Beste ouders/verzorgers,  

We wensen u een mooi en gezond 2021. Voor iedereen die ziek is of in quarantaine zit: van harte beterschap gewenst en houd moed. 

De eerste week met afstandsonderwijs en noodopvang zit er bijna op. De kinderen vanaf groep 3 volgen online onderwijs, in groepjes passend bij hun niveau. We zien dat bijna alle kinderen ook thuis hard aan het werk zijn en de online lessen volgen. Het is voor ons allemaal natuurlijk wennen aan deze nieuwe situatie van afstandsonderwijs. Een aantal systemen waarmee we werken, waren begin deze week landelijk overbelast (Zulu connect en Parro), maar doen het intussen gelukkig weer. We zullen allemaal werkende weg steeds beter worden in het afstandsonderwijs.  

Hoelang deze situatie duurt, is nog niet bekend. Het zou kunnen dat de periode van afstandsonderwijs verlengd gaat worden. Het besluit hierover verwachten we volgende week.  

Tips afstandsonderwijs en bereikbaarheid coaches 

Rustige werkplek
Bij veel kinderen thuis lukt het om een rustige werkplek voor het kind te organiseren. We merken dat het helpt bij de concentratie van het kind, als het kind op een eigen plekje, zonder huisgenoten en lawaai, de lessen kan volgen. We begrijpen dat dit in sommige gezinnen nog niet zo makkelijk is. Misschien kunt u dan gedurende een deel van de schooldag  zorgen voor die benodigde rustige werkplek. 

Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen intussen zelf inloggen en opstarten. Het is fijner voor het kind en voor de stamgroepcoach als u het kind vervolgens zelfstandig de les laat volgen en er als (groot)ouders/verzorgers niet naast blijft zitten. Dat doet u op school tenslotte ook niet. We vragen u wel af en toe mee te kijken of de kinderen daadwerkelijk hun werk maken (controleer dat) en erop toe te zien dat ze tijdens schoolwerktijd elkaar onderling met rust laten: niet steeds onderling via teams bellen en chatten over hele andere zaken. 

Bereikbaarheid stamgroepcoaches
De stamgroepcoaches zijn, als dat echt noodzakelijk is, te bereiken via Parro op hun normale werkdagen en werktijden. We streven ernaar binnen 48 uur te reageren. U kunt ook naar school bellen op schooldagen als u ons nodig heeft. Als er niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken. Het heeft geen zin om gedurende een online les de stamgroepcoach berichten te sturen over die les – de stamgroepcoach is dan bezig met die les en heeft geen ruimte om op dat moment in te gaan op uw vragen. 

De kinderen kunnen hun vragen stellen via teams.  

Dagritme
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Dat bieden we normaal gesproken op school ook. Als u thuis een duidelijke structuur maakt in de (school) dag en zorgt dat uw kind dat ook weet, zal dat helpenU kunt het dagschema opschrijven op een whtiteboard/schoolbord, of een groot vel papier. Bij jongere kinderen kunt u pictogroammen/tekeningen gebruiken. Wissel schoolwerk af met pauzes en ga vooral ook naar buiten en laat de kinderen bewegen.  

Inhoud afstandsonderwijs
De informatie over de inhoud van het afstandsonderwijs ontvangt u van de stamgroepcoach via Parro. Houd de berichten daarover dus goed in de gaten. 

Noodopvang 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we tussen 09.00-14.00 uur noodopvang georganiseerd op school. De noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderenEen lijst van cruciale beroepen vindt u op cruciale beroepen Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Welke kinderen als kwetsbaar aangemerkt worden, is maatwerk. Als we denken dat dit voor uw kind aan de orde kan zijn, neemt de stamgroepcoach contact met u op. Als u wijzigingen heeft in uw aanvraag voor noodopvang op school, stuurt u dan een mail naar info@deeigenwijs.nl  

Voor- en naschoolse opvang loopt via de kinderopvangorganisaties Baloe en Boefje en is alleen beschikbaar als u normaal gesproken hiervan gebruik maakt en u een cruciaal beroep heeft. Baloe en Boefje halen de kinderen van de noodopvang om 14.00 uur bij ons op.  

Op dit moment hebben we steeds ongeveer 10-15 kinderen in de nooopvang op school. We laten deze kinderen op school het afstandsonderwijs volgen. Het is dan ook belangrijk dat zij hun opgeladen device met koptelefoon (vanaf groep 3) en hun schoolspullen voor die dag bij zich hebbenVoor de kinderen waaarvan het online onderwijs om 09.00 uur start, vragen wij u om 08.55 uur uw kind naar binnen te laten gaan via de ingang aan de kant van De Balk (die de kleuters normaliter gebruiken).  

Wijzigingen in het team 

Zoals eerder aangekondigd, zal Ingrid Raadsheer het stokje overnemen van stamgroepcoach Susan van stamgroep 5/6 per 18 januari. De kans bestaat dat de eerste schoolweken met de nieuwe stamgroepcoach online zullen zijn. We zullen dan een (beeld)bel manier vinden om de kinderen en ouders/verzorgers te laten kennismaken met haar. 

Per februari start Jolanda Zeilemaker als IB-er en Elwin heeft intussen zijn werk aan haar overgedragen.  

Mieke zal ons per 1 februari verlaten. We zoeken in samenwerking met Baloe naar een vervanger voor haar.  

Nienke (leraar gym), heeft vanwege privé omstandigheden besloten te stoppen met werken. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe gymleraar.  

Activiteiten Brede School Wormerland: Wintergames 

Brede school Wormerland organiseert Wintergames, op het terrein van voetbalclub WSV  

12-1: 15.00-16.30 winterspelen voor 6 t/m 12 jr 

14-1: 15.30-16.30 winterdisco voor 6 t/m 10 jr 

          17.00-18.00 winterdisco voor 10 t/m 14 jr 

19-1: 15.00-16.30 winterspelen voor 6 t/m 12 jr 

21-1: 17.00-18.00 lasergamen voor 7 t/m 10 jr 

          19.00-20.00 lasergamen voor 10 t/m 14 jr 

ENTREE= GRATIS, aanmelden via de website= VERPLICHT! https://www.bredeschoolwormerland.nl/ 

Parkeren aan De Balk/Evenmententerrein is Kiss and Ride 

Het parkeerterrein tegenover school bij het evenemententerrein is een Kiss and Ride plek geworden. Dat betekent dat u uw auto daar alleen nog kunt parkeren als u uw kinderen brengt of haalt en daar niet meer langer kunt laten staan. De bedoeling is dat er hierdoor vaker plek is om uw auto kort te plaatsen bij het halen en brengen 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Begin december heeft u per mail een verzoek gehad om de ouderenquete in te vullen. Tot nu toe heeft ongeveer de helft van de ouders dat gedaan. We kunnen ons voorstellen dat de enquete in deze hectische tijd aan uw aandacht is ontsnapt. We stellen prijs op uw mening en laten daarom de enquete nog openstaan tot 15 januari. U vult de enquete in voor uw oudste kind. Als u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken we u dat alsnog te doen via https://www.survio.com/survey/d/G4R3T3L8J7C2D8A7T 

Studiedag woensdag 27 januari gaat door 

De geplande studiedag van 27 januari gaat door; ook als we dan nog afstandsonderwijs hebben. We hebben deze tijd als team nodig en onze nieuwe collegaIngrid en Jolanda doen die dag met ons mee. Uiteraard houden we onderling afstand op school en zijn onze overleggen via teams. 

De Eigen Wijze Leestip 

Voor ouders van jonge kinderenlink naar het filmpje met uitleg over de digitale prentenboeken van WePboek en Bereslim van De Bieb: https://youtu.be/vCfJgzQuGMk 

Bij De Bieb kun je boeken afhalen op bestelling: met een Biebabonnement kun je per mail gratis 6 boeken bestellen in één van de vestigingen die je dan kunt ophalen op een vooraf gekozen dag en tijd. https://debieb.nl 

De Bieb heeft ook de mogelijkheid voor een voorleestraject in De Bieb gecombineerd met voorlezen via Skype. https://debieb.nl/voorlezenthuis 

Hartelijke groeten, Jet Meelker 

 

Voor de versie met foto’s kunt op ondersgtaande link klikken:
2021-01-07