Betreft:  informatie schooljaar 2020-2021 

15 juni 2020 


Beste ouders
/verzorgers,  

In deze brief informeren we u over de indeling van de stamgroepen komend schooljaar. Welke kinderen komen in welke stamgroep en met welke stamgroepcoach(es). In de bijlage vindt u het overzicht met de (voor)namen van de kinderen per stamgroep. Er zijn veranderingen in de samenstelling van het team. Een aantal collega’s neemt afscheid als vast onderdeel van ons team en er komen nieuwe collega’s bij. Daarnaast vindt u het overzicht met vakanties, studiedagen van het team en de data van portfolio- en oudergesprekken in schooljaar 2020-2021. 

Stamgroepen 2020-2021 

We starten het schooljaar met vijf stamgroepen. Als er voldoende aanmeldingen van kleuters komen, kunnen we in de tweede helft van het schooljaar een tweede stamgroep 1/2 maken. We zullen wel meteen in het begin van het schooljaar twee kleuterlokalen inrichten, zodat er veel ruimte is voor de kleuters en ze meteen gewend raken aan het werken in twee lokalen.  

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
Stamgroep 1/2   vacature  vacature  Paula  Paula  Paula 
Stamgroep 3/4 A  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa  Tessa 
Stamgroep 3/4 B  Anita  Anita  Anita  Anita  Anita 
Stamgroep 5/6  Susan  Susan  Susan  Susan  Susan 
Stamgroep 7/8  Brigit  Brigit  Brigit  Brigit  vacature 

Samenstelling stamgroepen 

In de bijlage vindt u de verdeling van de kinderen over de stamgroepen, voor zover nu bekend. Het kan zijn dat er nog kinderen bij gaan komen, waarvan de inschrijving nog niet definitief isStamgroep 7/8, is de huidige stamgroep 6/7. Stamgroep 5/6, is de huidige stamgroep 4/5 en de kinderen van groep 4 uit de huidige stamgroep 3/4. De beide stamgroepen 3/4 zijn samengesteld uit de huidige kinderen groep 3 en de oudste kleuters. Bij de samenstelling van de groepen 3/4 hebben we gekeken naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling. Deze beide groepen, zullen nauw met elkaar samenwerken, zodat alle kinderen elkaar zullen blijven zien. 

Enkele kinderen gaan na de zomervakantie naar een andere schoolHuub en Lotte uit 1/2 A en Gijs en Philo uit 6/7We zijn heel trots op deze kinderen en gaan ze missen.  

(Leuk weetje over Philona zijn hoofdrol in balletvoorstelling De Notenkraker op De Eigen Wijs in november 2019, heeft hij auditie gedaan bij de Nationale Ballet Academie en hij is aangenomen!) 

Bij de kleuters zijn afgelopen week bij ons begonnen: Kyra, Jolie en Vasterd 

Kennismaken met de nieuwe groepen op donderdag 18 juni 

Op donderdagochtend 18 juni van 09.00-10.00 uur gaan de kinderen kennismaken met hun stamgroep en coach van komend schooljaar. Ook kinderen die volgend schooljaar bij ons starten, zijn hiervoor uitgenodigd.

Samenstelling team 

We verwachten u binnenkort te kunnen laten weten wie de vacature gaat invullen in stamgroep 1/2 en 7/8. 

Susan Doornbos (stamgroep 5/6) komt ons team versterken. Zij stelt zich in deze brief aan u voor. De kinderen van de huidige stamgroepen 4/5 en 6/7 hebben haar al wel gezien, omdat zij nu nog enkele kinderen op school begeleidt als ambulant begeleider. We zijn heel blij met haar komst en alle kennis en ervaring die ze meeneemt.

U ziet Marie-José (nu stamgroepcoach 6/7) en Sannah (nu stamgroepcoach 4/5)  niet meer staan als stamgroepcoaches. Zij hebben ervoor gekozen geen vast onderdeel meer te zijn van ons team. Ze blijven wel beschikbaar als invallers voor De Eigen Wijs. Aangezien invallers schaars geworden zijn, vinden we het heel plezierig dat we een beroep op hen mogen blijven doen.

Stamgroepcoach Meinke (nu stamgroep 1/2 A) heeft besloten vooralsnog te stoppen met haar werk als leerkracht. Annemiek gaat komend schooljaar aan de slag als leraar in het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en stopt daarom bij ons. Annemiek en Meinke waren vanaf de start betrokken bij De Eigen Wijs en hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons Eigen Wijs onderwijs. We zijn ze heel dankbaar voor alles wat ze gedaan hebben en zullen ze enorm missen. We wensen hen alle goeds toe. Verderop in deze brief richten zij zich zelf tot u.

Voor de rol van Annemiek als rechterhand van Jet in de schoolleiding op onderwijskundig gebied en haar IB-taken, zal in eerste instantie iemand aangetrokken worden op interim basis. We zullen vervolgens in kaart brengen wat de school precies nodig heeft en dan de werving opstarten. 

Susan Doornbos stelt zich voor 

Mijn naam is Susan Doornbos. In het nieuwe schooljaar ga ik werken als stamgroepcoach van groep 5/6 op ‘De Eigen Wijs’. Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging.  

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als groepsleerkracht, heb ik zo’n 30 jaar als remedial teacher gewerkt, zowel in mijn eigen praktijk als op verschillende scholen.  

De laatste tijd vond ik het steeds leuker om mee te lopen in een groep en omdat de werkwijze op ‘De Eigen Wijs’ me erg aanspreekt, was het voor mij niet moeilijk om voor deze school te kiezen. 

Ik wil, net als in mijn vorige werk, kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en ze extra hulp bieden als dat nodig is. 

Ik verheug me op de kennismaking met u en de kinderen.

Van Meinke 

Lieve ouders van De Eigen Wijs, 

 Na de zomervakantie neem ik (met pijn in mijn hart) afscheid van De Eigen Wijs. Van deze bijzondere school, van mijn bevlogen collega’s, de lieve kinderen en dus ook van jullie als ouders van De Eigen Wijs. De periode waarin ik als coach betrokken ben geweest zal ik nooit vergeten. Vanaf het moment dat er aan de keukentafel plannen werden gemaakt tot aan de jaren die volgden waarin De Eigen Wijs groeide en het gedachtegoed langzaam maar zeker steeds meer gestalte begon te krijgen. Trots ben ik op de school waar ik onderdeel van heb mogen zijn en mijn steentje aan heb bij mogen dragen. Ik zal ook zeker terug denken aan de tijd dat we met twee lokalen en 25 kinderen open gingen. Het gevoel van pionieren en het samen met de kinderen en ouders tot een succes maken. De eerste schoolreis naar Bergen aan Zee, waarin we nog met alle leerlingen van de school  in een bus pasten.  

Voor mijzelf als leerkracht was het ook een verrijkende ervaring. De vrijheid om onderwijs te kunnen vormgeven waarin centraal staat wat het kind nodig heeft, een rijke leeromgeving in te richten en de bijzondere manier van (jonge!) leerlingen betrekken bij hun leerproces was iets wat ik niet eerder zo was tegengekomen. Dit heeft de afgelopen drie jaar tot een onvergetelijke en bijzonder leerzame periode gemaakt, waar ik met dankbaarheid, plezier en trots op terug kijk!  

 Liefs, Meinke 

(aanstaande vrijdag neem ik afscheid van de kinderen van 1/2A)

Van Annemiek 

Beste ouders,

De afgelopen 3,5 jaar heb ik mij volledig ingezet voor De Eigen Wijs, nu ga ik afscheid nemen en een andere uitdaging aan.  

Wat was het prachtig met elkaar te mogen bouwen aan een plek waar kinderen zichzelf (weer terug) kunnen vinden! Het mooiste voorbeeld is voor mij: Kinderen die net bij ons op school zitten, kunnen vaak maar moeizaam aangeven waar ze nou eigenlijk goed in zijn. Als ze langer bij ons op school zitten, kunnen ze vaak een oneindige lijst maken met waar ze goed in zijn (Sommigen stoppen gewoon niet met talenten opnoemen!) 

De afgelopen jaren hebben wij; ouders en team, keihard met elkaar gewerkt om de juiste ‘knopjes’ te vinden bij ieder kind. Bij de een hadden we hem snel gevonden, bij de ander duurde het wat lager of zijn we nog samen aan het zoeken. Ik gun ieder kind een plek waar hij of zij zichzelf kan en mag zijn en waar verder gekeken wordt naar wat iemand kan en op welke manier.  

Voor mij ligt er na de zomervakantie een andere uitdaging, een andere plek met kinderen waar ik een beetje voor mag zorgen en mee mag gaan onderzoeken naar wat werkt en helpt. Ik ga naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs en ik laat ‘mijn’ school De Eigen Wijs, met een beetje pijn,  (en met het grootste vertrouwen!) achter in de handen van mijn collega’s die er vol voor gaan. Zij hebben veel nieuwe energie om De Eigen Wijs een plek te maken voor nog meer kinderen die het verdienen gezien te worden.

Tot de zomervakantie ben ik nog gewoon te bereiken en spreek ik nog veel van jullie.

Voor iedereen die ik niet meer zie of spreek; Bedankt!  

Wees lief voor elkaar, het ga jullie goed. Dat jullie en jullie gezinnen allemaal nog maar vele nieuwe talenten mogen blijven ontdekken!  

Annemiek 

 

Lieve kanjers van kinderen, 

Sommige van jullie zie ik nog zo binnenkomen, soms al drie jaar geleden: Angstig of juist blij, er niet zoveel zin in hebben of juist heel veel…… 

Ik ben zo blij dat ik jullie heb mogen leren kennen en ga jullie verschrikkelijk missen! Ik ga met andere kinderen werken en er ook meer zijn voor mijn eigen kinderen thuis.  

Bedankt voor jullie verhalen, knuffels, briefjes, lachbuien en tranen, fijn dat jullie zoveel met mij en elkaar gedeeld hebben, jullie zijn prachtig en helemaal goed zoals jullie zijn!  

Wij vergeten elkaar niet lieverds! 

Dikke knuffel óf hand óf groet op afstand (je mag zelf kiezen 😉) voor jullie allemaal! 

(juf) Annemiek

Portfolio- en oudergesprekken in 2020-2021 

Tot nu toe hebben we drie keer per jaar portfoliogesprekken gepland met ouder(s) en kind. Hiervoor hebben we dan steeds twee middagen school onderwijsvrij gemaakt. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan een startgesprek met de stamgroepcoach aan het begin van het schooljaar. In dit startgesprek (van 10 minuten) maak je als ouder(s) kennis met de stamgroepcoach en bespreek je kort de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. Het eerste portfoliogesprek van het schooljaar in november voert uw kind met u als ouder(s). We zullen dit op school voorbereiden met de kinderen. We zullen dan steeds met 6-8 kinderen, tegelijk uitnodigen op de daarvoor geplande middagen. De stamgroepcoach loopt dan rond om zo nodig, te ondersteunen bij de gesprekken. De portfoliogesprekken van februari en juni, gaan op dezelfde manier als u gewend bent.  

Startgesprekken: 2 en 4 september 2020 

Portfolio kind-ouder: 2 en 4 november 2020 

Portfolio kind-ouder-stamgroepcoach: 15, 17, 19 februari 2021 

Portfolio kind-ouder-stamgroepcoach: 14, 16, 18 juni 2021 

Vakanties, studiedagen 2020-2021 

Zomervakantie 2020: 3 juli t/m 14 augustus 2020 

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 

Pasen: 5 april 2021 

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren: 24 mei 2021 

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 augustus 2021 

Studiedagen team (kinderen onderwijsvrij): 

 • Maandag 21 september 2020 
 • Donderdag 26 november 2020 
 • Woensdag 27 januari 2021 
 • Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) 
 • Dinsdag 25 mei 2021 (Derde Pinksterdag) 
 • Maandag 21 juni 2021
 • Dinsdag 22 juni 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 is calamiteitendag (voor de Zomervakantie); in principe zijn de kinderen dan onderwijsvrij, tenzij deze dag nodig is voor onderwijs omdat we andere te weinig onderwijs zouden geven in schooljaar 2020-2021. 

Onderwijs tot 12.30 uur: 

 • Vrijdag 4 september 2020 (ivm startgesprekken) 
 • Maandag 2 november 2020 (ivm kind-ouder portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 4 december 2020 (na Sinterklaasviering op school) 
 • Vrijdag 18 december 2020 (voor Kerstvakantie) 
 • Maandag 15 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 19 februari 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 23 april 2021 (Koningsspelen en voor Meivakantie) 
 • Maandag 14 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken) 
 • Vrijdag 18 juni 2021 (ivm portfolio gesprekken) 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs