Betreft: Laatste ouderbrief van schooljaar 2019-2020  


26
 juni 2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat een uitzonderlijk schooljaar is het dit jaar geworden vanaf medio maart: onderwijs op afstand, gedeeltelijk op school en thuis en nu gelukkig weer (bijna) helemaal onderwijs op school. En alle maatregelen die we hebben moeten nemen om corona proof onderwijs te kunnen geven. We hebben er veel van geleerd en voor- en nadelen ontdekt van het onderwijs op afstand. We hebben de kinderen veel liever op schoolHoewel iedereen zijn uiterste best gedaan heeft toen naar school gaan niet kon, kunnen we ons eigen wijs onderwijs echt veel beter vorm geven als de kinderen wel naar school komen. Het onderhouden van de contacten met u als ouders, voelt anders nu het via (beeld)bellen moet. Soms is dat efficiënt en soms is het dan nog niet zo gemakkelijk om de goede verbinding met elkaar te kunnen maken. En juist dat ‘verbinden’ is een van onze kernwaarden. We hopen van harte dat er na de zomervakantie weer wat meer mogelijk zal zijn.  

Deze laatste weken van het schooljaar, zijn we gelukkig in staat weer veel te doen met de kinderen, ondanks alle maatregelen. Bij de kleuters, wordt er volop spelend geleerd. Stamgroep 3/4 heeft van alles geleerd over kikkervisjes. De stamgroepen 4/5 en 6/7 leren veel over bijen en hebben zelfs (op veilige afstand) een imker op bezoek gehad. De kinderen vanaf groep 3 hebben IEP toetsen gemaakt, zodat we een nog beter beeld krijgen over hun ontwikkeling op het gebied van lezen/taal/rekenen. Hoewel we geen portfoliogesprekken kunnen voeren op dit moment, maakt het overgrote deel van de ouders wel gebruik van de mogelijkheid voor een (beeld)bel 10-minuten gesprek. 

Samenstelling team 2020-2021 

In de ouderbrief van 5 juni, hebben we u geinformeerd over de teamsamenstelling volgend schooljaar. We zijn blij dat we de vacature stamgroepcoach hebben kunnen invullen: Daniëlle van Rooij komt ons team versterken. Zij stelt zich in deze brief aan u voor.  

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
Stamgroep 1/2   Daniëlle  Daniëlle  Paula  Paula  Paula 
Stamgroep 3/4 A  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa 
Stamgroep 3/4 B  Anita  Anita  Anita  Anita  Anita 
Stamgroep 5/6  Susan  Susan  Susan  Susan  Susan 
Stamgroep 7/8  Brigit  Brigit  Brigit  Brigit  Daniëlle 

Ook verwelkomen we Elwin Swinkels. Hij zal op interim basis tot de kerstvakantie de rol van rechterhand van Jet in de schoolleiding op onderwijskundig gebied en IB-taken, op zich nemen. Hij zal 2 dagen per week op school te vinden zijn. We zullen in het eerste deel van het schooljaar in kaart brengen wat de school precies nodig heeft en dan de werving opstarten. Elwin stelt zich ook in deze brief aan u voor. 

We zijn nog aan het puzzelen hoe we de invulling, naast Mieke, van de leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent precies vormgeven in samenspraak met kinderopvang Baloe.  

Daniëlle van Rooij stelt zich voor 

Hallo ouders en kinderen, 

Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Daniëlle van Rooij. Ik woon in Heemskerk met mijn man Nico en onze 2 kinderen Niels en Annika. Ik doe aan yoga en kanovaren. Daarnaast speel ik panfluit, zing ik in een koor en hou ik van creatief bezig zijn. Ik heb jarenlange ervaring in het onderwijs en het langst gewerkt op de Golfbreker in Koog aan de Zaan en op Kornak in Uitgeest. Ik heb altijd veel interesse gehad in vormen van onderwijs waarin de ontwikkeling en de manier van leren van het kind centraal staat en niet de methodes. Dus toen ik van De Eigen Wijs hoorde, was ik direct geïnteresseerd. Ik heb veel zin om na de zomervakantie deel uit te gaan maken van de school. Fijne vakantie alvast en tot in augustus! 

groetjes, 

Daniëlle 

Elwin Swinkels stelt zich voor 

Beste ouders/verzorgers,  

Na een prettig verlopen gesprek met Jet Meelker, start ik met ingang van het nieuwe schooljaar op De Eigen Wijs. Ik mij graag aan u voorstellen en iets vertellen over mijn taak op De Eigen Wijs. 

