14 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals vanavond landelijk bekend gemaakt is, moeten de basisscholen overgaan op
afstandsonderwijs vanaf aanstaande woensdag 16 december.
Dit betekent dat morgen voorlopig de laatste schooldag op school zal zijn. Het geplande
kerstontbijt op school van aanstaande woensdag gaat helaas niet door.

Deze week

Dinsdag 15 december:
* Alle kinderen vanaf groep 4 nemen hun iPad opgeladen mee naar school.
* Alle kinderen groep 3 nemen een device mee naar school, voor zover u dat
beschikbaar heeft voor uw kind. Het gaat om een device (laptop, tablet)
waarop uw kind straks thuis schoolwerk kan gaan doen. Als u helemaal geen
device heeft voor uw kind, stuur dan een bericht naar de stamgroepcoach.
We hebben enkele iPads van school beschikbaar.
* Alle kinderen nemen een grote, stevige tas mee: we gaan morgen de
benodigde schoolboeken etc. mee naar huis geven.
* We gaan morgen vanaf groep 3 met de kinderen oefenen in het werken met
‘teams’, zodat we na de vakantie online les kunnen gaan geven.
* We geven de kinderen wat werk mee, zodat ze deze week thuis schoolwerk
kunnen doen. Ze krijgen ook hun boeken van de Biebbus mee naar huis,
zodat er in elk geval lekker gelezen kan worden thuis.
* Voor de kinderen die morgen niet op school zijn (ziekte, quarantaine), zullen
we een pakket maken. In overleg met de stamgroepcoach kan dit opgehaald
of bezorgd worden op dinsdagmiddag of woensdag.
* De kinderen van stamgroep 5/6 hebben morgen geen muziekles – de
muziekinstrumenten hoeven dus niet mee naar school.
* We maken er een leuke ‘laatste schooldag van 2020’ van.

Woensdag 16 december:
* We willen graag om 09.00 uur contact met de kinderen via teams (in elk
geval vanaf groep 3), in hun kerstkleding. Het kerstontbijt op school kan niet
doorgaan; we kunnen elkaar wel online in onze kerstoutfit zien.
* Het team gaat het online onderwijs vanaf januari verder voorbereiden. U
krijgt hierover van de stamgroepcoach meer informatie.

Na de kerstvakantie gaan we ervoor zorgen dat de kinderen vanaf groep 3 meerdere keren
per week online instructie gaan krijgen van de stamgroepcoach. De beide
stamgroepcoaches van groep 1/2, overleggen woensdag samen, hoe ze het
kleuteronderwijs op afstand vorm kunnen geven. Ook hier willen we online
contactmomenten mogelijk maken.

Opvang kinderen
Landelijk is besloten de reguliere kinderopvang te sluiten vanaf woensdag. Morgen is er
overleg tussen de schooldirecties en de kinderopvangorganisaties in Wormerland over het
organiseren van noodopvang. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover
informeren. Houdt u er rekening mee, dat het alle betrokkenen wat tijd kost om de
noodopvang georganiseerd te krijgen. Het kan dus zijn dat er woensdag en/of later deze
week nog geen (nood)opvang beschikbaar is.

Tot zover dit eerste bericht over de nieuwe lockdown,

Hartelijke groeten,

Jet Meelker