6 december 2019

Inzake: verandering stamgroepen en stamgroepcoaches per januari 2020

 

Beste ouders, verzorgers,

Eerder hebben we u laten weten dat we per januari de groepssamenstellinggaan veranderen van de huidige stamgroepen 1/2, 2/3 en 3/4. We maken twee kleutergroepen (1/2 a en 1/2 b) en de kinderen groep 3 uit de huidige stamgroep 2/3 gaan naar stamgroep 3/4. Een aantal kinderen uit de huidige 1/2 zal naar 1/2 b gaan. De ouders van deze kinderen zijn hiervan al op de hoogte gesteld. We maken twee kleutergroepen vanwege de hoeveelheid aanmeldingen van kinderen die 4 jaar worden. We verwachten dat beide kleutergroepen aan het eind van het lopende schooljaar vol zullen zijn. De ouders van de kinderen uit deze stamgroepen, ontvangen hierbij een lijst met (voor)namen van de kinderen in deze groepen, zodat u kunt zien met welke andere kinderen uw kind straks een stamgroep vormt.

Daarnaast heeft stamgroepcoach Ina van groep 6/7 besloten minder te gaan werken. Stamgroepcoach Brigit van groep 4/5 wil juist meer gaan werken. Om het plaatje rond te krijgen, vindt er een aantal veranderingen plaats.

Vanaf januari 2020 is de indeling als volgt:

Stamgroep  Stamgroepcoach  werkdagen 
1/2 a  Meinke de Veer  Ma t/m woe 
  Anita Niño  Don, vrij 
1/2 b  Anita Niño  Ma, di 
  Paula Staal  Woe t/m vrij 
3/4  Tessa de Vries  Ma t/m vrij 
4/5  Brigit Huitema  Ma, woe, don, vrij 
  Sannah de Zwart  di 
6/7  Ina Heesen  Ma, di, woe (om de week) 
  Annemiek  Helfensteijn   Woe (om de week) 
  Marie-José Grandiek  Don, vrij 

Sannah de Zwart, die op dinsdag in groep 4/5 komt werken, heeft in ons eerste schooljaar af en toe bij ons ingevallen en heeft intussen al een dag meegelopen in stamgroep 4/5. In de volgende informatiebrief, zal zij zich aan u voorstellen. Omdat haar partner Remco, bestuurslid is van het toezichthoudend deel van ons bestuur, hebben we binnen het bestuur afspraken gemaakt om mogelijk conflicterende belangen te voorkomen. Remco zal zich terugtrekken uit de bestuursvergadering als het functioneren van Sannah  daar aan de orde zou kunnen komen. Daarnaast heeft het toezichthoudend deel van ons bestuur de werkgeversrol naar Jet als uitvoerend bestuurder en schoolleider. Voor de rest van dit schooljaar zal deze werkgeversrol ingevuld zijn door de andere toezichthoudende bestuursleden. Als Sannah na dit schooljaar bij ons blijft werken of als ze structureel meer gaat werken, zullen we de situatie opnieuw bespreken in het bestuur.

Aanstaande maandag zullen we de kinderen op school vertellen over de samenstelling van de stamgroep na de Kerstvakantie en welke stamgroepcoach(es) ze dan zullen hebben. Indien u uw kind dit weekend wil voorbereiden, heeft u daar de gelegenheid toe.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider/bestuurder) IKC De Eigen Wijs