8 november 2019

Inzake: informatie 8 – 22 november 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

De nieuwe thema’s zijn in volle gang. Thema ‘feest’ in de stamgroepen 1/2, 2/3, 3/4 en thema ‘chocolade’ in de stamgroepen 4/5 en 6/7. Thema feest is geopend met feest in de groepen. Thema chocolade is gestart met het ontdekken van de smaak van chocolade (ook al ziet het er vreemd uit in het groen). U heeft intussen de themabrieven ontvangen met de leerdoelen, activiteiten etc.

De bijeenkomst over hoe we op school omgaan met de (cognitief) sterkere kinderen, is druk bezocht.

Dank voor uw begrip en steun: #investeer in onderwijs
Wij danken u voor uw begrip en steun bij de landelijke onderwijsstaking van afgelopen woensdag. De stakingsdag heeft veel aandacht in de media opgeleverd. In een filmpje van RTL nieuws is duidelijk uitgelegd hoe het nu zit met het gebrek aan investeringen in het onderwijs. Wij werken op IKC De Eigen Wijs elke dag met hart en ziel aan de ontwikkeling van uw kinderen omdat dit is wat wij het liefste doen. Om te zorgen dat dit werk aantrekkelijk genoeg is om voldoende mensen te vinden om het te doen, is structureel investeren noodzakelijk.

Krentenbaard en luizenvrij
Bij de controle op hoofdluis afgelopen maandag, is er geen hoofdluis aangetroffen. Bij een kind in groep 2/3 is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is goed te behandelen. Als u verschijnselen bij uw kind aantreft, adviseren wij u naar de huisarts te gaan: info@krentenbaard

Sint Maarten
Alle kinderen hebben lampionnen gemaakt op school. Maandag 11 november van 14 uur tot 15.15 uur gaan we in groepjes Sint Maarten lopen. We doen een rondje langs het evenemententerrein (het veld voor de school) waar 3 ouders zullen staan met traktaties. Vergeet deze dag geen lampionstokje mee te nemen voorzien van naam. We gaan er een mooi lichtjesfeest van maken!

Uitvoering door alle kinderen van De Notenkraker; 19 nov 14.45 uur
We gaan de komende tijd met alle kinderen van de school een dans/ballet voorstelling van De Notenkraker instuderen. Er komen zelfs twee jonge dansers van de Nationale Balletacademie meedoen. Aan het eind van de voorstelling op school dansen zij een pas de deux uit de originele Notenkrakervoorstelling door het Nationale Ballet, die in december in het Muziektheater te zien is. De voorstelling is op dinsdag 19 november om 14.45 uur in de grote gymzaal. U bent allemaal van harte welkom te komen kijken!

Excursie Hortus Botanicus Amsterdam groepen 4/5 en 6/7
Als onderdeel van het thema ‘chocolade’ gaan de groepen 4/5 (op 14 november) en 6/7 (op 29 november) naar de Hortus Botanicus in Amsterdam. We gaan met de auto naar Amsterdam Noord en van daaruit verder met het openbaar vervoer. Via Parro vragen we vrijwilligers om te rijden en mee te gaan als begeleider.

Uw hulp bij excursies etc
We zijn heel blij met uw hulp bij activieiten/excursies. Alleen met uw hulp zijn we in staat een rijk aanbod te organiseren om het optimaal leren en ontwikkelen van de kinderen te ondersteunen. Houdt u er rekening mee dat het lang niet altijd mogelijk of wenselijk is dat jongere broertjes/zusjes mee kunnen als u komt helpen. Als u een jonger broertje/zusje mee wilt nemen, graag van tevoren overleggen met de stamgroepcoach.

Parkeren rond school
Vanwege de veiligheid van alle kinderen, verzoeken wij u uw auto te parkeren op een parkeerplaats als u de kinderen brengt of haalt met de auto. En wilt u bij het in- en uitstappen van de kinderen erop letten dat de autodeuren de auto ernaast niet raakt?

