Betreft: informatiebrief 12 november- 3 december 2020

 

12 november 2020

 

Beste ouders/verzorgers,

Wat een fantastische sponsorloop hadden we afgelopen maandag, samen met WormerWieken. Zoveel mogelijk rondjes lopen, steppen, skaten om geld bij elkaar te krijgen voor een net bij de voetbalkooi op het plein. De Dekamarkt aan de overkant stelde flesjes water en fruit beschikbaar. Goed gedaan allemaal! Het ziet ernaar uit dat er een mooi bedrag is opgehaald. Om het opgehaalde bedrag te betalen, heeft u intussen bericht gehad via Schoolkassa. Als het totaal bedrag bekend is, zullen we u dat laten weten.

Alle kinderen hebben mooie lampionnen gemaakt en op 11 november heeft elke groep een liedje gezongen op het podium en het verhaal van Sint Maarten is voorgelezen. Met wat lekkers na het zingen natuurlijk.

Dankzij het inkopen van sneltesten, is het al twee keer gelukt een verkouden stamgroepcoach binnen een uur na de test, weer in de groep te hebben.

Vacature coördinerend intern begeleider
Na het vertrek van Annemiek vorig schooljaar, is gekozen voor een tijdelijke invulling van de rol van rechterhand van Jet in de schoolleiding op onderwijskundig gebied en IB-taken door Elwin Swinkels. Intussen hebben we in het team en in overleg met de medezeggenschapsraad een profiel gemaakt van degene die we graag op school willen hebben als coördinerend intern begeleider. De werving daarvoor is gestart. U kunt ons helpen de juiste persoon te vinden, door de vacature intern begeleider in uw netwerk te verspreiden.

Daniella komt ondersteunen bij de stamgroepen 3/4
Vanaf morgen komt Daniella een paar uur per week ondersteunen in de stamgroepen 3/4. Uiteraard heeft zij een recente VOG en houdt zij zich ook aan de gedragscode en coronamaatregelen.

Zij stelt zichzelf voor:
Hallo allemaal, mijn naam is Daniella. Ik heb een zoon van 16 en een dochter van 10. Omdat ik mijn eigen werk niet meer kan doen, ben ik nu bezig met een reïntegratie traject. Werken in het onderwijs lijkt mij erg leuk en ga dan ook tijdelijk ter oriëntatie meelopen in de groepen 3/4. Ik hoop dat het een leuke leerzame tijd wordt en heb er dan ook erg veel zin in.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest vieren we op school op vrijdag 4 december. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal er geen feestelijke ontvangst door beide scholen buiten zijn, waarbij ouders ook konden kijken. We hebben deze dag school van 09.00-12.30 uur. We vermoeden dat Sinterklaas wel op school zal komen en in elk geval de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op een veilige manier zal begroeten. De stamgroepen 5 t/m 8 gaan met surprises Sinterklaas vieren op school – nadere informatie volgt.

Activiteiten blok 2 Brede School Wormerland
U kunt weer inschrijven voor de activiteiten vanuit de Brede School Wormerland via www.bredeschoolwormerland.nl
Bij ons op school is er vanaf maandag 16 november Kinderdans van 15.40-16.40 voor groep 1 t/m 3. En vanaf 7 januari is er op donderdag van 15.45-17.15 Theaterbende voor groep 4 t/m 6. Ook zijn er veel activiteiten op andere locaties, zoals judo, bakfestijn, magie in de keuken, rolschaatsen en volleybal.

Toffe meiden club in stamgroep 5/6
Voor de meiden uit stamgroep 5/6, zijn er de komende weken op donderdagmiddag onder schooltijd workshops onder leiding van Altina van Erkelens: de toffe meiden club. Op een creatieve, speelse, gezellige manier gaan de meiden aan de slag met het versterken van lef en zelfvertrouwen en op een fijne manier omgaan met elkaar.

Normaal gesproken wordt deze workshop aangeboden vanuit de Brede School Wormerland buiten schooltijd. Omdat er ruimte in het programma is ontstaan doordat sommige scholen geen docenten van buiten het eigen team toelaten, kunnen we deze workshop eenmalig onder schooltijd aanbieden.

Tandartsbezoek etc, graag zoveel mogelijk buiten schooltijd
Wij verzoeken u bezoek aan een dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. En als het alleen onder schooltijd mogelijk is, dan graag aan het begin of einde van een schooldag. We merken dat het nu vaker voorkomt dat een kind een heel dagdeel mist, vanwege een tandartsbezoek. We willen de onderwijstijd op school graag zo goed mogelijk benutten met alle kinderen.

De Eigen Wijze Leestip
Veel voorleesplezier met dit boek; Sint gaat naar de knip-Piet, zijn baard gaat eraf… Leuk voor kinderen in de leeftijd voor 5 t/m 7.

Alles wat je altijd al wilde weten over de herkomst van onze Sinterklaas, maar ook info over de kerstman. Tradities en eetgewoontes rond de feestdagen worden uitgelegd. In de bovenbouw gaan we er samen uit lezen.

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs

 

Voor de agenda:

  • 26 november: studiedag team, kinderen geen school –
  • 27 november: biebbus
  • 1 december: MR (digitaal)
  • 4 december: Sinterklaasfeest op school; school van 09.00-12.30 uur
  • 16 december: Kerstfeest op school (nadere informatie volgt)
  • 18 december: vanaf 12.30 uur Kerstvakantie t/m 3 januari 2021