20 september 2019

Inzake: informatie 20 september – 4 oktober 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

De kinderen hebben genoten van het poppentheater (groep 1 t/m 4) en de roofvogelshow (groep 5 t/m 8) ter ere van het 5-jarig bestaan van de Brede School Wormerland. We zijn luizenvrij, met dank aan alle ouders die hebben geholpen met luizen pluizen. We hebben samen met de andere school en de peuters een ontruimingsoefening gehouden. En de stamgroepen 1/2 en 2/3 hebben een gezellige middag gehouden om de groepsvorming te ondersteunen. Stamgroep 6/7 heeft les gehad in het omgaan met social media.

De schoolfotograaf is geweest – over ongeveer 2 weken, krijgt u informatie over het bestellen van de foto’s.

Opening kinderboekenweek 1 oktober 09.00 uur
We openen de kinderboekenweek op dinsdag 1 oktober om 09.00 uur op het kleuterplein. U blijft dan met uw kinderen buiten het hek van het plein wachten tot 09.00 uur en u bent van harte welkom om bij de opening te blijven. Dit duurt tot maximaal 09.30 uur. Met de opening van de Kinderboekenweek geven we ook aandacht aan ‘lezen met plezier, op en rond De Eigen Wijs’. Ook in de tweede ouderbijeenkomst over ‘lezen met plezier, op en rond De Eigen Wijs’ heeft onze leesmedia consulent van De Bieb aan ouders allerlei tips gegeven om van de kinderen goede lezers te maken. Onderzoek wijst uit dat u voor bijna 50% invloed hebt op de leeskwaliteit van uw kind. De kwaliteit van de leerkracht is goed voor 43% en 8% is afhankelijk van de groepsgrootte. Als u nog niet geweest bent, kunt u nog komen op de laatste bijeenkomst op maandag 30 september 09.00 uur.

Kom in de klas op 9 oktober
Op woensdag 9 oktober is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Groep 3/4 en de kinderen groep 3 uit stamgroep 2/3 hebben dan gym – u kunt dan komen kijken bij de gymles. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept. Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl
Kom in de klas houden we ook op vrijdag 29 november, woensdag 29 januari en woensdag 22 april. De andere twee woensdagen zal een andere groep de dag starten met gym.

Kom op de koffie op 15 oktober 09.00-09.30 uur
Omdat we graag van u willen horen, hoe u vindt dat het gaat bij ons op De Eigen Wijs, houden we een ‘kom op de koffie’ op insdagochtend 15 oktober tussen 09.00-09.30 uur. Zowel stamgroepcoach Ina als Jet zijn er dan, om vragen te beantwoorden, te horen wat er leeft en met u in gesprek te zijn. En ook als u het gewoon prettig vindt om samen met andere ouders een kopje koffie te drinken, bent u van harte welkom. Kom op de koffie houden we ook op woensdag 11 december, dinsdag 11 februari, woensdag 1 april en dinsdag 16 juni.

4/5 leert de tafels
De kinderen in groep 4 zijn bezig met de tafel van 2. De kinderen groep 5 leren de tafel van 3. U kunt ze helpen door ook thuis te oefenen.

Gezonde voeding mee naar school
Wilt u er op blijven letten dat u de kinderen gezonde voeding meegeeft, zowel voor het tussendoortje als voor de lunch? We zien steeds meer thermosflesjes en koeltasjes op school – een prima manier om het eten en drinken goed te houden. Op de site van het Voedingscentrum vindt u tips over het meegeven van gezonde voeding naar school. Ook heeft het Voedingscentrum een handig app waarmee je in de supermarkt meteen kunt kijken of er een gezonder alternatief is, wat de voedingswaarde is en welke  ingrediënten een product bevat: app Kies ik gezond. Ook trakteren moet gezond bij ons op school; ideeën hiervoor vindt u op trakteren Voedingscentrum en gezond trakteren. Ook de stamgroepcoach doet mee in dezelfde traktatie als die aan de kinderen.

Toilethygiëne
Vooral bij de kinderen uit de jongere groepen, moet er vaak meerdere keren per dag gedweild worden bij de toiletten. Dat betekent dat er op zo’n moment een stamgroepcoach minder beschikbaar is voor de kinderen. Dit geldt ook als er een kind verschoond moet worden. Wilt u daarom ook thuis trainen op toilethygiëne en de jongetjes leren zittend te plassen.

Studiedag team 27 september
De kinderen hebben geen school op 27 september, omdat het team is dan bezig is met de verdere ontwikkeling van onze school. We volgen onder andere een workshop beeldend en bewegend leren van Inge Verloop van Beeldend Talent. Inge heeft veel lesmateriaal speciaal voor onze school ontwikkeld. Daarnaast werken we aan de verbetering van de persoonlijke leer- en ontwikkelplannen van de kinderen. En we wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Voor de agenda:
– 26 september: biebbus
– 27 september: studiedag team, kinderen geen school
– 30 september 09-10 uur informatiebijeenkomst ‘Lezen met plezier, op en rond De Eigen Wijs’ – Kasteel boven
– 1 oktober: opening Kinderboekenweek- schoolplein
– 9 oktober 09.00 uur: Kom in de klas
– 11, 14, 16 oktober: portfoliomiddagen, op 11 en 14 oktober is de school daarom 12.30 uur uit,
woensdag 16 oktober gewoon om 12.00 uur
– 15 oktober 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie – Kasteel boven
– 18 oktober vanaf 12.30 uur t/m 27 oktober: herfstvakantie
– 31 oktober 18.45 uur: Medezeggenschapsraad

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)