Betreft: informatiebrief   4 – 25 september 2020  

 

 3 september  2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De eerste 3 schoolweken zitten er alweer bijna op. Het team geniet ervan alle kinderen weer op school te hebben. In alle groepen is er de eerste weken volop aandacht voor de groepsvorming, de groepsafspraken en elkaar beter leren kennen. Het introductieprogramma van de eerste 2 weken hebben we afgesloten met een dag lang drum en dans en een uitvoering van alle groepen. Mooi om de verschillende talenten van de kinderen te zien: grotere die zich ontfermen over de jongere kinderen, muzikale talenten, of een kleuter die het woord neemt in een volle zaal. Zie ook het stukje in het lokale huis-aan-huisblad Aktief: IKC De Eigen Wijs opent het schooljaar met drum en dans 

Langzamerhand worden de thema’s gestart in de groepen. Stamgroep 7/8 houdt zich bezig met Nederland, Waterland. Stamgroep 5/6 richt zich de komende tijd op ‘executieve functies’; dat gaat kort gezegd over hoe je je werk organiseert, hoe je je hoofd erbij houdt, en hoe je je emoties reguleert. De stamgroepen 3/4 starten in de week van 14 september met het onderwerp ‘leren leren, en de fixed en growth mindset’. Stamgroep 1/2 houdt zich bezig met het thema ‘Zo spelen wij’. 

In deze informatiebrief vindt u de eerste Eigen Wijze Leestip van dit schooljaar. Elke keer zal een andere lees- of mediatip krijgen. 

Vrijdag 4 september school tot 12.30 uur 

Morgen is er school tot 12.30 uur vanwege de geplande startgesprekken morgenmiddag. De kinderen lunchen dan thuis en niet op school. 

Schoolkamp stamgroep 7/8 naar Texel 

Op kamp gaan met een bovenbouwgroep is iets wat bij de basisschool hoort. De kinderen krijgen zo de kans om te werken aan hun zelfstandigheid. Ze kunnen de wereld verkennen buiten hun eigen gezin of sociale omgeving. Het is een grote stap in hun ontwikkeling. We zijn blij dat het nu mogelijk is deze werkweek te organiseren. Stamgroep 7/8 gaat van 14 t/m 17 september kamperen op Texel. Ze hebben daar een mooi programma dat helemaal aansluit bij het thema Nederland, Waterland. De kinderen hebben er veel zin in en vinden het natuurlijk ook spannend.  

Gymles dinsdag 15 en donderdag 17 september vervalt 

Omdat de gymdocent Sterre meegaat met het schoolkamp van stamgroep 7/8, vervallen de gymlessen voor groep 3 t/m 6 op dinsdag 15 en donderdag 17 september. 

Passen de gymschoenen nog? 

Vooral in stamgroep 1/2 hebben nog niet alle kinderen gymschoenen die goed passen op school liggen. Denkt u eraan voor passende schoenen te zorgen? 

Vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs  

Sterre, de vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft haar ontslag ingediend bij schoolbestuur Agora, waar zij in dienst is en waarvan wij haar ‘inhuren’. Dat betekent jammer genoeg dat ze per 1 oktober bij ons gaat stoppen. Ze heeft een baan gevonden, dichter bij haar toekomstige woonplaatsWe willen heel graag een vakleerkracht die zich langdurig wil verbinden aan onze school. Naast het geven van de gymlessen, bieden we ook de kans om mee te bouwen aan onze school en de pijler ‘bewegen’.  

U kunt ons helpen door de vacature onder de aandacht te brengen van uw netwerkvakleerkracht bewegingsonderwijs IKC De Eigen Wijs 

Ouderbijdrage via schoolkassa 

We gaan vanaf dit schooljaar werken met schoolkassa voor het innen van de (vrijwillige) ouderbijdragen. Dit is een module van Parro. U kunt dan kiezen om de bijdrage in een keer te betalen (met ideal) of in termijnen. Als u in termijnen wilt betalen, geeft u een machtiging tot automatische incasso af.  

In overleg met de MR is besloten de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het oudste kind van het gezin te verlagen met ingang van dit schooljaar. We hebben de afgelopen drie schooljaren ervaring opgedaan en geconstateerd dat we voldoende middelen binnenkrijgen om ons aanbod vorm te geven.  

De ouderbijdragen zijn in 2020-2021: 

Ouderbijdrage 1e kind uit gezin  100 euro 
Ouderbijdrage 2e kind uit gezin  75 euro 
Ouderbijdrage 3e en volgende kind uit gezin  50 euro 
Bijdrage kosten schoolkamp, kinderen stamgroep 7/8  80 euro 

 Voor gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen en die in de gemeente Zaanstad wonen, bestaat de stichting Leergeld, die de kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp voor haar rekening kan nemen op aanvraag van ouders. Voor kinderen die in Wormerland wonen, kan er bij de gemeente een vergoeding worden aangevraagd uit het participatiefonds als het gezin moet rondkomen van een laag inkomen. 

Inval stamgroep 3/4op 10 september en stamgroep 7/8 op 8 september 

Op dinsdag 8 september heeft stamgroepcoach Brigit verlof en op donderdag 10 september heeft stamgroepcoach Tessa verlof. Op beide dagen komt Marie-José invallen. 

