Betreft: informatiebrief   23 oktober – 12 november 2020

 

22 oktober  2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Voor de herfstvakantie hebben we veel aandacht besteed aan leesplezier tijdens de Kinderboekenweek. Bij de opening lieten de groepen 1-4 en 5-8 hun dans aan elkaar zien en er waren historische figuren die uitlegden wie ze waren. De kinderen hebben hen toen op chronologische volgorde gezet. Blijf ook thuis vooral veel (voor)lezen!  

De kleuters zijn naar een voorstelling van Doornroosje geweest en de groepen 3/4 hebben een gastles gehad van kunstenares Joane ZegersAlle stamgroepen beginnen aan een nieuw thema. In stamgroep 1/2 is het thema ‘tijd voor een feestje’; de stamgroepen 3/4 houden zich bezig met ‘tijddetectives’; stamgroep 5/6 is bezig met het thema ‘wat zie jij er goed uit’ en stamgroep 7/8 houdt zich bezig met gevoelens in het thema ‘het voelt goed’. Via de stamgroepcoaches ontvangt u meer informatie over het thema. 

De schoolfotograaf is geweest en u hebt intussen de informatie ontvangen om foto’s te bestellen als u dat wil. De kinderen uit groep 8 hebben hun tweede voorlopig advies gekregen voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken hebben we grotendeels op school gevoerd. Intussen is het protocol voor het basisonderwijs weer aangepast aan de actuele stand van zaken rond corona, waardoor oudergesprekken helaas weer allemaal op afstand moeten plaatsvinden 

Vanwege het zwangerschapsverlof van leraarondersteuner / coach Kicky, vullen we de ondersteuning op school op dit moment in door Michele op maandag en dinsdag en Sannah op donderdag en vrijdag. 

Sponsorloop voor een beter bruikbare voetbalkooi op het schoolplein 

De vakdocent gym van WormerWieken heeft een sponsorloop georganiseeerd voor beidscholen en Baloe. We willen graag boven de voetbalkooi op het schoolplein een opvangconstructie maken zodat er geen ballen meer over de muur in de sloot verdwijnen. De sponsorloop vindt onder schooltijd coronaproof plaats. Het is de bedoeling dat uw kind zoveel mogelijk sponsors vindt. De kinderen krijgen daarvoor een sponsorkaart mee. U vindt over de sponsorloop bijgaand een aparte brief. De sponsorloop vindt plaats op 9 november of bij slecht weer op 23 november.  

Onze nieuwe vakdocent gym Nienke, stelt zich voor 

Mijn naam is Nienke. Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn man, onze 3 kinderen en 4 ratten in Alkmaar. Ik mag juf Sterre vervangen. Ik vind het mooi dat het lesprogramma van De Eigen Wijs zoveel mogelijk aansluit bij de natuurlijke beweging van het kind: bewegen! Alle kinderen bewegen van nature zonder angst en gêne. Daarom leren ze ook zo ontzettend snel de eerste jaren van hun leven. Wanneer het vertrouwen en gevoel van veiligheid in de gymzaal optimaal is, zorgen nieuwsgierigheid en speelsheid voor de rest: een optimale leeromgeving! Door samen te sporten en te spelen leren kinderen van elkaar en met elkaar. Grenzen verleggen, vallen en opstaan, samenwerken, een ander aanmoedigen en helpen.. In de gymzaal vindt het allemaal plaats. Ik heb er heel veel zin in om met jullie kinderen aan de slag te gaan! 

Sint Maarten 

Op school maken we lampionnen en zullen we op 11 november aandacht besteden aan Sint Maarten. Het Sint Maarten feest zal dit jaar anders zijn dan anders. Op dit moment is het landelijke uitgangspunt dat langs de deuren gaan mogelijk is met alleen het eigen gezin, of een klein vast groepje, waarbij volwassenen de 1,5 meter in acht nemen. Zie: info Rijksoverheid Houdt u de berichtgeving in de gaten, want de richtlijnen landelijk of voor deze regio, kunnen veranderen. 

Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest vieren we op school op vrijdag 4 december. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal er geen feestelijke ontvangst door beide scholen buiten zijn, waarbij ouders ook konden kijken. We hebben deze dag school van 09.00-12.30 uur. We vermoeden dat Sinterklaas wel op school zal komen en in elk geval de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op een veilige manier zal begroeten.  

Veilig en op tijd brengen en halen, ook als het regent 

We hebben deze week gemerkt dat de verkeersituatie bij het brengen en halen onveilig wordt als het regent. Ook bij slecht weer moet u uw auto netjes parkeren op een parkeerplaats en op blijven letten dat uw kind veilig naar de overkant van de straat kan lopen. En zorgt u alstublieft dat uw kind op tijd op school is: we beginnen om 09.00 uur en dat betekent dat uw kind dan binnen moet zijnTe laat komen, registreren we. Als dit vaak gebeurt, moeten we het melden bij leerplicht. 

Welkom: nieuwe gestarte kinderen en wijzigingen van stamgroep 

Hartelijk welkom aan de nieuwe kinderen die bij ons op school starten in deze periode: Sadé in stamgroep 5/6 en Reda en Soukayna in stamgroep 1/2. Daarnaast is een aantal kinderen van stamgroep veranderd na zorgvuldige afweging en in overleg met hun ouders. Yara is naar groep 3/4A gegaan; Lola naar stamgroep 5/6 en Tiago en Kiyano naar stamgroep 7/8. Veel plezier in de nieuwe stamgroep gewenst. 

iPad en hoes netjes houden 

De kinderen vanaf groep 4 hebben een iPad en hoes in bruikleen van school. Als deze kinderen de school verlaten, moeten iPad en hoes in goede staat weer ingeleverd worden. Houd dan ook de hoes netjes. Ter bescherming van het scherm, kunt u zelf een sceeenprotector aanbrengen. Schade aan de iPad is voor uw rekening. 