Mijn naam is Elwin Swinkels. Ik ben 47 jaar en woon samen met mijn partner Louise en drie kinderen Thijn (19), Mila (17) en Teun (13) in Edam. In mijn vrije tijd houd ik mij, naast mijn gezinsleven, het liefst bezig met fietsen, schaatsen en een vuurtje stoken met mijn kinderen.  

De afgelopen jaren heb ik afwisselend als interim intern begeleider, interim directeur/bestuurder en als interim kwaliteitsmedewerker onderwijs gewerkt. Hiernaast heb ik leerkrachten, intern begeleiders en directeuren begeleid.  

In het nieuwe schooljaar kom ik twee dagen werken op De Eigen Wijs. Ik ga, naast IB werkzaamheden, samen met het team de onderwijsinhoudelijke kant van het onderwijs verder vormgeven. Ook zal ik, waar mogelijk, Jet ondersteunen.   

In de eerste week van het nieuwe schooljaar zal ik bij de deur staan om u te begroeten. 

Vriendelijke groet, 

Elwin Swinkels 

Verhuizing van Kasteel naar het hoofdgebouw aan De Balk: hulp gevraagd 

We zijn druk bezig om alle spullen vanuit het Kasteel in te pakken en naar het hoofdgebouw over te brengen. De grote spullen (kasten ed) moeten nog versjouwd worden. Dat gaan we zoveel mogelijk doen op woensdagochtend 1 juli. Ondanks ons verzoek via Parro, hebben nog te weinig mensen zich aangemeld om ons te helpen. We hebben uw hulp echt hard nodig! Ook hebben we mensen nodig om de whiteboards weg te halen in het Kasteel (en in augustus weer op te hangen in het hoofdgebouw). En mensen die het speelhuisje bij de kleuters kunnen demonteren, verhuizen en weer in elkaar zetten. Dit zou ook op vrijdag 3 juli kunnen. Als u kunt komen helpen, heel graag. Schrijf u in via Parro, of mail naar info@deeigenwijs.nl  

Jaarverslag en jaarrekening 2019 goedgekeurd door accountant 

Over kalenderjaar 2019 hebben we een jaarverslag en een jaarrekening gemaakt. Deze stukken moeten aan allerlei eisen voldoen en zijn goedgekeurd door de accountant en eerder besproken met de MROnderdeel van het jaarverslag is een verslag van de MR zelfAls u het interessant vindt, kunt u het jaarverslag binnenkort via onze site downloaden 

Subsidie aangevraagd: inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Vanwege de periode van thuisonderwijs, is er landelijk een mogelijkheid om subsidie aan te vragen door scholen, voor kinderen die in deze periode geen vooruitgang hebben geboekt met rekenen, spelling, taal of lezen (volgens de uitslag van IEP van januari en juni). We hebben hiervoor een aanvraag gedaan en horen, als het goed is op 3 juli, of we deze subsidie gaan krijgen. Met dit geld kan via school extra ondersteuning buiten schooltijd georganiseerd worden. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, hoort u dat van de stamgroepcoach. De extra ondersteuning zal verzorgd gaan worden door Inge Verloop van Beeldend Talent. De werkwijze van Beeldend Talent sluit nauw aan bij de werkwijze op school. Beeldend Talent heeft ook voor school specifiek materiaal ontwikkeld. School bepaalt de leerdoelen per kind en Beeldend Talent werkt aan deze leerdoelen. De begeleiding zal plaatsvinden in de praktijk van Beeldend Talent (loopafstand school). Het programma zal deels in en deels na zomervakantie uitgevoerd worden. Het programma is vrijwillig en kosteloos voor de ouders, maar niet vrijblijvend.  