Heeft u nog boeken van de Biebbus thuis? 

We missen nog boeken die vorig schooljaar (voor maart) geleend zijn bij de Biebbus. Wilt u thuis kijken of u nog biebbus boeken thuis heeft en deze meegeven naar school? 

Excursie Schaalsmeerpolder en workshop keramiek met kunstenares Joke Konijn 

Voor alle stamgroepen is er in september een excursie georganiseerd naar de Schaalsmeerpolder met kunstenares Joke Konijn. Het gaat over over de polder, over veen en klei en over welke dieren je tegen kan komen. Onder leiding van Joke hebben de kinderen vervolgens een workshop keramiek. In de agenda onderaan deze informatiebrief vindt u de data voor de verschillende groepen. Over brengen en halen ontvangt u via Parro bericht van de stamgroepcoaches. 

Ouderportaal ParnasSys: gegevens bijhouden 

U kunt zelf via het ouderportaal van ParnasSys wijzigingen doorgeven, zoals verandering van adres of telefoonnummers van uzelf of anderen die we in geval van nood kunnen bellen. Ook allergieën en uw toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal kunt u daar aanpassen. Het is belangrijk dat u zorgt voor dat de juiste informatie bij ons bekend is. U logt in met dezelfde gegevens als in Parro: inlog ouderportaal ParnasSys 

Als u problemen heeft met inloggen, stuurt u dan een mail naar info@deeigenwijs.nl 

Uitgifte iPads groep 4 op woensdag 9 september 

Vanaf groep 4 krijgt elk kind een iPad in bruikleen van school. Op woensdag 9 september krijgen de nieuwe groep 4 kinderen hun iPad. De ouders gaan daarvoor een bruikleenovereenkomst aan met school. Deze overeenkomst krijgt u van tevoren toegestuurd. Op woensdagochtend 9 september, als de kinderen binnen zijn om 09.00 uur, maken we een uitgiftepunt in de deuropening aan De Caascooper, waar u de overeenkomst kunt ondertekenen. Nadat u getekend heeft, geven we de kinderen op school de iPad. Als bijlage bij deze brief, vindt u een toelichting op het gebruik van de iPad thuis (deze is vorig schooljaar al eerder gedeeld). 

Kinderboerderij ’t Weidje nu ook in het weer weekend open 

De kinderboerderij gaat ook in het weekend weer openg. U bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur, ook in het weekend (maandag gesloten). Kom gezellig en geniet van het mooie terrein, speeltuin en leuke dieren. Ook het winkeltje is open voor diverse soorten drinken, ijs of andere versnaperingen. 

Hang Out bij Scwo voor groep 7/8 

‘Na schooltijd weinig te doen? En zit je in groep 7, 8? Kom dan naar de Hang Out van Scwo. Hier kan je chillen, gamen, poolen, tafeltennissen en nog veel meer! De Hang Out is op maandag t/m vrijdag van 14.15-17.15 in de jongerenruimte van Scwo, ingang in de Fuutstraat. 

De Eigen Wijze Leestip 

In de informatiebrieven vindt u voortaan elke keer een lees- of mediatip. Met deze tips willen we u op ideëen brengen om ook thuis zoveel mogelijk aandacht te besteden aan lezen. Deze keer gaat de tip over het belang van voorlezen. 

Voorlezen is ernorm belangrijk. Kinderen zijn nooit te jong of te oud om voorgelezen te worden. Het is gezellig, het versterkt te band met uw kind. Het prikkelt de fantasie en vergroot de woordenschat en het taalgevoel. Door lezen “voor te doen” vergroot het de kans dat kinderen later zelf ook gaan lezen. 

Voorlezen is delen. Plaatjes kijken, samen geluidjes maken en praten over het verhaal. 

Voorlezen verhoogt de concentratie. 

Ouders voor wie voorlezen lastiger is,  kunnen ook samen met hun kind naar een luisterboek luisteren. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen tijdens een lange autorit. Er zijn verschillende apps met luisterboeken en ook via de bibliotheek kan er gebruik worden gemaakt van luisterboeken. 

Een heel mooi boek is het kijkboek Alfabet van Charlotte Dematon. Het boek heeft geen tekst, maar een zoekopdracht. Het is geschikt voor alle leeftijden. Elke bladzijde is een feestje! 

Quote: 

“Voorlezen is toneelspel met je boek op schoot”.
Voorleeskampioen Liedeke Pol 

 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Voor de agenda: 

 • 4 september: school tot 12.30 vanwege startgesprekken 
 • 10 september: de nieuwe burgmeester van Wormerland Judith Michel komt kennismaken met IKC De Eigen Wijs 
 • 14 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep ½ 
 • 17 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep 3/4 A
 • 14 t/m 17 september: schoolkamp op Texel stamgroep 7/8 
 • 21 september: studiedag team, kinderen geen school 
 • 24 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep 3/4 B 
 • 25 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep 5/6 
 • 25 september: biebbus (denk aan boeken die u wellicht nog thuis heeft?) 
 • 28 september: excursie Schaalsmeerpolder stamgroep 7/8 
 • 30 september-9 oktober: Kinderboekenweek 
 • 8 oktober: schoolfotograaf op school 
 • 12 t/m 16 oktober: herfstvakantie