Betreft: informatiebrief  17 augustus- 4 september 2020  


1
4 augustus 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Allereerst heet het team u hartelijk welkom in het vierde schooljaar van IKC De Eigen Wijs! Het eerste schooljaar waarin we de leerjaren 1 t/m 8 op school hebben. Als team zijn we de afgelopen week druk bezig geweest om alle ruimtes in te richten en ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Veel dank aan enkele ouders/vrijwilligers die ons daarbij geholpen hebben. Alle stamgroepen zitten vanaf dit schooljaar weer bij elkaar in 1 gebouw.  

Aanstaande maandag 17 augustus verwachten we alle kinderen terug op school. We kunnen gelukkig weer de hele schoolweek onderwijs verzorgen, op onze normale schooltijden (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 09.00-15.30 uur en woensdag 09.00-12.00 uur). 

We staan te popelen om alle kinderen weer te ontvangen op school en u weer te zien. Voor de eerste twee schoolweken hebben we allerlei activiteiten georganiseerd voor alle groepen om de groepsvorming te ondersteunen. Zie verderop in deze brief. 

Vanwege Corona, hebben we nog altijd te maken met maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Er is weinig veranderd in de landelijke richtlijnen hierover voor het basisonderwijs. In deze brief vindt u hier meer informatie over. 

Ons team is compleet; ook de laatste vacature is ingevuld in samenwerking met Baloe: Kicky Damen-Doorn komt ons team versterken en stelt zich verderop in deze brief aan u voor.  

Welkom 

Een hartelijk welkom aan de kinderen die nieuw zijn bij ons op schoolLuna in 1/2, Onne in 3/4 A, Jeroen in 3/4 B en Tess in 5/6. Diego uit 3/4 A gaat wegens een verhuizing naar een andere school. Zijn zusje Julia start daarom niet in 1/2 bij ons. 

Samenstelling team 2020-2021 

Stamgroepcoaches: 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
Stamgroep 1/2   Daniëlle  Daniëlle  Paula  Paula  Paula 
Stamgroep 3/4 A  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa 
Stamgroep 3/4 B  Anita  Anita  Anita  Anita  Anita 
Stamgroep 5/6  Susan  Susan  Susan  Susan  Susan 
Stamgroep 7/8  Brigit  Brigit  Brigit  Brigit  Daniëlle 

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden verzord door Sterre Goemans. 

Leraarondersteuners: 

Vanaf dit schooljaar hebben we 2 leraarondersteuners, die zowel onder schooltijd werkzaam zijn, als in de naschoolse opvang voor De Eigen Wijs groep (Dreuzelgroep) aan De Balk. Mieke zal vooral ondersteuning bieden voor de groepen 1 t/m 4 en blijft zich bezighouden met de organisatie van feestelijkheden en is de contactpersoon voor de ouderraad. Kicky zal vooral de groepen 5 t/m 8 ondersteunen.  

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
Mieke  09.30-15.30  10.30-15.15  x  10.30-15.15  09.30-15.30 
Kicky  10.00-13.00  10.00-13.00  x  10.00-13.00  10.00-13.00 

Schoolleiding en administratie 

Karin is als administratief medewerker elke ochtend op school.  

Jet (schoolleider/bestuurer) werkt dit schooljaar van maandag t/m donderdag. 

Daarnaast vervult Elwin Swinkels op interim basis tot de kerstvakantie de rol van rechterhand van Jet in de schoolleiding op onderwijskundig gebied en zal hij  IB-taken op zich nemen. Hij zal 2 dagen per week op school te vinden zijn, meestal op woensdag en vrijdag. We zullen in het eerste deel van het schooljaar in kaart brengen wat de school precies nodig heeft en dan de werving opstarten. 

Kicky stelt zich voor 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Kicky Damen-Doorn en dit schooljaar zal ik werkzaam zijn op De Eigen Wijs als leraarondersteuner. Ik zal hiervoor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn van 10 uur tot 13 uur. Daarnaast zal ik ook op de maandag, dinsdag en donderdag van 15 uur tot 18.30 uur op de BSO van De Eigen Wijs werken. Hiervoor ben ik 5 jaar fulltime werkzaam geweest als leerkracht op een school in Zaandam, waar ik aan verschillende groepen les heb gegeven. Nadat ik gestopt ben in het onderwijs ben ik mij gaan richten op mijn passie voor fotografie en sinds februari ben ik de trotse eigenaar van Kicky Doorn Fotografie. Voor mij nu een combinatie van werkzaamheden in twee onwijs leuke werelden. 

