bij Novilo voor de specialisatiemodule opzetten van een
verrijkingstraject. Daarnaast volgt ze in Amsterdam een specialisatie verdieping en
verrijking voor vernieuwingsscholen. En wat is er leuker dan dit meteen in de praktijk te
kunnen inzetten. De pilot loopt tot aan de zomervakantie. Voor de zomervakantie
evalueren wij het met het team om te kijken of en hoe er een vervolg komt in het nieuwe
schooljaar.

De leerlingen en stamgroepcoach Ingrid willen graag elke ouder in de gelegenheid stellen
om mee te doen met deze denktank. Daarvoor is het handig dat wij een schatting kunnen
maken hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn ivm de materialen die we klaarleggen. Stuur
een mail naar: jolanda.zeilemaker@deeigenwijs.nl om u aan te melden. Er is gelegenheid
om vragen te stellen over de pilot en om het zelf te beleven.

Koningsspelen op vrijdag 22 april
We beginnen de dag met het Koningsspelen ontbijt op school.
Vervolgens gaan we deze keer de Koningsspelen sportief invullen
voor alle groepen met hulp van onze vakleerkracht gym Dave. In de
ochtend zijn er allerlei spellen voor de stamgroepen 1 t/m 4 en in de
middag voor de stamgroepen 5 t/m 8. Via Parro hebben we uw hulp
gevraagd bij het klaarzetten, begeleiden en opruimen van de spel
activiteiten. Vrijdag 22 april is de laatste schooldag voor de
meivakantie; zorgt u ervoor dat uw kind een grote tas mee heeft, om alles wat mij naar
huis kan, mee te kunnen nemen.

Brede School Wormerland: activiteiten meivakantie
Vanaf 11 april kunt u uw kind inschrijven voor de activiteiten in de meivakantie die
georganiseerd worden door de Brede School Wormerland. Inschrijven kan via
www.bredeschoolwormerland.nl
Op het programma staat onder meer een voetbalmiddag, spelen met Spaans,
geheimschrift maken, games ontwerpen, dromenvanger maken en lasergamen.

Voorlopige indeling groepen 2022/2023 en vacature stamgroepcoach
Voor schooljaar 2022/2023 zijn we van plan 5 stamgroepen te maken: 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 en
7/8. De precieze verdeling van de kinderen over de stamgroepen, volgt enkele weken voor
de zomervakantie. Daarbij kijken we zorgvuldig naar de samenstelling van de groepen.
In ons team komen we nog voor 2,5 dag een stamgroepcoach tekort om de stamgroepen te
begeleiden volgend schooljaar. Daarom hebben we een vacature uitgezet. U kunt ons
helpen door de vacature te delen in uw netwerk: vacature stamgroepcoach De Eigen Wijs.
We hebben een voorkeur voor uitbreiding van ons team met een stamgroepcoach
middenbouw. Omdat we nu nog niet weten, wie we mogen verwelkomen in ons team,
kunnen we nog niet precies aangeven welke stamgroepcoach welke groep gaat doen.
We kunnen wel alvast melden dat Daniella, Minona en Pauline komend schooljaar bij ons
blijven ondersteunen en dat ook Lieke bij ons blijft. Lieke zal deels stage lopen en deels
voor de groep staan. Zij hoopt eind volgend schooljaar haar PABOdiploma te halen.

CO2 meters in de lokalen
Om te kunnen zien of er genoeg zuurstof in de lucht is in de
lokalen, hebben we nu CO2 meters. Als de meter een oranje
lampje geeft, is het tijd om extra te ventileren en bij groen is er
voldoende zuurstof. Tot nu toe zijn de lampjes vaak groen en
soms oranje, bijvoorbeeld als het raam wat langer dicht is,
omdat de wind erop staat.

Ouders in de medezeggenschapsraad
Er hebben zich twee ouders beschikbaar gesteld voor de medezeggenschapsraad. Ze zijn
uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering op 11 mei. In een volgende nieuwsbrief
hopen we te kunnen melden dat zij onze MR komen versterken. Kiki Freer heeft in de
laatste MR vergadering gemeld dat ze stopt met haar lidmaatschap van de MR, omdat ze er
te weinig tijd in kan steken. Kiki heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor onze
school als lid van de MR, waarvoor we haar heel dankbaar zijn. De personeelsleden in de
MR zijn Paula en Brigit. U kunt de MR bereiken via info@deeigenwijs.nl, zet in het
onderwerp dat het gaat om een bericht voor de MR.

Een rookvrije generatie
We willen niet alleen binnen, maar ook buiten een goede
luchtkwaliteit en we willen rondom de school het goede
voorbeeld geven. Daarom vragen we u om bij het halen en
brengen van uw kind het roken achterwege te laten.
Onderwijs aan Oekranïense vluchtelingen kinderen
In samenwerking met alle Zaanse schoolbesturen organiseert Zaan Primair het
basisonderwijs voor de Oekraïnse vluchtelingen kinderen in de Zaanstreek. Kinderen uit
Oekraïne van 2 tot 12 jaar kunnen worden ingeschreven voor onderwijs of kinderopvang
op De Kernschool, locatie Panneroodstraat 3 in Zaandam. Onderwijs is er op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. De kinderopvang Babino is er geopend op maa ndag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Voor meer informatie over
inschrijving voor De Kernschool, stuur een mail aan info@kernschool.nl . Voor
inschrijvingen voor de kinderopvang, stuur een mail naar info@babino.nl .
Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar kunnen zich wenden tot de Internationale
Schakelklas, via: a.hoek@isk-zaanstad.nl .

Hartelijke groeten,
Jet Meelker, namens het team van De Eigen Wijs


Voor de agenda:

 • 8 april: zangworkshop stamgroepen 1/2 en 2/3 op school
 • 14 april: Paasfeest op school
 • 15 april: Goede vrijdag, geen school
 • 18 april: Tweede Paasdag, geen school
 • 20 en 21 april: groep 8 eindtoets IEP in de ochtenden
 • 20 april: 14.15-15.15 uur; denktank onderwijs aan meer- en hoogbegaafde
  kinderen; opgeven via jolanda.zeilemaker@deeigenwijs.nl
 • 22 april: Koningsspelen
 • 23 april t/m 8 mei: meivakantie
 • 11 mei; groep 3 korfbal, vanaf 15.00 uur bij KV Groen Geel
 • 12 mei: stamgroep 7/8, praktijkexamen verkeer, 09-11.30 uur
 • 13 mei: groep 4 korfbal, vanaf 15.00 uur bij KV Groen Geel
 • 16 mei: stamgroepen 2/3, 4, 5/6, workshop ‘tuinieren met slagwerk’ bij Fluxus
  12.30-13.30 uur (hulp bij vervoer vragen we via Parro)
 • 18 mei: stamgroep 2/3, de tuin van Monet in Zaandam 12.00-13.15 uur (hulp bij
  vervoer vragen we via Parro)
 • 18 mei: Biebbus
 • 19 mei: groep 5 en 7: korfbal, vanaf 15.00 uur bij KV Groen Geel
 • 20 mei: groep 6 en 8: korfbal, vanaf 15.00 uur bij KV Groen Geel
 • 23 mei: stamgroep 5/6, workshop drukkunst bij Fluxus (hulp bij vervoer vragen we
  via Parro)
 • 26 en 27 mei: Hemelvaartsweekend, geen school