13 januari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Gisteren is landelijk het besluit genomen om de schoolsluiting te verlengen tot tenminste 8 februari. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.  We hopen dat het op een verantwoorde manier mogelijk is om snel weer open te kunnen, maar we zijn hiervoor afhankelijk van de landelijke besluiten. We stellen ons daarom in op nog drie weken afstandsonderwijs en noodopvang.  

De stamgroepcoaches informeren u over het onderwijs op afstand van uw kind(eren). U hoort ook van de stamgroepcoach of het nodig is om materiaal op te halen van school en wanneer dat kan.  

We zijn ontzettend trots op onze eigen wijze kinderen die (bijna) allemaal op afstand heel goed meedoen. En we we zijn heel blij dat het velen van u lukt om het thuisonderwijs te organiseren. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat het niet voor iedereen altijd lukt om uw kind(eren) te voorzien van een rustige werkplek en te begeleiden in hun schoolwerk. Het is ook belangrijk om te zorgen voor voldoende ontspanning en bewegen. Ga vooral samen (voor)lezen en elke dag naar buiten. Kinderen kunnen vaak zelf prima aangeven wat zij nodig hebben om hun schoolwerk te doen.  

Noodopvang 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we tussen 09.00-14.00 uur noodopvang georganiseerd op school. De noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderenEen lijst van cruciale beroepen vindt u op cruciale beroepen Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.  

Welke kinderen als kwetsbaar aangemerkt worden, is maatwerk. Als we denken dat dit voor uw kind aan de orde kan zijn, neemt de stamgroepcoach contact met u op. Als u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, overlegt u dan in eerste instantie met de stamgroepcoach. Het besluit hierover wordt uiteindelijk genomen door de schoolleiding. 

Voor- en naschoolse opvang loopt via de kinderopvangorganisaties Baloe en Boefje en is alleen beschikbaar als u normaal gesproken hiervan gebruik maakt en u een cruciaal beroep heeft. Baloe en Boefje halen de kinderen van de noodopvang om 14.00 uur bij ons op.  

Aanvraag noodopvang voor donderdag 14 februari 09.00 uur 

We vragen uw aanvraag voor de noodopvang te doen voor de komene drie weken via info@deeigenwijs.nl  Als u nu al gebruik maakt van de noodopvang, is het voldoende om aan te geven welke dagen u opvang nodig heeft op school in de weken van 18 en 25 januari en 1 februari.  

Als u u tot nu toe geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang en u moet dat de komende weken wel gaan doengeeft u in de mail aan: 

  1. Of beide ouders/verzorgers, of een van de ouders/verzorgers een cruciaal beroep heeft en welk cruciaal beroep dat is. 
  1. Of u noodopvang onder schooltijd nodig heeft in de weken van 18 en 25 januari en 1 februari. Het gaat om opvang van 09.00 tot 14.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. 

U stuurt uw aanvraag voor morgenochtend 09.00 uur naar info@deeigenwijs.nl – dan kunnen we u morgen laten weten of we aan de aanvragen kunnen voldoen. 

Als u op een later moment wijzigingen heeft in uw aanvraag voor noodopvang op school, stuurt u dan ook een mail naar info@deeigenwijs.nl  

Hartelijke groeten,  

Jet Meelker 

 

Voor de versie met foto’s kunt u op onderstaande link klikken:
2021-01-13