Sinterklaas
Achter de schermen zijn we met hulp van de ouderraad bezig met de voorbereiding van Sinterklaas. Vanaf 19 november zal de school versierd zijn in Sinterklaassfeer. Wij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk de rust te bewaren in school. Daarom zal de versiering bescheiden zijn en gaan we bijvoorbeeld geen schoen zetten op school. Wel krijgen alle kinderen pietengym. De kleuters doen dit met een coach in de speelzaal en vanaf groep 3 in de gymzaal met gymleerkracht Sterre. Op 5 december vragen we u ervoor te zorgen dat de kinderen om 08.30 uur in de klas zijn. We gaan dan met de groepen naar het evenemententerrein waar Sint met zijn pieten even over 8.30 uur aankomt. U kunt op het evenemententerrein ook komen kijken naar de aankomst. Vanaf 9 uur gaan wij een leuk dagprogramma doen en krijgen de kinderen misschien wel een cadeautje?! Groep 6/7 gaat zelf aan de slag om te zorgen dat er niemand naar huis gaat met lege handen. Vanaf volgende week kunt u zich als hulpouder voor deze dag opgeven via Parro.

Bezetting groep 6/7 op donderdag 14 november
Vanwege haar studie is stamgroepcoach Ina niet op school op donderdag 14 november. Er is vervanging.

Huisvesting
De fractie van Groen Links in de gemeenteraad van Wormerland is bezig met de voorbereiding van een motie voor de raadsvergadering van dinsdagavond 19 november om te vragen het kasteel te blijven betrekken bij de verdeling van ruimtes voor beide scholen en kinderopvang. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u informeren. Het zou mooi zijn als er veel ouders aanwezig zijn bij de behandeling van deze motie. Daarnaast heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de rechtszaken over onze allereerste aanvraag voor huisvesting in 2017. De rechtbank vindt dat de gemeente zich destijds voldoende aan de regels heeft gehouden. Vanuit het bestuur van De Eigen Wijs hebben we besloten te stoppen met procederen en onze energie volledig te richten op een oplossing voor de toekomst. De stand van zaken is nog altijd dat het wel duidelijk is dat we in het scholencomplex aan De Balk blijven en dat het nog niet zeker is of ook het Kasteel in gebruik kan blijven voor onderwijs/opvang.

Rookvrij schoolplein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij school- of onderwijsterrein bij. Scholen zijn binnenkort verplicht een rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Wij vinden het dan ook belangrijk dan er op het schoolterrein niet gerookt wordt. Om het belang van een rookvrije schoolomgeving te benadrukken zullen er bordjes geplaatst worden in aanwezigheid van wethouder Van Waaijen op 14 november, om 09.00 uur. U bent daarbij welkom.

Kom in de klas op 29 november
Op vrijdag 29 november is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept. Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl
Kom in de klas houden we ook op woensdag 29 januari en woensdag 22 april.

Voor de agenda:
– 11 november: Sint Maarten
– 14 november 09.00 uur: officiële plaatsing bordjes ‘rookvrij schoolplein’
– 14 november: bezoek Hortus Botanicus Amsterdam groep 4/5
– 18 november: studiedag team, kinderen geen school
– 19 november: 14.50 uur; uitvoering Notenkraker door de kinderen van de groepen 2 t/m 7, waarvoor u
van harte welkom bent.
– 22 november: excursie ‘Sint en het verdwenen kruid’ bij molen De Bleeke Dood, stamgroepen 1/2 en 2/3 – via Parro
zal hulp bij vervoer worden gevraagd.
– 26 november: workshop Mad Science groepen 3 t/m 7
– 26 november, 18.45 uur: medezeggenschapsraad
– 28 november: Biebbus
– 29 november : ‘Kom in de klas’
– 29 november: bezoek Hortus Botanicus Amsterdam groep 6/7 (na Kom in de klas)
– 5 december 08.30 uur: aankomst Sinterklaas op school – omdat Sint en Pieten voor beide scholen
komen, starten we 5 december om 08.30 uur op het evenemententerrein.
– 6 december: studiedag team, kinderen geen school
– 11 december: 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)