Activiteiten Brede School Wormerland in de zomer en bij de start van het schooljaar 

Omdat er waarschijnlijk veel kinderen thuis zullen blijven deze zomervakantie, is er een extra aanbod van allerlei activiteiten gemaakt tijdens de zomervakantieNa de vakantie op maandag 31 augustus 15.45 uur start Muziekavontuur (groep 1 t/m 3)Met de kinderen maken we een muzikale reis. We komen piraten tegen en wilde dieren en vreemde wezens. We zingen en spelen op instrumenten zoals trommels, triangels, klokkenspelen en boomwackers. We beleven zo heel wat avonturen en maken samen veel muziek; docent: Marianne Hoogenboom van Muziekschool waterlandInschrijven kan via Brede School Wormerland 

Vakantiebieb 

Wil je lekker lezen aan het strand of in je hangmat? Maar heb je geen zin om te sjouwen met boeken? Download de VakantieBieb-app! Deze is gratis te downloaden op tablet, Ipad of telefoon van 1 juli tot 1 september 2020! 

Nu met 36 leesboeken en 10 luisterboeken! Veel lees- en luisterplezier! 

Startgesprekken  

Voor volgend jaar staan er startgesprekken gepland in de agenda op 2 en 4 september 2020. Wij vinden het belangrijk dat wij persoonlijk met iedere ouder kunnen praten over een kind. Tijdens deze gesprekken is er ruimte om verwachtingen naar elkaar uit te spreken, specifiek te kijken naar wat uw kind nodig heeft, vragen te stellen over het programma in de stamgroep enz. Wij kiezen voor deze individuele gesprekken boven een algemene informatieavond voor alle ouders. Voorafgaand aan de startgesprekken ontvangt u van de stamgroepcoach meer algemene informatie over wat er onderwijsinhoudelijk op het programma staat, komend schooljaar. Eventuele vragen over het programma in de stamgroep kunnen gesteld worden tijdens de startgesprekken.  

Stand van zaken ontwikkeling portfolio 

Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over de doorontwikkeling van de portfolio’s waarmee me werken.  

We onderscheiden intussen drie soorten portfoliodoelen vinden in de map van uw kind: 

 • Doelen vanuit het kind zelf: het kind heeft zelf bepaald wat hij wil gaan leren en hoe hij dat gaat aanpakken. Natuurlijk ondersteunt de stamgroepcoach bij het maken van deze doelen. 
 • Doelen die gesteld zijn door de stamgroepcoach, specifiek voor dit kind: school/stamgroepcoach bepaalt het doel; het kind bepaalt samen met de stamgroepcoach de manier waarop er aan dit doel gewerkt wordt. 
 • Doelen die gesteld zijn voor de hele groep door de stamgroepcoach: alle kinderen uit de stamgroep, of van hetzelfde leerjaar, hebben dezelfde doelen. Op welke manier aan deze doelen gewerkt wordt, bepalen kinderen samen met de stamgroepcoach. 

U kunt deze verschillende doelen komend schooljaar terugvinden in het portfolio van uw kind. 

Stand van zaken traject Cultuurloper; pijler brede talentontwikkeling 

We zijn voor de coronacrisis uitbrak gestart met De Cultuur Loper. Dit is een traject van de Provincie Noord Holland om te komen tot een brede visie op cultuur, cultuurcoördinatie en een gedegen jaarprogramma voor de school. Als team kijken we met behulp van externe professionals waar we voor onze school de nadruk op willen leggen als het gaat om de pijler brede talentontwikkeling. We zijn een eind op weg met dit traject, maar het is nog niet helemaal afgerond. Dat gaan we in de eerste helft van volgend schooljaar doen. Intussen zijn de themas gekozen waarmee we in de groepen gaan werken (vanaf groep 3, vooral in het middagprogramma). We zijn bezig een gevarieerd aanbod te organiseren, zoveel mogelijk passend bij de thema’s. Met de uitkomsten van het traject Cultuurloper, kunnen we het aanbod verder verfijnen. 

Lesmethodes in 2020/2021 

Elk schooljaar evalueren we als team hoe het werken bevalt met de methodes waarvoor we eerder gekozen hebben.  

