Betreft: informatie over de oudergesprekken op 2 en 4 november 

 

28 oktober  2020 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Voor dit schooljaar stond oorspronkelijk gepland dat op de middagen van 2 en 4 november de kinderen hun portfolio aan hun ouders laten zien. De bedoeling was dat de ouders van 6-8 kinderen tegelijk in de groep zouden zijn en de stamgroepcoach daarbij is om vragen te beantwoorden en te begeleiden waar nodig. Vanwege de corona maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Daarom zullen we met de kinderen voorbereiden dat zij thuis hun portfolio aan hun ouders kunnen uitleggen. Het kind krijgt het portfolio daarvoor mee naar huis. De geplande middagen van 2 en 4 november gebruiken we om een (beeld)bel afspraak van 10 minuten met u te maken om vragen te beantwoorden over het portfolio. Via Parro krijgt u bericht over het inschrijven voor deze gesprekken.  

Voor stamgroep 3/4 B geldt dat de gesprekken op 2 en 4 november niet door kunnen gaan, wegens ziekte van stamgroepcoach Anita. Als zij beter is, zal ze alsnog afspraken gaan inplannen. 

Inhoud portfolio 

Vorig schooljaar hebben de portfolio’s vanaf maart vanwege Corona niet de aandacht gehad die zij verdienen. We hebben het werken met de portfoliodit schooljaar natuurlijk weer opgepakt. Voor alle kinderen ziet u in de mappen nieuwe ‘bewijsstukken’ van onderdelen die zij geleerd hebben en/of waar ze nu mee bezig zijnOok is bij de meeste kinderen het voorblad geactualiseerd, waarop aangegeven is waar ze goed in zijn en hoe ze leren. De doelen die u terugvindt in het portfolio kunnen doelen zijn waaraan de hele groep werkt en doelen waaraan een kleinere groep of alleen dit kind werkt. Op dit moment zal u nog niet bij ieder kind actuele doelen terugvinden die alleen voor dit kind gelden.  

De mappen worden na verloop van tijd erg vol. We schonen daarom af en toe wat op. Daarnaast werken we ernaar toe dat 1 map de leerjaren 1 t/m 4 bevat en er een tweede map gemaakt wordt voor de leerjaren 5 t/m 8. De kinderen krijgen bij het afscheid van school in groep 8, beide mappen mee naar huis. 

Stamgroepcoach Susan van 5/6 is dit schooljaar nieuw bij ons begonnen en bouwt dit jaar het werken met de portfolios op. 

Inhoud gesprek 

We bereiden de kinderen op school voor om zelf hun portfolio aan u te laten zien en uit te leggen. Uw kind krijgt op de dag van het gesprek het portfolio mee naar huis. In het 10 minuten gesprek met de stamgroepcoach, kunt u vragen stellen over het portfolio van uw kind en kunt u het over de voortgang op school hebben.  

Gesprek via teams 

We voeren de gesprekken in principe via Teams. Alle kinderen hebben hiervoor een schoolaccount. De inloggegevens vindt u voorin het portfolio van uw kind.  

U kunt teams gebruiken op de iPad van uw kind (vanaf groep 4)daar staat de teams app geïnstalleerd. U kunt ook inloggen op teams op internet via inlog teams U kiest vervolgens ‘web-app’, en dan kunt u inloggen. U heeft hiervoor een device nodig met in elk geval een werkende microfoon en als u ook een camera op de device heeft, kunnen wij u zien tijdens het gesprek. U kunt in principe elke device gebruiken: een desktop, laptop, tablet of smartphone.  

Op het afgesproken tijdstip voor het 10-minuten gesprek, krijgt u een oproep via teams en die moet u dan opnemen en de camere en microfoon aanzetten. Zorgt u ervoor dat u ingelogd klaarzit.  

Door de gesprekken nu te voeren via teams, oefenen we tegelijk het werken met teams. Als we op enig moment met een of meerdere groepen over moeten schakelen op afstandsonderwijs, gebruiken teams ook. Mocht het voor het 10-minuten gesprek toch niet lukken via teams, dan kunen we ook telefoneren. 

We wensen u veel plezier met het samen met uw kind bekijken en bespreken van het portfolio en kijken uit naar de 10-minuten gesprekken. 

Hartelijke groeten, Team De Eigen Wijs