4 oktober 2019

Inzake: informatie 4-18 oktober 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

We hebben de Kinderboekenweek geopend en de groepen 1/2, 2/3 en 3/4 hebben op dierendag eten klaargemaakt voor de dieren van de kinderboerderij. De kinderen van 1/2 en 2 (uit 2/3) zijn naar de voorstelling ‘Uilskuiken’ geweest op de kinderboerderij, gebaseerd op het boek ‘mama kwijt’.

Voor de kinderen van groep 3 tot en met 7, bij wie het bij hun leerdoel past, is de eerste naaiworkshop gegeven. We hebben een echte brandweerman met brandweerauto op visite gehad bij 1/2 en 2/3. In de groepen 3 tot en met 7 hebben de stamgroepcoaches in praktijk gebracht wat zij geleerd hebben tijdens de studiedag over bewegend en beeldend leren.

Welkom
Deze week is Diego begonnen bij ons op school in stamgroep 3/4. Van harte welkom!

Kinderboekenweek – thema reis je mee, afsluiting vrijdag 18 oktober
In alle groepen hebben we het lopende thema laten overgaan in het reisthema. We reizen de continenten af en hebben dan steeds activiteiten die daarbij passen. Alle kinderen hebben een ‘paspoort’ gekregen, dat ze kunnen laten afstempelen als ze een bestemming bereikt hebben. Toen we in NoordAmerika waren hebben we een fotobooth gehouden om ‘Wally’ in Hollywood na te maken. Groep 3/4 heeft drie lessen Bollywooddans, die zowel in het thema passen (Azië) als ingezet worden als groepsbevorderende activiteit.

Uiteraard hebben we ook veel aandacht voor plezier in lezen. Op vrijdag 18 oktober van 12.00-12.30 uur willen de kinderen uit de stamgroepen 3/4, 4/5 en 6/7 graag aan u en de kinderen uit 1/2 en 2/3 laten zien van wat zij geleerd hebben. Informatie over de locatie volgt via Parro.

Als u een bijzonder voertuig heeft, waarover u kunt vertellen en dat u kunt laten zien aan de kinderen van de groepen 1 t/m 4, bent u van harte welkom. Overleg de mogelijkheden met de stamgroepcoaches.

Ouderbijdrage
Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage? Dankzij de ouderbijdragen kunnen we activiteiten aanbieden, zoals het bezoek van de voorstelling bij de kinderboerderij, danslessen, of de aankoop van bijvoorbeeld de naaimachines voor de naailessen.

Portfolio gesprekken
Er kan weer ingeschreven worden voor de portfoliogesprekken. Voor de stamgroepen 1/2, 2/3 en 4/5 gaat dit via intekenlijsten in de gang/bij de deur. Voor de stamgroepen 3/4 en 6/7 kunt u zich via Parro inschrijven. Vanwege de portfolio gesprekken zijn de kinderen vrijdagmiddag 11 oktober en maandagmiddag 14 oktober vrij vanaf 12.30 uur.

Jongenskleding gevraagd
Heeft u nog kleding over (maat 104-122) geschikt voor jongens? Dan doet u ons er een plezier mee, zodat we wat meer reservekleding op school hebben.

Huisvesting (en vaatwasser gevraagd)
Op 27 september stond er een groot artikel over onze huisvesting in het Noordhollands Dagblad (zie: onderaan deze nieuwsbrief). Helaas heeft de gemeente Wormerland het verzoek van de schoolbesturen om via bemiddeling tot een oplossing te komen, afgewezen. Het is wel duidelijk dat we in het scholencomplex aan De Balk blijven. Het is niet zeker of ook het Kasteel in gebruik kan blijven voor onderwijs/opvang.

Intussen is onze vaatwasser in het Kasteel stuk en niet meer te repareren. Heeft iemand nog een vrijstaande vaatwasser over die we voorlopig kunnen gebruiken?

Bijscholing IPC voor team
Aanstaande dinsdag (na schooltijd) is er een bijscholing voor het team over het werken met IPC. IPC is een uitgebreid programma dat we gebruiken voor het vormgeven van de thema’s. In de thema’s zijn de kerndoelen van het basisonderwijs verwerkt van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, ICT, beeldende vorming, muziek, bewegingsonderwijs en internationaal begrip. Ook onderdelen van taal, waaronder begrijpend lezen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke doelen als onderzoek, veerkracht, ethiek, communicatie, zorgzaamheid, samenwerken, respect en aanpassingsvermogen.

Kom in de klas op 9 oktober
Op woensdag 9 oktober is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Groep 3/4 en de kinderen groep 3 uit stamgroep 2/3 hebben dan gym – u kunt dan komen kijken bij de gymles. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept. Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl
Kom in de klas houden we ook op vrijdag 29 november, woensdag 29 januari en woensdag 22 april. De andere twee woensdagen zal een andere groep de dag starten met gym.

Kom op de koffie op 15 oktober 09.00-09.30 uur
Omdat we graag van u willen horen, hoe u vindt dat het gaat bij ons op De Eigen Wijs, houden we een ‘kom op de koffie’ op dinsdagochtend 15 oktober tussen 09.00-09.30 uur. Zowel stamgroepcoach Ina als Jet zijn er dan, om vragen te beantwoorden, te horen wat er leeft en met u in gesprek te zijn. En ook als u het gewoon prettig vindt om samen met andere ouders een kopje koffie te drinken, bent u van harte welkom. Kom op de koffie houden we ook op woensdag 11 december, dinsdag 11 februari, woensdag 1 april en dinsdag 16 juni.

Schade aan iPad en uw verzekering
De kinderen vanaf groep 4 hebben een iPad in bruikleen van school. Bij schade aan de iPad, laten we dat repareren via Bokumo in Wormer en zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening. Vaak valt dit onder uw eigen verzekering ‘wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren’. Wij raden u aan na te kijken of uw verzekering dergelijke schade dekt. Een nieuw scherm kost ongeveer 180 euro. Als de iPad van uw kind schade heeft, neem dan contact op met onze administratief medewerker Karin, zodat zij met u en Bokumo de reparatie kan regelen.

6 november 2019: landelijke onderwijsstaking
Voor woensdag 6 november is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd voor een fatsoenlijk salaris, voldoende leraren en schoolleiders en minder werkdruk. De staking is op het moment dat de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer. De actiebereidheid in ons team is groot, dus houdt u er alvast rekening mee dat we dan gesloten zullen zijn.

Voor de agenda:
– 9 oktober 09.00 uur: Kom in de klas
– 11, 14, 16 oktober: portfoliomiddagen, op 11 en 14 oktober is de school daarom 12.30 uur uit, woensdag 16 oktober gewoon om 12.00 uur
– 15 oktober 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie – Kasteel boven
– 18 oktober 12.00-12.30 uur: afsluiting Kinderboekenweek; ouders van de groepen 3/4, 4/5, 6/7 zijn welkom om te komen kijken
– 18 oktober vanaf 12.30 uur t/m 27 oktober: herfstvakantie
– 30 oktober 09.00 uur: informatiebijeenkomst voor ouders over aanbod cognitief sterke kinderen- nadere info volgt later
– 31 oktober 18.45 uur: Medezeggenschapsraad
– 6 november 2019: landelijke onderwijsstaking

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)