We hebben besloten door te gaan met het werken met de GelukskofferMet verschillende thema’s werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld en een verbeterde sociale omgang. In schooljaar 2019/2020 heeft de Gelukskoffer (oa vanwege corona) weinig aandacht gehad. Vanaf januari 2021 pakken we dit weer op in alle groepen. 

We hebben ons uitgebreid verdiept in de rekenmethodes voor het basisonderwijs, omdat al bekend was dat onze huidige methode Wizwijs zou gaan stoppen. We hebben gekozen voor Getal en Ruimte junior, omdat deze het best past bij ons onderwijs en zowel op papier als digitaal te gebruiken is. Hierdoor kunnen we per kind beter maatwerk leveren. Getal en Ruimte is de methode die veruit het meest gebruikt wordt voor wiskunde in het voortgezet onderwijs. Groep 6, 7 en 8 maken hun schooltijd nog af met Wizwijs. Groep 3, 4 en 5 begint na de vakantie met Getal en Ruimte junior. 

We gebruiken vanaf de start ook ‘Met sprongen vooruit’ in alle groepen voor het rekenonderwijs. Dit beval veel materialen om op een speelse manier te rekenen. Intussen volgt een aantal stamgroepcoaches de verdiepingscursus om nog beter met dit materiaal te leren werken.  

De kinderen leren schrijven in blokschrift. Daar gebruikten we tot nu toe de methode ‘Schrijven leer je zo’ voor. Intussen is de methode Klinkers ook uitgebracht voor blokschrift. Klinkers sluit helemaal aan op de methode die we gebruiken om te leren lezen: Lijn 3. We hebben ervoor gekozen in alle groepen over te stappen op de methode Klinkers voor het schrijfonderwijs. 

In de groepen 1-2 hebben we een start gemaakt met het leerlingvolgsysteem ‘Inzichtelijk’ om de kleuters nog beter te volgen in hun ontwikkeling. Dit doen we in eerste instantie op het gebied van taal en rekenen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid kinderen te volgen in de ontwikkeling van hun motoriek en de sociaal- emotionele ontwikkeling. 

Biebbus 

De biebbus staat nu een dag per maand voor de deur voor beide scholen. Met de groei van onze school, was er eigenlijk te weinig tijd voor alle kinderen om nieuwe boeken uit te kunnen zoeken. We zijn dan ook blij dat we volgend schooljaar een hele schooldag de biebbus kunnen gebruiken. De biebbus komt namelijk 2 dagen achter elkaar, waardoor beide scholen genoeg tijd hebben 

Ouderbijdrage 2020-2021 

In overleg met de MR is besloten de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het oudste kind van het gezin te verlagen. We hebben de afgelopen drie schooljaren ervaring opgedaan en geconstateerd dat we voldoende middelen binnenkrijgen om ons aanbod vorm te geven. Dit schooljaar is er geld overgebleven, doordat het programma vanaf medio maart grotendeels is vervallen. We hebben dan ook de ouderbijdragen voor kinderen die vanaf maart bij ons op school begonnen zijn, niet geïnd. 

De ouderbijdrage wordt in 2020-2021: 

Ouderbijdrage 1e kind uit gezin  100 euro 
Ouderbijdrage 2e kind uit gezin  75 euro 
Ouderbijdrage 3e en volgende kind uit gezin  50 euro 

We zullen u begin volgend schooljaar vragen de (vrijwillige) ouderbijdrage te betalen. Stamgroep 7/8 zal op kamp gaan, ervan uitgaande dat dit mogelijk is vanwege corona. Voor het schoolkamp zal een aparte bijdrage worden gevraagd. Informatie hierover volgt komend schooljaar. 

Gymrooster 2020-2021 

Komend schooljaar krijgen alle kinderen vanaf groep 3 twee keer per week gym, van vakleerkracht Sterre. De kleuters krijgen gym van hun eigen stamgroepcoach. 