Activiteiten blok 2 Brede School Wormerland 

Vanaf maandag 2 november 12.00 start de inschrijving voor de activiteiten vanuit de Brede School Wormerland via www.bredeschoolwormerland.nl  

Bij ons op school is er vanaf maandag 23 november Kinderdans van 15.40-16.40 voor groep 1 t/m 3.  En vanaf 7 januari is er op donderdag van 15.45-17.15 Theaterbende voor groep 4 t/m 6.  

Portfolio gesprekken kind- ouder 2 en 4 november 

Voor dit schooljaar staat gepland dat op de middagen van 2 en 4 november de kinderen hun portfolio aan hun ouders laten zien. De bedoeling was dat de ouders van 6-8 kinderen tegelijk in de groep zouden zijn en de stamgroepcoach daarbij is om vragen te beantwoorden en te begeleiden waar nodig. Vanwege de corona maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Daarom zullen we met de kinderen voorbereiden dat zij thuis hun portfolio aan hun ouders kunnen uitleggen. Het kind krijgt het portfolio daarvoor mee naar huis. De geplande middagen van 2 en 4 november gebruiken we om een (beeld)bel afspraak van 10 minuten met u te maken om vragen te beantwoorden over het portfolio. Via Parro krijgt u bericht over het inschrijven voor deze gesprekken.  

Update corona maatregelen op school 

Gisteren is het aangepaste landelijke protocol voor het basisonderwijs bekend gemaakt.  Veel is hetzelfde gebleven. De veranderingen voor ons zijn: 

 • Alle oudercontacten zijn vanaf vandaag in beginsel digitaal of telefonisch.  
 • Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen, kunnen een rondleiding krijgen; alleen op afspraak en indien zij klachtenvrij zijn en een mondneusmasker dragenBij een rondleiding blijven we buiten de lokalen waar kinderen zijn en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Vanwege het advies om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zullen we in principe geen excursies meer doen. 
 • Om de ruimtes op school zo goed mogelijk te ventileren, staan de ramen in de lokalen open, ook als het kouder is. Hierdoor is de temperatuur lastiger te regelen. Houdt u hier rekening mee met met de kleding van uw kind op school. 
 • Als team houden we onze teambijeenkomsten nu ook digitaal en er zal buiten de schooltijden om, vaker thuis gewerkt worden. Via Parro en info@deeigenwijs kunt u ons bereiken. Als we de telefoon op school niet opnenen, kunt u een boodschap inspreken. Dit luisteren we regelmatig af. 

De algemene regels over hygiëne en afstand houden tussen volwassenen blijven gelden. Wilt u hier ook bij het brengen en halen van uw kind rekening mee houden. Geef elkaar de ruimte. 

Sneltest beschikbaar voor team 

We doen ons uiterste best om alle kinderen alle schooldagen onderwijs te blijven bieden op school. Op een middag na (groep 1/2) is ons dat dit schooljaar steeds gelukt. We hebben gemerkt dat het soms lang kan duren voordat de uitslag van een coronatest van een teamlid beschikbaar is. Daarom hebben we een contract gesloten met de sneltest straat van SALT (artsenlaboratorium). Bij milde klachten van een stamgroepcoach, weten we dan snel of ze weer naar school kan komen. We hopen weinig van deze mogelijkheid gebruik te hoeven maken. 

De Eigen Wijze Leestip 

Je kunt prachtige filosofische discussies voeren over het feit of kinderen al mee moeten worden genomen in alle volwassen zorgen. Want klimaatverandering, “Black lives matter” of de biodiversiteit zijn grote thema’s in ons volwassen leven.  

Toch is het lezen of voorgelezen worden uit een krant of nieuwssite erg leuk. Al zijn het maar de koppen. Vooral als je moeilijke woorden opzoekt. Samen ontdekken wat er nu echt staat en waarom iets zo leuk is, of waarom dit in de media wordt gedeeld.  

Natuurlijk zijn er ook leuke thema’s in de krant om eens te delen. Zo doen we dat in ieder geval al in de “krantenkring” in groep 7-8. Daar zoeken we informatie op in thema’s, bijvoorbeeld: “Wat is er deze week in het nieuws over de EU?”  Best pittig, maar levert kennis over de wereld om ons heen op. 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Voor de agenda: 

 • 27 oktober: Medezeggenschapsraad (digitaal) 
 • 30 oktober biebbus 
 • 2 november: school tot 12.30 uur, vanwege (beeld)bel portfolio overlegmoment op inschrijving 
 • 4 november: middag, (beeld)bel portfolio overlegmoment op inschrijving 
 • 9 november: onder schooltijd sponsorloop voor een betere voetbalkooi 
 • 11 november: onder schooltijd, Sint Maarten 
 • 23 november: reservedatum sponsorloop 
 • 26 november: studiedag team, kinderen geen school 
 • 27 november: biebbus 
 • 1 december: MR (digitaal) 
 • 4 december: Sinterklaasfeest op school; school van 09.00-12.30 uur