Locatie en organisatie kinderopvang samen met Baloe 

De kinderen van BSO de Dreuzelgroep (kinderen van De Eigen Wijs) blijven in het hoofdgebouw en worden opgevangen in het lokaal van groep 3/4 BVanwege een stijging in de kindaantallen is Kicky als nieuwe vaste pedagogisch medewerker aangesteld op de Dreuzel groepZij komt op de maandag, dinsdag en donderdag werken. Mieke stopt met het werken op de maandag. Haar werkdagen worden dinsdag en donderdag. Na de vakantie zal zij de eerste weken wel op maandag aanwezig zijn om Kicky in te werken. 

De peutergroepen van Baloe zijn te vinden in het Kasteel. Ook de voorschoolse opvang is in het Kasteel. De vakantie-opvang voor kinderen van 4 t/m 7 jaar zal ook daar plaatsvinden.  

Baloe zal in het Kasteel  eind 2020, begin 2021 een kinderdagverblijf 0 – 4 jaar dagopvang starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met baloe@kinderopvangbaloe.nl 

Uiteraard kunnen ouders die naar Baloe in het Kasteel gaan, over het schoolplein lopen. 

Wie zit waar en brengen en halen? 

Met de ingebruikname van de hele vleugel van het hoofdgebouw, zijn er groepen verhuisd. 

Stamgroep 1/2 gebruikt 2 lokalen; dat zijn de lokalen aan de straatkant en de pleinkant die het dichtst bij de hoofdingang aan De Balk zijn te vinden. Stamgroep 1/2 gaat dan ook de hoofdingang aan De Balk gebruiken. Vanwege de coronamaatregelen, kunt u uw kleuter tussen 08.45-8.50 uur brengen naar het vak 1/2 B dat op de stoep aangegeven is. De stamgroepcoach verzamelt daar de kinderen en gaat om 08.50 uur met de kinderen naar binnen, zodat we ook echt om 09.00 uur kunnen starten. Houdt u vooral 1,5 meter afstand van elkaar en van de stamgroepcoach. Aan het einde van de schooldag komt de stamgroepcoach met de kinderen weer naar dat vak toe en laat 1 voor 1 de kinderen naar hun ouder(s) lopen. 

Stamgroep 3/4 A vindt u in het andere lokaal beneden aan de straatkant. De kinderen gaan naar binnen via de ingang aan De Caascooper. U neemt op enige afstand van de ingang afscheid van uw kind, en uw kind gaat zelf naar binnen. 

Stamgroep 3/4 B gebruikt het andere lokaal beneden aan de pleinkant en nemen ook de ingang aan de kant van De Caascooper. Afscheid nemen, kan op enige afstand van de ingang. 

Stamgroep 5/6 en 7/8 hebben hun lokaal boven en gebruiken de ingang aan de kant van De Caascooper waarbij je rechstreeks naar boven kan. Het eerste lokaal rechts is voor 7/8, het tweede lokaal voor 5/6. Voor zover deze kinderen worden gebracht en gehaald, vragen wij u om op enige afstand afscheid te nemen, zodat het mogelijk blijft voor alle volwassenen de 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden.  

Boven hebben we daarnaast een atelierruimte die gebruikt kan worden door alle groepen. We hebben een gecombineerde stilteruimte/kantoor/teamkamer ingericht. Hiervoor is er in de vakantie een muur verplaatst, waardoor dit een mooie lichte ruimte geworden is. Verder zijn er boven 2 kantoortjes/spreekkamers, waar naast kantoorwerk, ook met kleine groepjes gewerkt kan worden. Tenslotte hebben we nog een lokaal op de verdieping helemaal aan het uiteinde in het gedeelte waar de andere school huist; hier richten we onze bibliotheek in en kunnen we ook met groepjes kinderen werken. 

Als u een afspraak heeft op school onder schooltijd, kunt u de hoofdingang aan De Balk gebruiken. 

Fietsenstalling 

De kinderen van De Eigen Wijs kunnen gebruik maken van de fietsenstalling bij het kleuterplein, via de ingang van het plein aan de kant van De Caascooper. Zij kunnen zelfstandig hun fiets of step daar stallen (uitgezonderd het deel dat gereserveerd is voor personeel). U blijft als ouder op afstand en gaat niet mee het schoolplein op. Steppen blijven buiten en gaan niet mee naar binnen in de school. 