  Dinsdag  Donderdag  Vrijdag 
Kinderen groep 3  11.15-12.00 uur  14.00-14.45 uur  x 
Kinderen groep 4  9.00-9.45 uur  x  14.00-14.45 uur 
Stamgroep 5/6  9.45-10.30 uur  14.45-15.30 uur  x 
Stamgroep 7/8  10.30-11.15 uur  x  14.45-15.30 uur 

Vanuit de beide stamgroepen 3/4, gymmen alle kinderen groep 3 samen en alle kinderen groep 4. Dit doen we om extra ruimte te kunnen geven aan kleinere groepen in de klassen en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de motorische ontwikkeling van de kinderen van groep 3 en 4 tijdens de gymlessen. 

Stamgroep 6/7; afscheid stamgroepcoaches Annemiek en Marie-Jose op 2 juli 

Op donderdag 2 juli zullen Annemiek en Marie-José afscheid nemen van groep 6/7.  

Maatregelen corona nieuwe schooljaar 

Afgelopen woensdag zijn er landelijk versoepelingen aangekondigd van de corona maatregelen per 1 juli. Het is op dit moment nog niet voldoende duidelijk of er ook voor het basisonderwijs versoepelingen mogelijk zijn na de zomervakantie. We gaan ervan uit dat we u uiterlijk vrijdag 14 augustus kunnen informeren over de manier waarop we op maandag 17 augustus kunnen beginnen aan het vierde schooljaar van IKC De Eigen Wijs.  

Werkzaamheden hoofgebouw tijdens de zomervakantie en bereikbaarheid 

Vanwege onze verhuizing, moet ons wifinetwerk voor het hoofdgebouw in orde worden gemaakt. Dit vindt plaats in de zomervakantie. Normaal gesproken kunt u de voicemail van school inspreken. Het kan zijn dat dit in de zomervakantie tijdelijk niet mogelijk is, omdat we bellen via internetHet team start vanaf 10 augustus weer en mails naar info@deeigenwijs.nl kunnen dan ook weer worden gelezen 

In de zomervakantie vindt er een kleine verbouwing plaats in het hoofdgebouw, waarbij het keukentje vergroot wordt. Hierdoor ontstaat een veel grotere ruimte die we zullen gaan gebruiken als stilteruimte, kantoor en teamkamer. 

We zullen ook een lokaal inrichten als atelier, zodat we ruimte hebben om goed aan het werk te gaan met beeldende vorming. De prachtige werkbank en materialen voor houtbewerking kunnen we dan ook gaan gebruiken, net als het werken met stof met de naaimachines. 

Dank voor uw hulp en inzet het afgelopen schooljaar en een fijne, gezonde zomervakantie! 

De kinderen hebben donderdag 2 juli vanaf 15.30 (kleuters vanaf 15.20 uur) vakantie. We verwachten de kinderen maandag 17 augustus weer op school. We willen u bedanken voor al uw hulp en inzet voor school het (bijna) afgelopen schooljaar. We hopen u in het nieuwe schooljaar weer meer te kunnen betrekken bij schoolse activiteiten.  

We wensen u een fijne en gezonde zomervakantie! 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs 

 

Vakanties, studiedagen 2020-2021 

Zomervakantie 2020: 3 juli t/m 14 augustus 2020 

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 

Pasen: 5 april 2021 

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren: 24 mei 2021 

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 augustus 2021 

 

Studiedagen team (kinderen onderwijsvrij): 

 • Maandag 21 september 2020 
 • Donderdag 26 november 2020 
 • Woensdag 27 januari 2021 
 • Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) 
 • Dinsdag 25 mei 2021 (Derde Pinksterdag) 
 • Maandag 21 juni 2021 
 • Dinsdag 22 juni 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 is calamiteitendag (voor de Zomervakantie); in principe zijn de kinderen dan onderwijsvrij, tenzij deze dag nodig is voor onderwijs omdat we andere te weinig onderwijs zouden geven in schooljaar 2020-2021. 

 

Onderwijs tot 12.30 uur: 

 • Vrijdag 4 september 2020 (ivm startgesprekken) 
 • Maandag 2 november 2020 (ivm kind-ouder portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 4 december 2020 (na Sinterklaasviering op school) 
 • Vrijdag 18 december 2020 (voor Kerstvakantie) 
 • Maandag 15 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 19 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 23 april 2021 (Koningsspelen en voor Meivakantie) 
 • Maandag 14 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 18 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken)