Betreft: informatiebrief   3 december 2020 – 14 januari 2021 

 

3 december 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,   

December is de maand van feesten en vieringen, denken aan wat er allemaal is gebeurd in 2020 en alvast vooruit kijken naar het nieuwe jaar. In deze brief dan ook veel informatie over Sint en Kerst en de positieve uitslag van het onderzoek van de onderwijsinspectie en ook belangrijke informatie over 2021. 

In alle groepen leeft het Sinterklaasfeest volop. De kinderen van de stamgroepen 3/4 hebben brieven geschreven aan Sint en hebben antwoorden gekregen van diverse pieten en Sinterklaas. Onder leiding van kinderen van stamgroep 7/8 bakken kleuters in kleine groepjes pepernoten. De kleuters die nog niet aan de beurt zijn geweest voor Sinterklaas, komen straks aan de beurt met het bakken van Kerstkoekjes. Natuurlijk is er ook van alles geleerd over Sinterklaas in alle groepen. In de bovenbouw over de geschiedenis van het Sinterklaasfeest en in de onderbouw is er bijvoorbeeld pepernotenbingo gespeeld. 

Stamgroep 7/8 heeft een aantal gastlessen gehad over de wereldreligies. Kennis van verschillende religies is een kerndoel van het basisonderwijs; kennis die wij zo neutraal mogelijk overbrengen. Bij ons op school ben je welkom, ongeacht je geloofsovertuiging. 

Sinterklaasfeest vrijdag 4 december 

Morgen vieren we op school Sinterklaas. Er is school van 09.00-12.30 uur; de kinderen lunchen dus thuis. Zorgt u ervoor dat uw kind om 08.50 uur op school is. Binnen houden ze hun jas en schoenen aan. We verwachten namelijk Sint en (roetveeg)Pieten te kunnen zien. Dit vindt plaats in de gymzaal. Er zijn de laatste tijd steeds vreemde dingen gevonden in de gymzaal (een slaapzak, pepernoten, wasgoed dat doet denken aan Pietenkleding)We verwachten dat alle kinderen morgen een cadeautje ontvangen. Daarnaast denken we dat er voor elke stamgroep groepscadeaus zullen zijn – we mochten ons verlanglijstje inleveren bij Sinterklaas. We maken er een mooi feest van met de kinderen.  

Kerstfeest woensdag 16 december 

Na het Sinterklaasfeest morgenochtend, toveren we de school meteen om in kerstsfeer. Ook het kerstfeest op school zal dit jaar anders zijn dan anders. We zullen met alle kinderen van de school van een feestelijk kerstontbijt genieten in de grote speelhal beneden. We verwachten alle kinderen in hun mooie, feestelijke kerstkleding op school. Het ontbijt zelf wordt gecatered. We maken er een feestelijke ochtend van. De kinderen zijn de normale schooltijden van 09.00-12.00 uur op school.  

Op vrijdag 11 december vragen we alle kinderen naar school te komen in een gekke, leuke of juist mooie kersttrui. 

We hebben dit jaar gekozen voor een verzorgd kerstontbijt, vanwege de coronamaatregelen. Op deze manier kunnen we extra haal- en brengmomenten voorkomen, kunnen we het feest organiseren zonder hulp van extra volwassenen in de school en kunnen we de hygiënvan het eten zelf waarborgen.  

Positief oordeel van de onderwijsinspectie 

Het positieve oordeel van de onderwijsinspectie is mooi in de lokale en regionale media gekomen. Het krante-artikel van zaterdag 28 november is al verspreid via Parro en vindt u ook achteraan deze nieuwsbrief. De uitzending van NH-nieuws, met een kijkje in de klas bij stamgroepcoach Tessa en kinderen van groep 3, kunt u terugvinden op internet: NH-nieuws voldoendes-voor-nieuwe-basisschool-ik-was-er-stil-van 

Verspreid het goede nieuws vooral onder uw netwerk, zowel privé als via social media als u daar actief bent. We hebben als school een Facebookpagina en sinds kort ook een instagram accountFijn als u ons ook daar volgt.  

