Werving december 2020

Functieprofiel stamgroepcoach/leerkracht De Eigen Wijs, stamgroep5/6 1,0 fte

Draagt jouw eigen wijsheid bij aan ons Integraal Kindcentrum?

Wij zijn in schooljaar 2017/2018 gestart als nieuwe basisschool in Wormer met een moderne vernieuwende vorm van onderwijs. Onder het motto ´Je bent goed zoals je bent´ ondersteunen wij kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, zodat zij de toekomst kunnen uitvinden. In september 2017 begonnen we met 25 kinderen en intussen staat de teller op meer dan 100. We hebben nu kinderen in de groepen 1 tot en met 8, verdeeld over 5 stamgroepen. Vanaf (medio) januari 2021 zijn we op zoek naar 1 of 2 stamgroepcoach(es)/groepsleerkracht(en) voor onze stamgroep 5/6, in totaal 1 fte.

Wij gaan uit van gepersonaliseerd leren en geven ruimte aan de ontwikkeling van talenten. Bij ons kunnen kinderen op hun eigen wijze hun eigen wijsheid ontwikkelen. We werken met instructiegroepen op het niveau van het kind. We bieden een groot deel van de lesstof aan in thema’s en we bieden meerdere manieren van leren aan. Hierdoor komen ook de meer visueel en gevoelsmatig denkende kinderen tot hun recht. We hebben een gestructureerd dagprogramma dat het natuurlijk bioritme van schoolkinderen volgt. Bewegen is een wezenlijk onderdeel van elke schooldag. Aandacht voor bioritme en bewegen draagt bij aan optimale sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Wij werken vanuit stamgroepen en in ons integraal kindcentrum worden leraren en pedagogische medewerkers coaches genoemd. Voor jou als coach betekent dit dat je leiding geeft aan een stamgroep en het eerste aanspreekpunt bent voor deze groep kinderen.
Daarnaast bezit je een hoge sensitiviteit voor elk kind afzonderlijk, zodat je flexibel kunt inspringen op behoeften en oog houdt op de doelen uit het curriculum. Tot slot functioneer je in voortdurende samenwerking met je collega’s als expert voor kinderen vanuit
verschillende stamgroepen.

Wij zijn de eerste school van Stichting De Eigen Wijs, die speciaal voor dit doel is opgericht. De onderwijsinspectie heeft onlangs onze school met voldoendes beoordeeld op alle onderzochte onderdelen bij ons eerste 4-jaarlijks onderzoek.

Wat verwachten we van jou als leraar/coach op De Eigen Wijs:

 • Je onderschrijft volledig onze missie en visie (www.deeigenwijs.nl ).
 • Je bent bevoegd leraar basisonderwijs.
 • Je hebt een flexibele instelling, zowel binnen de organisatie als naar de kinderen toe.
 • Je bent creatief in de begeleiding van kinderen om ze optimaal te laten leren; je eigen inbreng is een vereiste.
 • Je geeft kinderen het gevoel veilig bij jou te zijn, zodat ze in vol vertrouwen laten zien wie ze zijn.
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in de kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs; je hebt overzicht over de leerlijnen.
 • Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in de leeftijd tussen 3 en 13 jaar, met in elk geval affiniteit met de midden- en bovenbouw.
 • Je bent leergierig en nieuwsgierig, bereid en in staat om jezelf te blijven ontwikkelen als professional in onze lerende organisatie. Voor jou is kennis delen vanzelfsprekend.
 • Je weet wat je wilt in het basisonderwijs en hebt zicht op je eigen talenten en voorkeuren van dit moment.
 • Je bent in staat op je eigen gedrag te reflecteren, je kwetsbaarheid te laten zien en te bespreken, met als doel te leren en jezelf te blijven ontwikkelen als coach.
 • Je kunt uitstekend samenwerken en ziet de meerwaarde van de integratie van opvang en onderwijs.
 • Je bent communicatief vaardig en weet de juiste balans te vinden tussen informatiebehoefte en informatievoorziening aan ouders. Je bent in staat ouders te zien als partner in de opvoeding en de zorg voor het kind.
 • Je wilt en kunt een actieve rol vervullen in het uitwerken van het curriculum, en werkt mee aan de verdere ontwikkeling en positionering van De Eigen Wijs.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in (traditioneel) vernieuwend onderwijs en verregaand gepersonaliseerd leren.
 • Het meebrengen van werkervaring buiten het onderwijs stellen we op prijs

We bieden je de unieke gelegenheid om mee te bouwen aan ons integraal kindcentrum en je talenten volop te kunnen inzetten. We nemen jou als professional zeer serieus en geven je ruimte om met jouw eigen wijsheid ons concept samen verder op te bouwen.

Wij bieden arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs.

Herken je jezelf in dit profiel? Laat het ons weten en solliciteer!

Praktisch: