13 december 2019 

Inzake: informatie 13 december 2019  17 januari 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Op 5 december hebben we Sinterklaas en Pieten ontvangen op school en hebben we feest gevierd. Lola (stamgroep 6/7) had het goed: Sint en Pieten kwamen met de tractor aanAlle kinderen (ook de zieken) hebben een cadeautje gekregen uit de schatkamer of verstopt in een surprise. Intussen zijn we alweer in Kerstsfeer.  

Op de studiedag van 6 december heeft het team gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe indeling van de stamgroepen vanaf januari (oa.: roosters aanpassen, thema voorbereiden, afstemmen met duo-partner voor de groepen met meerdere stamgroepcoaches). 

De groepen 4/5 en 6/7 zijn naar het Cacao Museum in Koog aan de Zaan geweest. Stamgroep 3/4 is druk bezig het eigen Kerstfeest te organiseren. De thema’s chocolade en feest sluiten we voor de Kerstvakantie af. Na de vakantie ontvangt u informatie over de nieuwe thema’s.  

Kerst op school 

U heeft al enkele berichten gehad over de invulling van Kerst op school. De belangrijkste activiteiten zijn:  

Kerstdinerop woensdag 18 december van 17.30-18.30 uur, is er het kerstdiner op school. De kinderen hebben het kerstdiner in hun eigen stamgroep. U kunt op de lijsten bij de groepen invullen wat u verzorgt voor het diner. Graag maandag 16 december meegeven: bord, beker, bestek – alles voorzien van naam – in een tasje.  

Kerstborrel voor ouders: voor de ouders/verzorgers is er tijdens het diner van de kinderen een kerstborrel in de speelzaal (grote zaal, beneden in het hoofdgebouw). Deze kerstborrel is georganiseerd door de Ouderraad. Drank wordt geregeld, gelieve alleen nog een hapje mee nemen. In parro is een oproep gedaan voor het helpen met opruimen van de klassen en speelzaal na het kerstdiner. Wie helpt de ouderraad daarbij? 

Kerstliedjes zingen voor schooltijd: op maandag – en woensdagochtend van 08.30-08.55 uurkunnen de kinderen kerstliedjes komen zingen onder leiding van Linda en Remke (ouders Koen en Ries). Dit doen we in het Kasteel beneden, in het lokaal van stamgroep 2/3.  

Kerststukjes makenin alle groepen gaan we kerststukjes maken. Wilt u op dinsdag 17 december meegeven: voor elk kind een kop en schotel of bakje met daarin een stukje (nat gemaakt) oase, een waxine op batterij, wat kersttakjes en wat versiering. 

 ‘Foute’ kersttruiendag op donderdag 19 decembernadat iedereen op z’n mooist het kerstdiner heeft gehad op woensdagavond, mogen alle kinderen op donderdag in een vrolijke ‘foute’ kersttrui op school komen, als ze dat willen. 

Stamgroep 6/7 naar Notenkraker in het Muziektheater Amsterdam 

We gaan met stamgroep 6/7 naar de schoolmatinee Notenkraker & Muizenkoning van het Nationale Ballet in het Muziektheater in Amsterdam op dinsdag 17 decemberDe voorstelling is van 13.30-15.30 uur. We verwachten rond 16.30 uur op school terug te zijn. 

Speelgoedochtend op vrijdag 20 december – school tot 12.30 uur 

In alle stamgroepen mogen de kinderen op vrijdag 20 december speelgoed meenemen om samen met anderen mee te spelen; het liefst gezelschapsspelletjesOm 12.30 uur begint de Kerstvakantie voor de kinderen. 

Wijziging gymtijden stamgroepen 3 t/m 7 

Vanwege een wijziging in het rooster van Sterre, onze vakleerkracht gym, verandert ons gymrooster voor de groepen 3 t/m 7 vanaf januari. De kinderen gymmen dan niet meer op woensdag, maar op donderdag. Hierdoor is het mogelijk geworden de gymles van stamgroep 6/7 te verlengen van 5 kwartier naar 1,5 uur. 

donderdag  Groep:  
12.30-14.00 uur  6/7 
14.00-14.45 uur  4/5 
14.45-15.30 uur  3/4 
vrijdag  Groep:  
14.00-14.45 uur  3/4 
14.45-15.30 uur  4/5 

 

Indeling stamgroepen vanaf januari 2020 

Vanaf januari verandert de indeling van de stamgroepen. Hierover bent u vorige week apart geïnformeerd.  

