18 januari 2019

Inzake: informatie 18 januari -1 februari

Beste ouders, verzorgers,

De eerste twee weken met 4 stamgroepen in 2 gebouwen zitten er al weer op en we zijn er zelfs al bijna aan gewend. Op de eerste schooldag van 2019 hebben we in alle groepen geproost op het nieuwe jaar. Velen van u zijn naar de ouder-informatieavond gekomen die we hadden georganiseerd vanwege de verandering van de groepen middenin het schooljaar.  De kleutergroepen hebben een workshop ‘poppenspel’ gevolgd. In groep 5/6 is er een workshop ‘popfabriek on the road’  gegeven door Muziekschool Waterland. We zijn in alle groepen gestart met het nieuwe thema ‘gezond eten’.  De opening van het thema afgelopen dinsdagmiddag  bestond uit een door het team uitgevoerd toneelstukje, waarin we het boek ‘Een ober van niks’  hebben nagespeeld voor de kinderen. Binnenkort ontvangt u een informatiebrief over dit thema.

Afscheid nemen en om 09.00 uur beginnen

Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind(eren) op tijd naar school brengt, zodat we om 09.00 uur rustig kunnen starten met de kinderen? Het geeft onrust voor uw kind en de groep als uw kind te laat komt. Als u kind vaak te laat komt, zijn we verplicht dit te melden bij leerplicht. Afscheid nemen kan bij de kleutergroepen in de klas tussen 08.50-09.00 uur. De kinderen van de groepen 3 tot en met 6 gaan zelfstandig naar binnen. Het is mooi om te zien hoe ‘groot’ onze groep 3-kinderen zijn geworden in de eerste 2 weken in de stamgroep 3/4.

 

Meedenken over groei van De Eigen Wijs in het grote gebouw

In de gesprekken met de gemeente over onze huisvesting is afgesproken dat de gebruikers van het complex (2 scholen en kinderopvang) de eerste drie maanden van 2019 met scenario’s komen voor plaatsing van de organisaties op het complex. We maken toekomstscenario’s waarin we rekening houden met de verwachte omvang van beide scholen en de kinderopvang voor de komende jaren. Vervolgens zullen we bij realisatie van de verwachte omvang, steeds stapje voor stapje het uiteindelijk te kiezen scenario uitvoeren. Als u actief wil meedenken om tot scenario’s te komen, wilt u dit dan melden via info@deeigenwijs.nl? Dan zorgen we ervoor dat u de benodigde informatie krijgt en kunt gaan puzzelen. Uiteraard is ook de medezeggenschapsraad en de ouderraad gevraagd om mee te denken.

 

Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart

Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag voor al het onderwijs uitgeroepen. De reden hiervoor is dat Nederland naar de mening van velen te weinig investeert in het onderwijs. Wij merken op school dat het steeds moeilijker is om invallers te vinden en om vacatures ingevuld te krijgen. Daarnaast maakt het team van De Eigen Wijs veel meer uren dan passend is bij de uren waarvoor we op de loonlijst staan. Het is onmogelijk om een school als deze op te bouwen zonder al deze onbetaalde inzet. De actiebereidheid in het team is dan ook groot. De school zal daarom op 15 maart gesloten zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Baloe heeft de ouders die gebruik maken van opvang intussen geïnformeerd over de mogelijkheden om die dag uw kind extra op te vangen.

 

Parkeren bij brengen en halen

We verzoeken u, mede namens de bewoners van De Caascooper, uw auto te parkeren op de parkeerplaats voor het grote schoolgebouw aan De Balk bij het evenemententerrein of op de parkeerplaats bij de tennisvereniging iets verderop aan De Caascooper. Het is niet de bedoeling om stil te staan op de weg of half op de stoep om uw kind in- of uit te laten stappen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Aan de kopse kant van het schoolcomplex aan de Rigastraat tegenover het gemeentehuis, is een ‘kiss and ride’ strook, waar u gebruik van kunt maken als u uw kind wilt afzetten bij school, zonder uw auto op een parkeerplaats te zetten.

 

Gevraagd: overhemden met lange mouwen

We zoeken overhemden met lange mouwen die de wat grotere kinderen bij creatieve activiteiten kunnen gebruiken als ‘schort’.  Als u nog een overhemd over heeft, maakt u ons daar blij mee.

 

Portfoliogesprekken

Op 8, 11 en 13 februari vinden de portfoliogesprekken geplaats. Op vrijdagmiddag 8 en maandagmiddag 11 februari hebben we daarom school tot 12.30 uur. U ontvangt via Parro bericht over het inschrijven voor het gesprek met uw kind. Alleen voor groep 1/2a geldt dat het mogelijk is in te schrijven voor een portfoliogesprek op dinsdagmiddag 12 februari in plaats van maandag 11 februari. Juf Paula voert de gesprekken voor groep 1/2a en zij werkt niet op maandag. De kinderen van groep 1/2a hebben dinsdagmiddag gewoon school en zijn maandagmiddag 8 februari vrij, zodat juf Anita maandag beschikbaar is voor de gesprekken voor stamgroep 3/4.

Voor de agenda:                    

  • 29 januari 09.00 uur: voorstelling ‘Superloeser’ voor de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 in theater De Kaasfabriek in Wormer (Dorpsstraat 206). Deze kinderen kunt u tussen 08.45 en 08.55 uur rechtstreeks daar brengen. Meer informatie volgt via Parro.
  • 8, 11 en 13 februari: portfoliogesprekken in de middag; op 8 en 11 februari hebben we daarom school tot 12.30 uur.
  • 15 februari: studiedag team, kinderen vrij
  • 16 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
  • 7 maart 18.45 uur: Medezeggenschapsraad
  • 15 maart: landelijke staking onderwijs, school gesloten
  • 20 maart: studiedag team, kinderen vrij

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)