Betreft: informatiebrief   25 september – 23 oktober 2020  

 

24 september  2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Ons allereerste schoolkamp is een feit: stamgroep 7/8 was 4 dagen op Texel kamperen bij de boer, fietsen, varen op een garnalenkotter, het wad op, strand, Ecomare, zelf boodschappen doen en eten maken (en afwassen). En er is vooral veel plezier gemaakt met elkaar. Voor veel kinderen was het de eerste keer om zolang zonder ouders of broertjes/zusjes te zijn. We zijn supertrots op deze kanjers. Heel hartelijk dank aan de begeleiders van het kamp en alle ouders voor hun vertrouwen en het vervoer naar Den Helder dat zij voor hun rekening hebben genomen. 

Bijna alle stamgroepen zijn intussen naar het atelier van kunstenares Joke Konijn geweest in de Schaalsmeerpolder en hebben een keramiek workshop gehad.  De stamgroepen 5/6 en 7/8 hebben een workshop ‘dichten over de natuur’ gevolgd.  

De nieuwe burgemeester van de Gemeente Wormerland Judith Michel is komen kennismaken met IKC De Eigen Wijs. De kinderen van stamgroep 5/6 en een aantal kleuters hadden mooie vragen voorbereid. Bijvoorbeeld of ze wel eens vrije tijd heeft, wat ze leuk vindt aan burgemeester zijn en welke kleur ze mooi vindt. Het was een aangename kennismaking. 

Als team hebben we een bijscholing gevolgd over IPC (de aanpak die we gebruiken voor het werken in thema’s) en hebben we stilgestaan bij wat goed gaat binnen ons team en waar we verbetering willen aanbrengen. Dit schooljaar leggen we met het team de nadruk op het borgen van onze onderwijskwaliteit. We hebben bijvoorbeeld samen een ‘eigen wijze kijkwijzer’ gemaakt waarmee we in de groepen kunnen kijken in hoeverre ons eigen wijs onderwijs terug te zien is in de dagelijkse praktijk. De stamgroepcoaches gaan daarmee bij elkaar in de groep kijken. Op dat moment wordt hun groep even overgenomen door Mieke of Kicky.  

Helaas neemt in deze regio het aantal vastgestelde corona besmettingen toe. Dit lot treft soms ook ouders van onze school. We vragen u nogmaals met klem om u aan de maatregelen te houden om verspreiding van het virus te voorkomen, zoals het onderling afstand houden als u uw kind haalt of brengt en het thuishouden van uw kind als iemand in het huishouden koorts heeft of benauwd isAan het eind van deze informatiebrief, vindt u een aantal belangrijke coronamaatregelen op een rijDe landelijke richtlijnen veranderen soms snel. Houdt u de informatie daarover in de gaten en zoek het bij twijfel op via de sites van de GGD en het RIVM. 

Muziekles op school door vakdocent muziekschool Waterland 

Vanaf maandag 28 september komt er een half jaar lang een muziekdocent van muziekschool Zaanstreek Waterland muzieklessen geven aan de stamgroepen 1/2, 3/4 A en B en 7/8. Dit is mogelijk dankzij subsidie uit het programma Cultuur met Kwaliteit 

Stamgroep 5/6 heeft de eerste helft van dit schooljaar elke dinsdagmiddag instrumentenles vanuit muziekschool Waterland. 

Kinderkoor na schooltijd voor groep 3/4  

Elke maandagmiddag is er kinderkoor voor kinderen uit de groepen 3 en 4 van de scholen in Wormerland. Het kinderkoor repeteert in onze speelhal van 15.45 tot 16.30 uur. De eigen bijdrage is 50 euro voor het hele schooljaar.  Opgeven via: muziekschool Waterland 

Portfolio gesprekken kind- ouder 2 en 4 november 

Voor dit schooljaar staat gepland dat op de middagen van 2 en 4 november de kinderen hun portfolio aan hun ouders laten zien. De bedoeling was dat de ouders van 6-8 kinderen tegelijk in de groep zouden zijn en de stamgroepcoach daarbij is om vragen te beantwoorden en te begeleiden waar nodig. Vanwege de corona maatregelen vinden we het niet verantwoord om  meerdere ouders in een groep te ontvangen. Daarom zullen we met de kinderen voorbereiden dat zij thuis hun portfolio aan hun ouders kunnen uitleggen. Het kind krijgt het portfolio daarvoor mee naar huis. De geplande middagen van 2 en 4 november gebruiken we om een (beeld)bel afspraak van 10 minuten met u te maken om vragen te beantwoorden over het portfolio. Via Parro krijgt u bericht over het inschrijven voor deze gesprekken. 

Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober 

Op woensdag 30 september start de kinderboekenweek met het thema ‘en toen‘. Wij openen met een feest in de speelzaal waarbij de kinderen voor elkaar optreden. Alle coaches zijn verkleed in een bepaald tijdsbeeld en vertellen daar iets over. Gedurende de week lezen we veel voor uit de boeken die bij de kinderboekenweek horen en geven de coaches lessen over deze boeken. Ook lezen alle coaches in alle klassen voor.  Zo gaan we lezen extra  stimuleren en extra aantrekkelijk maken tijdens de kinderboekenweek! 

Wijziging gymrooster 3 t/m 8 

Het gymrooster voor de stamgroepen 3 t/m 8 zal veranderen vanwege het vertrek van Sterre en de komst van een nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zodra bekend is hoe we de vacature kunnen invullen en wat het nieuwe gymrooster is, ontvangt u via Parro bericht. 

Tijdelijke vacature pedagogisch medewerker / leraarondersteuner 

Onze coach / leraarondersteuner Kicky gaat van de herfstvakantie tot en met de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Voor deze periode zoeken we samen met Baloe een vervangervacature indeed. Dit kan voor iemand die voldoet aan het profiel een mooie gelegenheid zijn om kennis te maken met dit werk in ons Integraal KindCentrum. 

Start hele dagopvang Baloe 0-4 jaar per januari 2021 

Kinderopvang Baloe zal vanaf medio januari 2021 dagopvang gaan aanbieden in het Kasteel (gebouw op ons schoolplein). Naast de bestaande samenwerking voor peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-9 jaar), zal er in het Kasteel ook een verticale groep 0-4 jaar openen. Op deze locatie is een combinatie van dagopvang en peuteropvang heel goed mogelijk. Onze intensieve samenwerking bevordert een doorgaande ontwikkelingslijn en een laagdrempelige overgang naar het basisonderwijs. Met de komst van onze dagopvang op deze locatie komen alle facetten van opvang en onderwijs samen, waardoor het IKC (integraal kindcentrum) nog beter kan worden vormgegeven. Heeft u vragen over de opvang op deze locatie, dan kunt u contact opnemen met Mick de Leeuw; per 

mail mdeleeuw@kinderopvangbaloe.nl of telefonisch 075-6429925. 

Gebruik stepjes tijdens buitenspelen 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 spelen graag met hun stepjes tijdens het buitenspelen op het veld. Tot voor kort gebruikten ze ook de skatebaan. We hebben echter besloten om stepjes alleen nog toe te staan op het pad rondom het veld en niet meer op de skatebaan zelf. Er gebeurden te veel ongelukken met de stepjes op de skatebaan. 

Inning ouderbijdrage vanaf volgende week  

We gebruiken schoolkassa voor het innen van de (vrijwillige) ouderbijdragen. Dit is een module van Parro. U kunt dan kiezen om de bijdrage in een keer te betalen (met ideal) of in termijnen. Als u in termijnen wilt betalen, geeft u een machtiging tot automatische incasso af. U heeft ook de mogelijkheid om een extra donatie te doen.   

Ouderbijdrage 1e kind uit gezin  100 euro 
Ouderbijdrage 2e kind uit gezin  75 euro 
Ouderbijdrage 3e en volgende kind uit gezin  50 euro 

Voor gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen en die in de gemeente Zaanstad wonen, bestaat de stichting Leergeld, die de kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp voor haar rekening kan nemen op aanvraag van ouders. Voor kinderen die in Wormerland wonen, kan er bij de gemeente een vergoeding worden aangevraagd uit het participatiefonds als het gezin moet rondkomen van een laag inkomen. 

Gedragscode voor de inzet van vrijwilligers voor school 

Zonder de inzet van veel vrijwilligers was IKC De Eigen Wijs nooit tot stand gekomen. Heel veel mensen dragen voor korte of langere tijd bij aan onze school, zonder dat ze daarvoor in geld betaald worden. Veel ouders helpen bij allerhande activiteiten. Al is dat vanwege corona op dit moment beperkt mogelijk. Het toezichthoudend deel van ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. En we hebben soms ook vrijwilligers die voor langere tijd wekelijks op school ondersteunen door met groepjes kinderen te werken. Kortom, veel mensen zetten zich voor korte of langere tijd in als vrijwilliger voor De Eigen Wijs. Omdat we op school te maken hebben met een kwetsbare doelgroep (kinderen), hebben we een aantal spelregels voor de inzet van vrijwilligers vastgelegd, met instemming van de MR. In het vrijwilligersbeleid vind je informatie over: 

 1. Gewenst gedrag van de vrijwilligergedragscode 
 2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)– we vragen een VOG van vrijwilligers die structureel op regelmatige basisop school aan de slag zijnen voor vrijwilligers die meegaan op meerdaagse activiteiten (schoolkamp).   
 3. Vrijwilligersovereenkomst en Vrijwilligersvergoeding

Het vrijwilligersbeleid, vind je binnenkort terug op onze website. Met het vaststellen van dit beleid, zijn we toegelaten tot de ‘regeling gratis VOG voor vrijwilligers, waardoor het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers ons geen geld kost. 