Introductieprogramma voor alle groepen 

De eerste twee weken gaan wij door middel van sportieve, muzikale  en creatieve activiteiten werken aan groepsvorming. Zo krijgen alle leerlingen een Haka, yoga en mozaïek workshop, is er een sportochtend voor de kinderen van groepen  3 t/m 8 en (bij mooi weer)  een picknick en sluiten wij de twee weken af met een Djembe workshops voor de hele school. De sportochtend wordt verzorgd door Sterre, yoga geeft stamgroepcoach Anita en de Haka workshops geeft Pauline Luth. Voor de Djembe workshops komt ‘drum 4 fun’ naar school (zie: www.drum4fun.nl). 

De Haka is een krachtige dans die uit Nieuw-Zeeland komt. De Haka-dans is een dans met gesproken woorden en krachtige gebaren. Meestal sta je met je benen wijd en iets gezakt door de knieën. Je slaat met je handen een ritme op je borst en bovenbenen. Denk hierbij ook aan gezichtsuitdrukkingen. Grote ogen, tong naar buiten en indruk maken maar. 

Sportkleding mee: 

De groepen 3/4 A en 3/4 B hebben dinsdagochtend 18 augustus een sportochtend op het veld; graag  buiten sportkleding meegeven.  

Stamgroepen 5/6 en 7/8 heben dinsdagochtend 18 augustus de Haka workshop in de gymzaal: graag  binnen sportkleding mee. 

Dinsdagochtend 25 augustus hebben de stamgroepen 5/6 en 7/8 de sportochtend en nemen buiten sportkleding mee. 

Dinsdag 25 augustus hebben de groepen 3/4 A en B de Haka workshop in de gymzaal: graabinnen sportkleding meegeven 

Informatiebrieven 

U ontvangt dit schooljaar aan het einde van elke schoolweek van de stamgroepcoach van uw kind informatie met wetenswaardigheden van deze stamgroep. De inhoud en opzet daarvan kan verschillend zijnU ontvangt deze informatie via Parro. De eerste informatiebrief bevat het infobulletin over het programma van dit schooljaar. Vragen hierover kunt u stellen in het startgesprek met de stamgroepcoach van uw kind. 

Daaarnaast krijgt u ongeveer eens in de drie weken een algemene informatiebrief. 

Startgesprekken 2 en 4 september 

Er staan startgesprekken gepland  op 2 en 4 september 2020. Wij vinden het belangrijk dat wij persoonlijk met iedere ouder kunnen praten over een kind. Tijdens deze gesprekken is er ruimte om verwachtingen naar elkaar uit te spreken, specifiek te kijken naar wat uw kind nodig heeft, vragen te stellen over het programma in de stamgroep enz. Voorafgaand aan de startgesprekken ontvangt u van de stamgroepcoach meer algemene informatie over wat er onderwijsinhoudelijk op het programma staat dit schooljaar. Eventuele vragen over het programma in de stamgroep kunnen gesteld worden tijdens de startgesprekken. U ontvangt via Parro bericht hoe u zich kunt inschrijven voor de startgesprekken. 

Parro synchroniseren 

Om te zorgen dat u de berichten ontvangt van de stamgroep van uw kind dit schooljaar, moet u Parro synchroniseren. 

Hulp  gevraagd voor de Biebbus 

We hebben uw hulp nodig op de dagen dat de Biebbus komt. Dit schooljaar staat de Biebbus 2 dagen achter elkaar op school, zodat beide scholen er een hele dag gebruik van kunnen maken. Wij gaan naar de Biebbus op vrijdag 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 8 januari, 5 februari, 12 maart, 9 april, 21 mei, en op donderdag 16 juni. Als u deze dagen een hele of halve dag kunt komen helpen, geeft u zich dan op via info@deeigenwijs.nlMieke zal dan contact met u opnemen. 

Inzet subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Vanwege de periode van thuisonderwijs, is er landelijk een mogelijkheid om subsidie aan te vragen door scholen, voor kinderen die in deze periode geen vooruitgang hebben geboekt met rekenen, spelling, taal of lezen (volgens de uitslag van IEP van januari en juni).  We hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en een aantal kinderen is in de zomervakantie aan de slag gegaan met Inge Verloop van praktijk Beeldend Talent. We zijn trots op de inzet van deze toppers! De werkwijze van Beeldend Talent sluit nauw aan bij de werkwijze op school. Beeldend Talent heeft ook voor school specifiek materiaal ontwikkeld. School bepaalt de leerdoelen per kind en Beeldend Talent werkt aan deze leerdoelen. De extra begeleiding voor deze kinderen buiten schooltijd loopt nog door na de zomervakantie.  

Gymrooster 2020-2021 

Komend schooljaar krijgen alle kinderen vanaf groep 3 twee keer per week gym, van vakleerkracht Sterre. De kleuters krijgen gym van hun eigen stamgroepcoach. 

  Dinsdag  Donderdag  Vrijdag 
Kinderen groep 3  11.15-12.00 uur  14.00-14.45 uur  x 
Kinderen groep 4  9.00-9.45 uur  x  14.00-14.45 uur 
Stamgroep 5/6  9.45-10.30 uur  14.45-15.30 uur  x 
Stamgroep 7/8  10.30-11.15 uur  x  14.45-15.30 uur 

Vanuit de beide stamgroepen 3/4, gymmen alle kinderen groep 3 samen en alle kinderen groep 4. Dit doen we om extra ruimte te kunnen geven aan kleinere groepen in de klassen en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de motorische ontwikkeling van de kinderen van groep 3 en 4 tijdens de gymlessen. 

Kijkt u na of de gymkleding en gymschoenen van uw kind nog goed passen? Zolang het weer het toelaat, zullen we buiten gymmen op het veld voor de school. Bij twijfel over het weer, graag zowel binnen als buiten gymkleding/schoenen meegeven. 

Vanwege de introductie activiteiten gaan de gewone gymlessen op dinsdag de eerste 2 weken niet door. De lessen op donderdag en vrijdag gaan wel door. 

Maatregelen corona nieuwe schooljaar 

De maatregelen vanwege corona zijn op hoofdlijnen gelijk aan het einde van vorig schooljaar. 

Algemene maatregelen: 

 • Ouders komen niet in de schoolgebouwen en ook niet op het schoolplein. Als u bij Baloe in het Kasteel moet zijn, kunt u wel over het schoolplein lopen. Alleen op afspraak is het mogelijk ouders in de school te ontvangen; op die manier kunnen we ervoor zorgen dat volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Uiteraard kunt u alleen op afspraak op school komen als u geen corona gerelateerde klachten heeft. 
 • Zo min mogelijk ouders bij de school: per gezin kan 1 volwassene de kinderen brengen/halen en deze volwassene blijft zo kort mogelijk bij school. U houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen. 
 • Kinderen hoeven in school geen afstand van volwassenen te houden of van elkaar. 
 • Landelijke maatregelen over veelvuldig goed handen wassen en niezen in de elleboog blijven gelden.  
 • Er wordt op school intensiever schoongemaakt.  
 • Alle kinderen nemen een theedoek mee, voorzien van naam, die als kleedje dient bij de lunch. De bedoeling is dat u deze theedoek thuis wast en steeds schoon meegeeft. 
 • Als er 3 of meer kinderen uit een stamgroep klachten hebben als neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts, dan doen wij een melding bij de GGD. Vervolgens zullen wij de adviezen van de GGD opvolgen. 

Terugkomst uit land met oranje of rood reisadvies 

De ouders van kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies dienen thuis in quarantaine te gaan. Kinderen in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar kunnen, als zij klachtenvrij zijn, gewoon naar school. Volgens de landelijke richtlijn is de rol van kinderen in de verspreiding van het virus klein. Daarnaast is de kans op verspreiding bij kinderen als ze geen symptomen hebben nog kleiner. Als u zelf de kinderen niet naar school kan brengen omdat u in quarantaine zit, moet u een daarvoor een andere oplossing zoeken.  

Ventilatie schoolgebouw 

Op dit moment is er in de media veel aandacht voor de rol van ventilatiesystemen in (school)gebouwen. Zekerheidshalve hebben we in april navraag gedaan bij de eigenaar van ons schoolgebouw. De luchtbehandelingsinstallatie werkt in ons gebouw zodanig dat de lucht van binnen via een filter naar buiten gaat. Buitenlucht komt daarnaast ook naar binnen middels een filter. Er is dus geen sprake van interne circulatie van lucht en het hergebruiken van de lucht. 

Daarnaast zullen we via open ramen en deuren ventileren in school. Zekerheidshalve zullen we geen gebruik maken van losse ventilatoren onder schooltijd. 

