17 januari 2020 

Inzake: informatie 17 januari – 7 februari 2020 

 

Beste ouders, verzorgers,  

We zijn 2020 goed begonnen. De kinderen raken  gewend aan de wijzigingen in de samenstelling van de stamgroepen (kleutergroepen en 3/4) en de wijziging van stamgroepcoaches (1/2B, 4/5, 6/7). In alle stamgroepen is gestart met de nieuwe thema’s. In 1/2A en 1/2B gaat het over bouwen en is het thema geopend met een presentatie van het boek ‘Kom uit die kraan’ en hebben alle kleuters een bouwhelm gekregen. De stamgroepen 3/4 en 4/5 leren van alles over water. Zij hebben al diverse proefjes met water uitgevoerd en uitgezocht wat ze allemaal al weten over water. In Stamgroep 6/7 is het thema ‘ontdekkingsreizen’. Vandaag hebben zij ontdekkingsreisjes gemaakt in de omgeving van school. 

 Vacature onderwijsassistent/leraarondersteuner 

Vanaf oktober zijn we samen met onze partner Baloe Kinderopvang aan het werven voor een coach/leraarondersteuner ter vervanging van Michele. Het gaat om een combinatefunctie van onderwijs en opvang. Samen met Baloe hebben we een aantal sollicitanten gesproken en dat heeft helaas niet geleid tot een nieuw teamlid. We zijn daarom nu de werving gestart voor een onderwijsassistent voor vier ochtenden per week: vacature onderwijsassistent/coach Mocht zich intussen een geschikte kandidaat melden voor de combinatiefunctie onderwijs en opvang, dan heeft dat onze voorkeur. 

Voor de korte termijn is Mieke bereid twee ochtenden per week tussen 10-12 uur extra te werken om te ondersteunen in groep 3/4. Annemiek werkt tijdelijk extra op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10-12 uur om de kinderen die dat nodig hebben van de groepen 4/5 en 6/7 extra te ondersteunen. Michele komt voorlopig nog op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00-13.00 uur. 

Hond Saar op school in stamgroep 4/5 

Stamgroepcoach Brigit neemt soms haar hond Saar mee naar school. Uiteraard moet het voor de kinderen veilig en vertrouwd zijn. De eerste ervaringen zijn heel goed en veel kinderen vinden Saar in de klas fijn. De kinderen leren de taal die de hond “spreekt”. Saar heeft een eigen plek in haar bench die dicht kan. Is Saar in de bench dan laat je haar met rust. Als Saar bij je gaat staan of zitten dan mag/kan je haar aaien. De kinderen zijn niet alleen met de hond. Bij het uitlaten dussen de middag, mogen er steeds twee kinderen mee. De kinderen mogen Saar niet voeren.

Bezetting stamgroep 1/2B op 23 en 24 januari 

Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari heeft stamgroepcoach Paula verlof vanwege verhuizing. Mieke zal die dagen bij 1/2B zijn en Anita is er dan zoals gebruikelijk in 1/2A.  

Afscheid nemen voor 09.00 uur 

We starten het programma op school om 09.00 uur. Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw kind om 09.00 uur in de klas is en u zelf buiten bent. In de stamgroep 1/2A en 1/2B kunt u vanaf 08.50 uur binnen afscheid nemen. Vanaf groep 3 neemt u buiten afscheid van uw kind.  

Voor de ouders van kleuters: wilt u met uw kind ook thuis oefenen in het zelfstandig aan- en uittrekken van schoenen en jas? Speelgoed van thuis mag alleen op speelgoeddag mee naar school (de laatste schooldag voor een vakantie).  

 Kom in de klas op 29 januari 2020 

Op woensdag 2januari is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept.  Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl  

De laatste Kom in de klas van dit schooljaar houden we op woensdag 22 april. 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari; school is dicht 

De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen om te gaan staken omdat er nog altijd geen gehoor is gegeven aan de noodkreet vanuit het onderwijs om structureel meer geld in onderwijs te steken. We merken op school dat het vinden van invallers erg lastig is geworden en ook het vinden van nieuwe collegais steeds moeilijker. Het gehele team heeft besloten te gaan staken, waardoor de school gesloten is op 30 en 31 januari. Het blad ‘Ouders van nu’  is een online petitie gestart om vanuit ouders uw stem te kunnen laten horen: petitie ouders van nu We hopen op uw begrip.  

Portfolio gesprekken 7, 10 en 12 februari 

Binnenkort kan er ingeschreven worden voor de portfoliogesprekken. Vanwege de portfolio gesprekken zijn de kinderen vrijdagmiddag 7  februari en maandagmiddag 10 februari vrij vanaf 12.30 uur. 

Voor de kinderen groep 7 zal het gesprek in het teken staan van het eerste voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Ouders van groep 7 kunnen vanaf februari zelf met hun kind het portfolio komen bekijken na schooltijd, om wel op de hoogte te zijn van wat er gebeurt met het portfolio. 

Welkom nieuwe kinderen: totaal meer dan 100! 

Een hartelijk welkom aan: Faye (stamgroep 1/2A) en Beau, Deshaun en Noura (stamgroep 1/2B) die binnenkort zullen beginnen bij ons op school. Met deze nieuwe kinderenkomen we boven de 100 kinderen vanaf de Voorjaarsvakantie. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nadere informatie volgt later. 

Activiteiten Brede School Wormerland 

Woensdag 22 januari start er een cursus Tennis bij TV de Poelstars. 

10 weken op woensdag van 17.00-18.00 voor kinderen van groep 3 t/m 6. Rackets en ballen worden verstrekt. Inschrijven viainschrijven Tennis 

Er is nog plek vrij bij de volgende activiteiten:  

De eerstvolgende Kinderdisco bij Scwo is op vrijdag 7-2 en het thema is Pyjamaparty! 

Als u uw kind mee wil laten doen aan activiteiten van de Brede School Wormerland, maar het financieel voor u niet haalbaar is, kunt u een beroep doen op het ‘potje brede school’ dat de Brede School beschikbaar heeft. Meldt u dit dan bij het inschrijven voor een activiteit, of stuur een mail aan info@bredeschoolwormerland.nl onder vermelding van ‘potje brede school’. 

Voor de agenda: 

21 januari: groep 3/4 middag, excursie Poelboerderij 

23 januari:18.45 uur Medezeggenschapsraad 

29 januari: 09.00-09.30 uur, Kom in de klas 

30 en 31 januari: landelijke onderwijsstaking, school gesloten 

– 6 februari: Biebbus 

– 7, 10 en 12 februari Portfolio gesprekken in de middag; vrijdag 7 en maandag 10 februari is de school uit om 12.30 uur. Woensdag 10 februari om 12.00 uur. 

11 februari: 09.00-09.30 uur Kom op de koffie 

– 14 februari, studiedag team, kinderen geen school 

15 t/m 23 februari: voorjaarsvakantie

Hartelijke groeten 

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)