6 maart 2020

Inzake: informatie 2-20 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

De groepen 1/2 zijn begonnen met het nieuwe thema ‘sprookjes’. Groep 3/4 en 4/5 werken met het thema ‘Grieken en Romeinen’. Groep 6/7 gaat nog even door met het thema ‘ontdekkingsreizen’. Groep 6/7 is in de schooltuin begonnen met onkruid wieden.

De eerste twee weken na de voorjaarsvakantie, hebben we helaas te maken met zieke collega’s. Met extra inzet van de andere colega’s is het gelukt om alle kinderen onderwijs te blijven geven. Een dag heeft groep 4/5 een invaller gehad vanuit De Verhalenfabriek; ze kregen les van een echter schrijver Tiny Fisscher – ze hebben natuurlijk zelf ook een verhaal geschreven.

Welkom: Inge, onderwijsassistent/coach
We zijn blij dat Inge gisteren is begonnen bij ons op school als onderwijsassistent/coach. Ze werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30-13.00 uur. Alle kinderen zullen haar zien, omdat ze ook mee gaat naar buiten tussen 12.30-13.00 uur.

Even voorstellen:
‘Mijn naam is Inge Schraffordt en ik kom per 5 maart het team van “De Eigenwijs” versterken als onderwijsassistent. Ik woon met mijn dochter Jikke van 9 jaar momenteel (tijdelijk) in Schoorl. Wij zijn begin van dit schooljaar uit Amsterdam gekomen en zijn van plan over niet al te lange tijd definitief richting Bergen te verhuizen, waar ikzelf ook ben opgegroeid. Ik hou veel van (met name water- en winter)sport en zal een potje voetbal met uw zoon of dochter zeker niet uit de weg gaan! Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als arbeidsrecht jurist en heb een tijdje geleden besloten het over een ander boeg te gooien. Ik wil het onderwijs in! In dat kader heb ik stages gelopen bij diverse scholen in Amsterdam. Het gepersonaliseerd onderwijs dat De Eigen Wijs biedt, spreekt mij zeer aan. Ik wil graag ervaren hoe dat in de praktijk werkt. Ik heb onder andere ervaring met dyslexie aangezien zowel mijn dochter als ikzelf ernstig dyslectisch zijn. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd met betrekking tot hoogbegaafdheid. Ik ben van mening dat ieder kind zoveel mogelijk geholpen en uitgedaagd moet worden om het beste uit zichzelf te halen en ik draag daar graag mijn steentje aan bij! Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!’

Vacature stamgroepcoach
Vanwege gezondheidsredenen heeft stamgroepcoach Ina van groep 6/7 besloten te stoppen met haar werk bij ons op school. Zij heeft intussen afscheid genomen van de groep. Op dit moment werkt stamgroepcoach Annemiek op maandag, dinsdag en  woensdag op de groep. Op donderdag en vrijdag werkt nu extra om toch een deel van haar normale werkzaamheden voor school te kunnen doen. Het is niet gelukt om een externe invaller te vinden die de groep kan doen. We zijn gestart met het werven van een nieuwe stamgroepcoach. Als u bevoegde leerkrachten kent, die bij onze school zouden kunnen passen, brengt u de vacature  stamgroepcoach dan onder hun aandacht?

iPad: gebruik buiten schooltijd en opgeladen mee naar school
Vanaf groep 4 heeft elk kind een iPad in bruikleen. Zorgt u ervoor dat de iPad elke schooldag meegaat naar school en opgeladen is. En het is noodzakelijk dat u zorgt dat uw kind een goedwerkende koptelefoon heeft op school.

Op verzoek van ouders, hebben we op een rijtje gezet, wat de kinderen buiten schooltijd kunnen doen op de iPad. Dit overzicht ontvangt u ook vandaag.

Schoolpleinspelletjes
Tijdens de studiedag heeft het team uitleg gekregen over heel veel schoolpleinspelletjes. Daar hebben de kinderen intussen al  plezier van. Met dank aan de schoolpleindcommissie van beide scholen.

Hoofdluis
In beide gebouwen zijn er kinderen met luizen geweest de afgelopen weken. Wilt u uw kind extra controleren op luizen? Op de site GGD hoofdluis vindt u meer informatie over de controle op hoofdluis en wat u moet doen als u luizen constateert.

Coronavirus
Wij volgen op school de richtlijnen van de GGD/RIVM vanwege het Coronavirus. Dat betekent op dit moment dat we extra aandacht hebben voor handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog, en het gebruiken van papieren zakdoekjes. Zo zijn in alle lokalen  tissues aanwezig en hebben we de kinderen geleerd goed hun handen te wassen. Net als anders, houdt u uw kind thuis als het ziek is. Als de richtlijnen veranderen, brengen we u op de hoogte.

Gezond eten en drinken mee naar school
We gaan uit van gezond eten en drinken op school. Wilt u er aan blijven denken om uw kind gezond eten en drinken mee te geven? Alstublieft geen pakjes drinken waar veel suiker in verwerkt is. Water, of water met een smaakje is een prima alternatief.

Gymkleding meegeven groep 3 t/m 7
Denkt u eraan om gymkleding mee te geven op de dagen dat uw kind gym heeft?

Donderdag         Groep:
12.30-14.00 uur 6/7
14.00-14.45 uur 4/5
14.45-15.30 uur 3/4

Vrijdag                Groep:
14.00-14.45 uur 3/4
14.45-15.30 uur 4/5

Activiteiten Brede School Wormerland
U kunt uw kind inschrijveninschrijven voor de activiteiten van de Brede School Wormerland die starten vanaf 23 maart. Voor kinderen van groep 1 t/m 3 is er bij ons ‘Muziekavontuur’ onder leiding van een muziekdocent op maandagmiddag. Ook voor activiteiten op  andere locaties kunt u inschrijven. Zo kan er lekker en verantwoord gebakken worden met Claudia Suijkerbuik op woensdagmiddag bij Scwo voor groep 3 t/m 6 en is er typeles voor groep 6 en 7 op dinsdagmiddag bij Scwo. Vrijdag 6 maart is er weer kinderdisco voor groep 3 t/m 6, in de jongerenruimte bij Scwo (ingang Fuutstraat). Als het vanwege uw financiële situatie lastig is om uw kinderen mee te laten doen aan deze activiteiten, kunt u dat aangeven bij de coördinator van de Brede School, Saskia. Er is een potje om te zorgen dat kinderen mee kunnen doen.
Tijd: 19.00-20.30. Entree: €1 excl. consumpties. Het thema is Carnaval, dus kom gezellig verkleed!

Voor de agenda:
– 9 maart: stamgroep 6/7 excursie Verkadecomplex Zaandam – leren kijken naar Zaans erfgoed en architectuur
– 12 maart: biebbus
– 24 maart: medezeggenschapsraad 18.45-20.45 uur
– 31 maart: stamgroep 4/5 theatervoorstelling bij Fluxus Westzijde
– 1 april:09.00-09.30 uur Kom op de koffie
– 6 april: middag, groep 6/7 voorstelling bij Fluxus
– 9 april: biebbus
– 13 april: Pasen
– 14 april: studiedag team, kinderen vrij van school
– 15 april: 15.00-18.30 uur schoolkorfbaltoernooi groep 3
– 17 april: 15.00-19.30 uur schoolkorfbaltoernooi groep 4
– 17 april: Koningsspelen onder schooltijd
– 22 april: Kom in de klas
– 23 april: groepen 1/2, (waarschijnlijk) hele dag excursie thema sprookjes
– 24 april 12.30 uur t/m 8 mei: meivakantie
– 14 en 15 mei: 18.00-20.00 uur schoolkorfbaltoernooi groepen 5, 6, 7

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)