In de nieuwsberichten ziet u dat we heel graag verder doorgroeien als school. Volgens de regelgeving zijn we nu halverwege de termijn en hebben we nog 4 jaar om te groeien naar 200 kinderen, als we als zelfstandig schoolbestuur willen blijven bestaan. We zijn De Eigen Wijs gestart omdat we ons onderwijsconcept in de wereld willen zetten en daar zijn we elke dag volop mee bezig. Het is heel fijn dat de onderwijsinspectie bevestigt dat we voldoen aan de normen. De school zelf is ons doel. Het middel dat we hiervoor ingezet hebben is het oprichten van een school vanuit een eigen schoolbestuur. Als we zien aankomen dat het lastig zou kunnen worden om de stichtingsnorm op tijd te kunnen halen, zoeken we daar een oplossing voor. Die oplossing zou kunnen zijn dat we aansluiting zoeken bij een groter schoolbestuur. In dat geval hoeven we niet zelfstandig 200 leerlingen te hebben en kan de school gewoon blijven bestaan. Belangrijk is dat we onze eigen indentiteit behouden.  

Oudertevredenheidsonderzoek 

U heeft gisteren per mail een uitnodiging ontvangen voor het oudertevredenheidsonderzoek. We vragen u de vragenlijst in te vullen met het oudste kind uit uw gezin in gedachten dat hier op school zit. Om een voldoende representatief onderzoeksresultaat te krijgen, is het nodig dat ca 60-70% van de gezinnen de korte vragenlijst invult. De antwoorden die u geeft, zijn anoniem. Als u wilt dat we met u contact opnemen naar aanleiding van de vragenlijst, dan is er de mogelijkheid uw naam erbij te vermelden. De resultaten van het onderzoek zullen wbegin 2021 aan u laten weten. 

Veranderingen in het team  

De samenstelling van ons team gaat in 2021 veranderen. Sommige veranderingen zijn gepland en voorzien en andere niet. 

Stamgroep 5/6
Stamgroepcoach Susan van stamgroep 5/6 heeft helaas haar ontslag ingediend en zal medio januari bij ons weggaan. Susan is tot de conclusie gekomen dat een meer klassikale vorm van onderwijs, beter bij haar past en er kwam voor haar een mogelijkheid voorbij om naar zo’n school over te stappen. Ze heeft besloten dat aanbod aan te nemen. Gisterochtend heeft ze dit zelf verteld aan de kinderen van stamgroep 5/6. 

Natuurlijk doen we ons uiterste best zo snel mogelijk een goede vervanger te vinden voor haar. Mocht u mogelijk geschikte mensen kennen in uw netwerk, breng de vacature dan vooral onder hun aandacht. De vacature staat op Meesterbaan.nl  vacature stamgroepcoach 5/6 

We vinden het ontzettend jammer dat Susan ons gaat verlaten. We hebben haar leren kennen als een heel gedreven collega, die de kinderen graag veel wil laten leren. 

Coördinerend IB-er
In de vorige nieuwsbrief hebben we de vacature aangekondigd voor een coördinerend intern begeleider voor onze school. We zijn heel blij dat het gelukt is een nieuwe collega te vinden hiervoor. Ze heeft de nodige ervaring in het basisonderwijs als leraar en IB-erZe gaat, of direct na de Kerstvakantie, of per 1 februari bij ons starten. Haar werkdagen zullen in principe op donderdag en vrijdag zijn. Als haar huidige school bekendmaakt dat zij daar gaat vertrekken, zal ze zichzelf aan u voorstellen. Zoals gepland, zal Elwin tot de Kerstvakantie bij ons werken. Er staat al een afspraak tussen Elwin en de nieuwe collega om zijn werk aan haar over te dragen. 

Leraarondersteuners
Leraarondersteuner/coach Kicky is bevallen van een zoon en het gaat goed met moeder (en vader) en kind. Naar verwachting zal zij na de voorjaarsvakantie weer bij ons gaan starten. Tot die tijd blijven Michèle en Sannah haar vervangen. 