De indeling is  als volgt:  

Stamgroep  Stamgroepcoach  werkdagen 
1/2 a  Meinke de Veer  Ma t/m woe 
  Anita Niño  Don, vrij 
1/2 b  Anita Niño  Ma, di 
  Paula Staal  Woe t/m vrij 
3/4  Tessa de Vries  Ma t/m vrij 
4/5  Brigit Huitema  Ma, woe, don, vrij 
  Sannah de Zwart  di 
6/7  Ina Heesen  Ma, di, woe (om de week) 
  Annemiek  Helfensteijn   Woe (om de week) 
  Marie-José Grandiek  Don, vrij 

 

Stamgroepcoach Sannah (stamgroep 4/5) stelt zich voor 

Beste ouders en kinderen,  

Mijn naam is Sannah de Zwart, ik woon samen met mijn man, twee pleegkinderen, kat en kippen in Oostknollendam. Met ingang van het nieuwe jaar kom ik op De Eigen Wijs werken. Samen met juf Brigit zal ik groep 4/5 coachen op de dinsdagen tot aan de zomervakantie.   

Vanaf 2012 ben ik grotendeels in het Montessorionderwijs aan het werk geweest voor groep 1 t/m 8. Naast mijn werkzaamheden als groepsbegeleidster ben ik zelfstandig fotograaf en verkoopster in een designwinkel in Amsterdam.   

In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in met fiets, kano of zeilboot. Musea, steden of muziekconcerten bezoeken zijn een van de vele dingen die ik graag onderneem. Ik ben creatief, enthousiast en heb vele talenten. Die creativiteit en talenten komen ook tot uiting in themalessen via kunst, beeldtaal en techniek en filosofie.   

De nieuwsgierigheid die kinderen van nature in zich hebben, fascineert mij. Kinderen coachen op spelenderwijze, is hoe ik onderwijs graag uitdraag.   

Ik zie jullie graag op dinsdag 6 januari op De Eigen Wijs. Ik heb er zin in!  

Alvast fijne feestdagen en een wijs 2020 

Welkom 

Nieuw op IKC De Eigen Wijs beginnen in januari: Bart in stamgroep 1/2 a, Vajèn en Julia in stamgroep 1/2 b, Jeroen in stamgroep 3/4 en Liam in stamgroep 4/5. Hartelijk welkom allemaal! En natuurlijk ook welkom aan de nieuwe stamgroepcoach Sannah. 

Vacature leraarondersteuner 

Vanaf oktober zijn we samen met onze partner Baloe Kinderopvang aan het werven voor een coach/leraarondersteuner ter vervanging van Michele. Het gaat om een combinatiefunctie van onderwijs en opvang. Samen met Baloe hebben we een aantal sollicitanten gesproken en dat heeft helaas niet geleid tot een nieuw teamlid. We gaan daarom nu werven voor een onderwijsassistent voor vier ochtenden per week. Voor de korte termijn is Mieke bereid twee ochtenden per week tussen 10-12 uur extra te komen werken om te ondersteunen in groep 3/4 vanaf januari. Mocht zich intussen een geschikte kandidaat melden voor de combinatiefunctie onderwijs en opvang, dan heeft dat onze voorkeur. 

Activiteiten Brede School Wormerland 

Voor de groepen 3 t/m 7 is er een workshop Mad Science geweestinschrijven voor Mad Science kan nogVoor groep 3 t/m 6  is er een kinderdisco bij Scwo op vrijdag 20 december van 15.00-16.30. Thema is Foute kerstparty, dus trek iets moois aan en dans mee! Entree: €1 excl. consumpties. De disco is in de jongerenruimte van Scwo, ingang in de Fuutstraat. Ook zullen er weer vakantie-activiteiten zijn, die bekend gemaakt zullen worden via Brede School Wormerland 

Het team van IKC De Eigen Wijs dankt u hartelijk voor uw inzet voor onze school en  wenst u fijne feestdagen en een heel mooi nieuwjaar! 

Voor de agenda: 

– 16 decemberbord, beker, bestek mee, voorzien van naam, in een tasje 

– 16 december: 08.30-08.55 kerstliedjes zingen met Linda en Remke, in lokaal 2/3, Kasteel beneden 

– 17 december: spullen meegeven om een kerststukje te maken 

– 17 december: stamgroep 6/7 naar de Notenkraker in het Muziektheater Amsterdam – ca 16.30 uur terug op school 

– 18 december: 08.30-08.55 kerstliedjes zingen met Linda en Remke, in lokaal 2/3, Kasteel beneden 

– 18 december: alle groepen Kerstdiner 17.30-18.30 uur 

– 18 december: kerstborrel voor ouders/verzorgers tijdens kerstdiner kinderen – in de speelhal (hoofgebouw), georganiseerd door de Ouderraad. 

– 19 december: ‘foute’ kersttruiendag: alle kinderen mogen in een vrolijke kersttrui naar school komen. 

– 20 december: speelgoed ochtend: alle kinderen mogen speelgoed mee om samen met anderen mee te spelen op school 

– 20 december vanaf 12.30 uur t/m 5 januari 2020: Kerstvakantie 

– 6 januari: luizencontrole (oproep vrijwilligers via Parro) 

– 9 januari: biebbus 

– 21 januari: groep 3/4 middag, excursie Poelboerderij 

– 23 januari:18.45 uur Medezeggenschapsraad 

– 29 januari: Kom in de klas 

– 30 en 31 januari: landelijke onderwijsstaking 

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)