29 november 2019

Inzake: informatie 29 november-13 december 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

We hebben een geweldige uitvoering gehad van De Notenkraker met alle groepen. De stamgroepen 4/5
en 6/7 zijn naar de Hortus Botanicus in Amsterdam geweest (thema chocolade). Stamgroep 4/5 heeft bij
Buter Patisserie en Chocolaterie in Wormerveer kunnen zien hoe zij chocola verwerken. De stamgroepen 1/2 en 2/3 zijn naar de Zaanse Schans geweest en hebben daar twee molens bezocht en hebben uitleg gekregen over wat je nodig hebt om pepernoten te bakken (thema feest). Claudia Suijkerbuijk heeft aan de kinderen groep 3 en 3/4 uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een feest. Voor de groepen 3 t/m 7 is er een workshop Mad Science geweest (inschrijven voor Mad Science vanuit de Brede School Wormerland, kan nog). Op school is steeds duidelijker dat 5 het al bijna 5 december is. Op de studiedag van 18 november heeft het team een training gevolgd voor IEP, het nieuwe leerlingvolgsysteem waarmee we dit schooljaar gaan werken in plaats van de bekende CITOtoetsen.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december verwachten we alle kinderen uiterlijk om 08.30 uur in de klas met hun jas en schoenen aan. Ouders kunnen dan alvast naar De Balk gaan (voorkant hoofdgebouw). Alle kinderen gaan vervolgens met de stamgroepcoaches naar De Balk om te kijken hoe Sinterklaas en Pieten aan gaan komen. U kunt daar achter de kinderen staan. Vanwege de aankomst zal De Balk ter hoogte van het schoolgebouw ongeveer tussen 08.15-09.00 uur niet beschikbaar zijn voor autoverkeer. U kunt school dan bereiken via De Heffer (naast de tennisvereniging) en De Caascooper. We eindigen 5 december om 15.00 uur. De kinderen die normaal op donderdag naar Baloe of Boefje gaan, zullen om 15.00 uur worden opgehaald. Kinderen van 4 jaar, mogen om 12.00 uur worden opgehaald. In alle groepen maken we er een feestelijke dag van met spelletjes, een bezoek aan de schatkamer (groepen 1 t/m 5) of een mooie surprise (groep 6/7).

Bezoek Cacao Museum groepen 4/5 en 6/7 op 13 december
Op vrijdag 13 december gaan de groepen 4/5 en 6/7 naar het Cacao Museum in Koog aan de Zaan, waar de opa van Lieke (groep 6/7) vrijwilliger is. Via Parro zullen we vragen om hulp bij het vervoer.

Huisvesting
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Wormerland van 19 november 2019 is er een motie aangenomen om het kasteel te blijven betrekken bij de verdeling van ruimtes voor beide scholen en kinderopvang. Namens de ouders heeft Kiki Freer (vanuit de medezeggenschapsraad) ingesproken. De bespreking in de gemeenteraad is een stap in de goede richting om tot een een goede verdeling van ruimtes te gaan komen. Als er meer duidelijkheid ontstaat, zullen we u dat laten weten.

Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari
De onderwijsvakbonden hebben opnieuw opgeroepen om te gaan staken omdat er nog altijd geen gehoor is gegeven aan de noodkreet vanuit het onderwijs om structureel meer geld in onderwijs te steken. Een schoolbestuur in Amsterdam heeft zelfs besloten een week dicht te gaan: nieuwsbericht nos. Houdt u er alvast rekening mee dat ook IKC De Eigen Wijs mee zal doen aan de staking op 30 en 31 januari.

Voor de agenda:
– 5 december 08.30 uur: aankomst Sinterklaas op school – omdat Sint en Pieten voor beide scholen komen, starten we 5 december om 08.30 uur en zijn we uit om 15.00 uur. Kinderen van 4 jaar mogen om 12.00 uur opgehaald worden.
– 6 december: studiedag team, kinderen geen school
– 11 december: 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie
– 13 december: stamgroep 4/5 en 6/7, bezoek aan het Cacao museum in Koog aan de Zaan
– 18 december: Kerstdiner voor alle groepen
– 20 december vanaf 12.30 uur t/m 5 januari 2020: Kerstvakantie

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)