Leraarondersteuner/coach Mieke heeft besloten haar carièrre een andere wending te geven die beter past bij haar privésituatie. Zij werkt nog tot 1 februari 2021 bij ons. We vinden het heel jammer dat ze bij ons weggaat en gunnen het haar tegelijkertijd van harte om haar nieuwe pad te volgen. We zijn met Baloe in gesprek over de mogelijkheden om haar plek bij hen en bij ons in te kunnen gaan vullen. 

Lieve ouders en verzorgers, 

Met een bitterzoet gevoel wil ik jullie laten weten dat ik per 1 februari een andere baan heb. Zoet omdat ik veel zin heb in mijn nieuwe functie die beter past bij mijn privé en bitter omdat ik iedereen ontzettend ga missen. Ik heb er lang over nagedacht omdat ik met alle kinderen en met velen van jullie een band heb opgebouwd. Toch ga ik deze stap nemen en de wereld van Personal Assistent ontdekken voor Delia Skin Master, iemand die op Social Media onder deze naam bekend is. Gelukkig heb ik nog 2 maanden de tijd om rustig van iedereen afscheid te nemen en mijn werkzaamheden netjes af te ronden.  

Ik heb met enorm veel plezier De Eigen Wijs zien groeien van 25 naar 105 leerlingen en met ontzettend veel plezier voor De Eigen Wijs en Baloe gewerkt! Ik wens jullie en jullie kinderen een prachtige schooltijd toe en een heel liefdevol leven!  

Liefs, Mieke  

Opbrengst sponsorloop 

Tot op dit moment is er zo’n € 2.200,– binnengekomen vanwege de sponsorloop op 9 november. Bij de andere school gaat om ca. € 5.000,– euro en ook Baloe heeft een bijdrage geleverdDe sponsorloop is een groot succes geworden, met dank aan alle gulle gevers. Een ouder kwam met het idee om een bedankje te maken dat u kunt doorsturen naar iedereen die uw kind gesponsord heeft. Dit pakken we samen met WormerWieken op. Het opgehaalde bedrag is ruim voldoende om de voetbalkooi te kunnen voorzien van een constructie om de ballen aan de kant van het schoolplein te houden. Beide scholen buigen zich nu gezamenlijk over mogelijkheden om het geld op een goede en duurzame manier in te zetten voor een aantrekkelijker schoolplein voor alle kinderen. Als er meer bekend is, zullen we u dat laten weten. 

Opzetten online informatie bijeenkomsten: wie kan helpen? 

Voor Corona hielden we een aantal keer per jaar ‘kom in de klas’ ochtenden, waardoor u en geïnteresseerde ouders van buiten konden komen kijken. We overwegen om online informatie bijeenkomsten te gaan organiseren voor geïnteresseerde ouders. Misschien is iemand van u al bedreven in het opzetten van iets dergelijks en wil ons daarbij helpen?  Laat het dan weten aan Jet, via info@deeigenwijs.nl  

De Eigen Wijze  (Kerst) Leestip 

Prentenboeken zijn voor alle leeftijden. En zeker de prentenboeken over Findus de poes, en opa Pettson. De serie start met het prentenboek; “Toen Findus klein was”. De persoonlijke favoriet van stamgroepcoach Brigit is de kerstversie. Er is zoveel te zien op elke bladzijde, de Mukkels, een poes die de vloer boent en het prachtige sneeuwlandschap in Zweden. Ondanks dat haar eigen kinderen al lang de voorleesleeftijd voorbij zijn, wordt het toch elk jaar steevast uit de boekenkast gepakt! 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Voor de agenda: 

  • 4 december: Sinterklaasfeest op school; school van 09.00-12.30 uur 
  • 11 december: ‘foute’ kersttruiendagkom allemaal in een gekke, vrolijke, leuke, mooie kersttrui naar school
  • 16 december: Kerstontbijt op school  
  • 18 december: vanaf 12.30 uur Kerstvakantie t/m 3 januari 2021 
  • 8 januari: Biebbus 
  • 27 januari: studiedag team; kinderen geen school 
  • 5 februari: Biebbus 
  • 15, 17, 19 februari portfolio gesprekken; 15 en 19 februari school tot 12.30 uur 
  • 22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

 

Voor de versie van de ouderbrief met foto’s kunt u op onderstaande link klikken:
2020-12-03