Thuisblijven bij ziekte kind of huisgenoot

Voor kinderen geldt:

 • Thuisblijven met corona gerelateerde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts). 
 • Kleuters met een neusverkoudheid of langdurige snotneus, mogen naar school als zij geen verhoging of koorts hebben. Dit geldt alleen voor kinderen in groep 1/2. 
 • Dit geldt niet als:
  * kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde corona infectie en daarover geïnformeerd zijn door de GGD
  * er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk het kind te testen.
  Kinderen, ook de kleuters, die hoesten, of andere klachten hebben die passen bij corona, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn.
  Kortom, als er alleen sprake is van snottebellen, zonder koorts of andere klachten, is uw kleuter van harte welkom op school.
 • Bij andere gezondheidsklachten, waarvoor een kind normaal gesproken ook thuis zou blijven, blijft het kind ook nu thuis. 
 • Kinderen blijven thuis als er iemand in het huishouden is met corona gerelateerde klachten en koorts (vanaf 38 graden) en blijven thuis totdat iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 
 • Kinderen met Corona worden zo mogelijk getest door de GGD 
 • Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen thuisblijven; dit besluit nemen ouders in overleg met school. Het uitgangspunt is dat onderwijs op school plaatsvindt. 
 • Kinderen waarvan gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen thuisblijven als dit echt niet anders kan; dit besluit nemen ouders in overleg met school.  
 • Als kinderen op school zijn en er worden gezondheidsklachten geconstateerd, moet u uw kind direct komen ophalen. Bij twijfel, nemen we geen risico. U wordt gebeld door school. belt dan naar school en dan komt een teamlid met uw kind naar buiten om het aan u over te dragen. 

Luizencontrole doet u thuis
Helaas is luizencontrole op school door vrijwilligers niet mogelijk in deze coronatijd. We vragen u daarom thuis uw kinderen regelmatig en in elk geval voor aanstaande maandag te controleren op hoofdluis. Als u hoofdluis ontdekt bij uw kind, wilt u ons dat dan melden. Dan kunnen we andere ouders informeren om extra alert te zijn. 

Trakteren op verjaardagen en gezond eten en drinken
We hebben besloten dat in de eigen stamgroep trakteren vanwege de verjaardag van uw kind, weer kan. De klassen rondgaan, doen we niet. De traktatie moet gezond zijn. Als u zelf iets maakt, verzoeken we u om daarbij zo hygiënisch mogelijk te werken. U kunt handschoenen aantrekken en ieder geval uw handen goed wassen als u de traktatie samenstelt. 

Voor het 10-uurtje en de lunch geeft u gezond eten en drinken mee aan uw kind. Als u meegegeven eten en drinken gekoeld wilt houden, kunt u dit in een klein koeltasje meegeven en/of een thermosflesje gebruiken. Kinderen die dorst hebben, kunnen hun beker of flesje bijvullen met water gedurende de dag. 

Afwezigheid stamgroepcoach bij milde klachten van zichzelf of huisgenoot 

Als een stamgroepcoach zelf ziek is, dan proberen we vervanging te organiseren. Omdat iedereen met milde klachten zich moet laten testen en de uitslag thuis af moet wachten, kan het gebeuren dat een stamgroepcoach wel thuis moet blijven en evengoed in staat is op afstand aan het werk te blijven. Ook kan het zijn dat een huisgenoot klachten heeft, een test afwacht, of daadwerkelijk corona heeft. In zo’n geval kan het gebeuren dat uw kind thuis blijft en op afstand onderwijs krijgt van de eigen stamgroepcoach.  

We zijn blij dat we aanstaande maandag kunnen starten met alle groepen samen in een gebouw en dat er mogelijkheden zijn om allerlei activiteiten met de kinderen te ondernemen (ondanks alle maatregelen). We gaan er een mooi jaar van maken! 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Ps: hieronder ziet u het overzicht van vakantie/vrije dagen van dit schooljaar. 

Vakanties, studiedagen 2020-2021 

Zomervakantie 2020: 3 juli t/m 14 augustus 2020 

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 

Pasen: 5 april 2021 

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren: 24 mei 2021 

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 augustus 2021 


Studiedagen team (kinderen onderwijsvrij): 

 • Maandag 21 september 2020 
 • Donderdag 26 november 2020 
 • Woensdag 27 januari 2021 
 • Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) 
 • Dinsdag 25 mei 2021 (Derde Pinksterdag) 
 • Maandag 21 juni 2021 
 • Dinsdag 22 juni 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 is calamiteitendag (voor de Zomervakantie); in principe zijn de kinderen dan onderwijsvrij, tenzij deze dag nodig is voor onderwijs omdat we andere te weinig onderwijs zouden geven in schooljaar 2020-2021. 

Onderwijs tot 12.30 uur:

 • Vrijdag 4 september 2020 (ivm startgesprekken) 
 • Maandag 2 november 2020 (ivm kind-ouder portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 4 december 2020 (na Sinterklaasviering op school) 
 • Vrijdag 18 december 2020 (voor Kerstvakantie) 
 • Maandag 15 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 19 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 23 april 2021 (Koningsspelen en voor Meivakantie) 
 • Maandag 14 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 18 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken)