7 februari 2020

Inzake: informatie 7-28 februari 2020

 

Beste ouders, verzorgers,

In alle groepen zijn de thema’s in volle gang, zoals u heeft kunnen zien tijdens ‘Kom in de klas’. U kunt na schooltijd ook even de groep inlopen, zodat uw kind kan laten zien waar hij mee bezig is.

De kinderen van leerjaar 5 zijn gestart met muzieklessen vanuit Muziekschool Waterland. Ze krijgen nu elke dinsdag onder schooltijd les in het bespelen van een muzieksinstrument.

Dank voor uw begrip tijdens de tweedaagse staking. Vanwege de afwezigheid van (stamgroep)coaches voor korte of iets langere tijd, hebben we deze periode moeten improviseren om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Invallers zijn heel schaars geworden en het lukt niet altijd om de afwezigheid van een collega binnen ons team op te lossen. We hebben gelukkig veel reacties gekregen op de vacature onderwijsassistent.

Protocol Medische Handelingen op IKC De Eigen Wijs
We hebben een  protocol vastgesteld over hoe we omgaan met medische handelingen op school. U vindt het protocol binnenkort op onze website.In het protocol is ondere andere vastgelegd dat als uw kind medicijnen nodig heeft onder schooltijd, deze alleen gegeven kunnen worden met uw (schriftelijke) toestemming. Als dit voor u van toepassing is, vragen we u een formulier in te vullen dat de stamgroepcoach beschikbaar heeft.

Welkom nieuwe kinderen
Een hartelijk welkom aan: Noura en Noel (stamgroep 1/2B), en Gijs, Janneke en Timme (stamgroep 1/2A) die binnenkort zullen beginnen bij ons op school. We nemen afscheid van Vajèn (stamgroep 1/2B) en Senna (stamgroep 4/5), vanwege verhuizing naar een andere regio. Jeroen (stamgroep 3/4) gaat eerst naar de Kernschool om de Nederlandse taal beter te leren en komt daarna weer terug bij ons.

Letterfeest voor stamgroep 3/4 op donderdag 13 februari
De kinderen van leerjaar 3 hebben alle letters geleerd! Om dit te vieren is er tijdens de gymles op donderdagmiddag 13 februari van 14.45-15.30 uur letterfeest. De kinderen van leerjaar 4 uit groep 3/4 begeleiden dan de kinderen van leerjaar 3 bij allerlei bewegingsactiviteiten met letters. De ouders/verzorgers van de kinderen uit stamgroep 3/4 zijn van harte uitgenodigd het letterfeest mee te komen vieren.

Houtbewerking op school; hulp gevraagd bij het maken van vogelhuisjes
Begin dit schooljaar maakten deze kinderen uit stamgroep 6/7 een plan: ze willen aan houtbewerking doen op school. Ze vroegen hulp en die kwam. Een handige vader heeft een echte werkbank gemaakt. Firma Floris schonk het hout daarvoor. Anderen gaven hout en gereedschap. Supertrots zijn we op onze kanjers !! Nu willen we aan de slag: na de voorjaarsvakantie willen we vogelhuisjes gaan maken. Welke ouders/verzorgers/andere vrijwilligers kunnen op maandag en/of vrijdagmiddag vanaf ca 13.00 uur met groepjes kinderen aan het werk? Geef het door aan de stamgroepcoach of stuur een bericht naar info@deeigenwijs.nl.

Rust op het ‘grote’ plein voor 09.00 uur
De andere school begint om 08.30 uur. Wilt u daarom zoveel mogelijk via De Caascooper (aan de kant van het ‘kleuterplein’) naar school komen als u in het Kasteel moet zijn? Daarnaast het verzoek om de kinderen niet te laten spelen op het ‘grote’ plein voor 09.00 uur en voor 14.00 uur, op de dagen dat we eerder uit zijn.

iPads opgeladen mee naar school en denk aan een koptelefoon
Vanaf groep 4 heeft elk kind een iPad in bruikleen. Zorgt u ervoor dat de iPad elke schooldag meegaat naar school en opgeladen is. En het is noodzakelijk dat u zorgt dat uw kind een goedwerkende koptelefoon heeft op school.

Gevraagd: kurken, flessendoppen en plastic eierdozen
Met rekenen gebruiken de kinderen eierdozen met (kunstof)eieren. We zijn daarvoor op zoek naar plastic eierdozen. Daarnaast vragen we kurken, (kleine) flessendoppen van bijv. frisdrankflessen en bierflesjes.

Bezetting stamgroep 6/7 volgende week
Stamgroepcoach Ina is nog ziek. Daarom zal maandag 10 en dinsdag 11 februari Annemiek voor de groep staan. Op woensdag 12 februari verzorgt een vakdocent vanuit Fluxus een creatieve ochtend die in het teken staat van het thema ontdekkingsreizen.

Activiteiten Brede School Wormerland voorjaarsvakantie
Vrijdag 21 februari 13.30-16.30 uur is er voor alle kinderen van alles te doen in de sporthal Spatterstraat 21 in Wormer. Meer info: brede school wormerland.
Verder: kinderdisco Scwo groep 3 t/m 6 op vrijdag 7 februari van 19.00-20.30. Thema is Pyjamaparty, €1 excl. consumpties. De disco is in de jongerenruimte van Scwo, ingang in de Fuutstraat.
Frisfeest groep 7 op vrijdag 14 februari, dresscode: Black. Tijd: 19.30-21.00. Entree: €2,50 incl consumptie naar keuze.

Voor de agenda:
– 7, 10 en 12 februari Portfolio gesprekken in de middag; vrijdag 7 en maandag 10 februari is de school uit
om 12.30 uur. Woensdag 10 februari om 12.00 uur.
– 11 februari: 09.00-09.30 uur Kom op de koffie
– 13 februari: stamgroep 3/4, letterfeest tijdens gymles 14.45-15.30 uur, ouders/verzorgers welkom
– 14 februari, studiedag team, kinderen geen school
– 15 t/m 23 februari: voorjaarsvakantie
– 24 februari: luizencontrole
– 9 maart: stamgroep 6/7 excursie Verkadecomplex Zaandam – leren kijken naar Zaans erfgoed en architectuur
– 12 maart: biebbus
– 24 maart: medezeggenschapsraad 18.45-20.45 uur
– 31 maart: stamgroep 4/5 theatervoorstelling bij Fluxus Westzijde
– 1 april:09.00-09.30 uur Kom op de koffie
– 15 april: 15.00-18.30 uur schoolkorfbaltoernooi groep 3
– 17 april: 15.00-19.30 uur schoolkorfbaltoernooi groep 4
– 14 en 15 mei: 18.00-20.00 uur schoolkorfbaltoernooi groepen 5, 6, 7

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)