Voor alle vrijwilligers geldt de gedragscode: 

Als vrijwilliger zorg je voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. Dat betekent onder meer dat de vrijwilliger zich als volgt gedraagt: 

 1. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van agressie of geweld, zowel in woord als gebaar.
 2. De vrijwilliger gaat met respect om met de ander. Dit betekent dat een vrijwilliger zich onthoudt van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging. 
 3. De vrijwilliger is altijd zichtbaar van buitenaf indien er sprake is van een volwassene met een leerling in één ruimte. Dit kan door bijvoorbeeld de deur open te laten staan. Dit wordt het ‘vierogenprincipe’ genoemd. 
 4. Een vrijwilliger dient iedere vorm van ongewenst gedrag tegen kinderen te melden aan de stamgroepcoach of directie van school. Het kan dan gaan om fysieke of verbale agressie of seksuele intimidatie. 
 5. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, moet de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en daarover contact opnemen met de directie van de school. 
 6. De vrijwilliger helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houdt op aan. 

De Eigen Wijze Leestip 

Passend bij de kinderboekenweek zijn er veel boeken te vinden over geschiedenis. Een leuke serie stripboeken is bijvoorbeeld ‘Van 0 tot nu’. De geschiedenis van de eerste mens in ons land, Romeinen en Bataven de Gouden Eeuw en de Franse tijd, de opkomst van handel en industrie, de twee wereldoorlogen, de oliecrisis en de val van de Berlijnse muur tot aan de invoering van de Euro. Allemaal in leuke stripvorm, dus ideaal voor kinderen die niet zo van lezen houden. 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Voor de agenda: 

 • 25 september: biebbus (denk aan boeken die u wellicht nog thuis heeft?) 
 • 28 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep 7/8 
 • 30 september-9 oktober: Kinderboekenweek 
 • 5 oktober: oren- en ogenonderzoek GGD op school voor kinderen met geboortejaar 2014 en 2015 – u krijgt hierover bericht van de GGD. 
 • 8 oktober: schoolfotograaf op school 
 • 12 t/m 16 oktober: herfstvakantie 
 • 27 oktober: Medezeggenschapsraad 
 • 30 oktober biebbus 
 • 2 november: school tot 12.30 uur, vanwege (beeld)bel portfolio overlegmoment op inschrijving 
 • 4 november: middag, (beeld)bel portfolio overlegmoment op inschrijving 

De corona maatregelen en school: 

Op vrijdagavond 18 september is landelijke besloten om de richtlijnen te wijzigen voor kinderen in de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Voor de kinderen in groep 1/2 was de richtlijn al dat kinderen met snotneuzen wel naar school mogen komen. In feite geldt dit nu voor alle kinderen op school. 

Voor kinderen in het basisonderwijs geldt: 

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar school. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
 • Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

Verkouden kinderen kunnen ook hun stamgroepcoach aansteken. Deze moet dan wel thuisblijven en zich laten testen. Een invaller vinden, zal niet altijd lukken. U mag daarom besluiten uw verkouden kind thuis te houden. 

Het is noodzakelijk dat u zich bij school aan de corona maatregelen houdt. Dat betekent dat u 1,5 m afstand houdt van andere volwassenen en ook van de teamleden van De Eigen Wijs. 

Als u iets wil doorgeven, aan de stamgroepcoach dan kan dat ook via Parro of via info@deeigenwijs.nl 

De school binnenkomen, kan alleen op afspraak en als u klachtenvrij bent. Als u in afwachting bent van de uitslag van een coronatest,  moet u thuis de uitslag van de test afwachten en mag u zeker de school niet in. 

Als u uw kind later komt brengen of eerder moet halen, of u komt nog iets brengen dat het kind vergeten is, dan kunt u ons bellen. Er loopt dan iemand naar de deur. U gaat in dergelijke gevallen de school niet in. 

Hoesten en niezen doen we in de elleboog – leert u dit alstublieft ook aan uw (jonge) kinderen. We blijven veelvuldig onze handen wassen op school en thuis.