7 december 2020 

Beste ouders/verzorgers,  

In deze informatiebrief vindt u informatie over het afstandsonderwijs en de noodopvang vanaf 4 januari. We zijn als team niet gelukkig met het landelijke besluit de basisscholen te sluiten tot en met 15 januari. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om het afstandsonderwijs en de noodopvang zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En het doet ons goed te merken dat onze eigen wijze kinderen ook veel liever gewoon naar school gaan. 

We hebben afgelopen woensdag met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 al voor het eerst via teams contact gehad in kerstkleding, om er toch een feestelijk tintje aan te geven. De stamgroepcoaches van 1/2 hebben een kort filmpje opgestuurd via Parro. Een klein deel van de etenswaren voor het geplande kerstontbijt met de kinderen hadden we al ingekocht – dit is aan de voedselbank geschonken. Als we weer naar school kunnen en de maatregelen het toestaan, zullen we alsnog iets feestelijks op school organiseren.  

Er is ook goed nieuws te melden: voor stamgroep 5/6 hebben we een nieuwe stamgroepcoach kunnen vinden voor de rest van dit schooljaar. Susan kan daarom een goede overdracht verzorgen, zodat Ingrid het stokje zorgvuldig van haar kan overnemenOnze nieuwe collega Ingrid stelt zich verderop aan u voor. Natuurlijk zal er sowieso nog een moment van afscheid voor Susan komen voor de kinderen als de school weer open is. 

Ander goed nieuws is dat onze nieuwe coördinerende IB-er Jolanda Zeilemaker per februari bij ons gaat starten. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. 

Om de kinderen, ouders/verzorgers en alle anderen die De Eigen Wijs een warm hart toedragen te verrassen, heeft muzikant Alexander Broussard speciaal voor ons het nummer ‘Leef je eigen talent’ opgenomen. U vindt het filmpje hier: De Eigen Wijs; leef je eigen talent – geniet ervan!  

Heel hartelijk dank voor uw inzet en vertrouwen in onze mooie school afgelopen jaar. 

Afstandsonderwijs vanaf 4 januari 

Voor deze laatste dagen voor de officiële start van de Kerstvakantie, hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen iets aan schoolwerk thuis kunnen doen. Als team gebruiken we deze dagen om het afstandsonderwijs vanaf 4 januari voor te bereiden, de noodopvang te bemensen en op te ruimen. 

Vanaf 4 januari zullen de groepen 3 t/m 8 online instructie gaan krijgen via teams door de stamgroepcoaches. Het rooster en verdere informatie hierover  ontvangt u voor 4 januari van de stamgroepcoach. We streven ernaar dat de groepen 3 t/m 8 tenminste 3 x per week online instructie krijgen en dat  er voor de kinderen uit stamgroep 1/2 2 x per week een contactmoment is met de stamgroepcoach. Omdat we ook de noodopvang moeten bemensen onder schooltijd, is dagelijkse online instructie niet haalbaar. Wel zorgen we ervoor dat de kinderen schoolwerk hebben, ook voor de dagen dat er geen online instructie is. We zullen ons vooral richten op het geven van instructie voor rekenen en taal/spelling. 

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind vanaf groep 3, tijdens de online instructiemomenten een zo rustig mogelijke werkplek heeft. Help uw kind zo nodig met inloggen en laat het daarna zo geconcentreerd mogelijk zelfstandig de les volgen.  

Anders dan tijdens de vorige periode van afstandsonderwijs gaan we nu zelf de instructies zoveel mogelijk online geven, passend bij het niveau van uw kind. U kunt zich dan richten op het begeleiden van uw kind bij het maken van de opdrachten, voor zover uw kind dat nodig heeft.  

De stamgroepcoaches zijn, als dat echt noodzakelijk is, te bereiken via Parro op hun normale werkdagen en normale werktijden. We streven ernaar binnen 48 uur te reageren. U kunt ook naar school bellen op schooldagen als u ons nodig heeft. Als er niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken. 

Noodopvang 

Het is ons gelukt voor vandaag en morgen de noodopvang onder schooltijd te organiseren. 

Een aantal van u heeft aanvragen gedaan voor de week van 4 en 11 januari. Alle aanvragen van ouders voor noodopvang onder schooltijd die tot nu toe binnen zijn gekomen, kunnen we honoreren. U krijgt hier nu geen aparte bevestiging van. We zullen noodopvang bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00-14.00 uur. De voor – en naschoolse noodopvang wordt verzorgd door Baloe of Boefje. Zie ook de site van Baloe voor meer informatie: Noodopvang Baloe 

Een aantal ouders heeft aangegeven nog niet precies te kunnen zeggen of zij een beroep op noodopvang moeten gaan doen. Als u voldoet aan de voorwaarden (zie informatiebrief van 15 december over de noodopvang), kunt u uiterlijk woensdag 30 december 09.00 uur per mail (info@deeigenwijs.nl ) een aanvraag doen voor de week van 4 januari. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of we aan uw vraag kunnen voldoen. 

Teamleden van De Eigen Wijs die ingezet moeten worden voor de noodopvang, kunnen niet ingezet worden voor het afstandsonderwijs. We verzoeken u daarom alleen een aanvraag te doen als het echt niet anders kan als u vanwege uw cruciale beroep gebruik moet maken van de noodopvang. Noodopvang voor kwetsbare kinderen, zullen we natuurlijk als het enigszins kan, mogelijk maken. 

In samenwerking met Baloe, bekijken we of de noodopvang onder schooltijd in het schoolgebouw plaatsvindt, of in het Kasteel. Als uw kind gebruik maakt van de noodopvang, hoort u uiterlijk 3 januari waar u precies moet zijn. 

De nieuw stamgroepoach 5/6 stelt zich voor  

Mijn naam is Ingrid Raadsheer en in januari mag ik starten als stamgroepcoach in groep 5/6 op De Eigen Wijs. Ik heb hier onwijs veel zin in. Ik werk sinds 2005 in het onderwijs met name in het basisonderwijs en het liefst met combinatiegroepen. Waarom De Eigen Wijs? Omdat ik vind dat ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt en mag ontwikkelen. Op De Eigen Wijs krijg ik de kans om les te geven op de manier die bij mij past en waar ik de meerwaarde van zie. Nu zijn jullie natuurlijk heel benieuwd naar die nieuwe juf in de klas. Ik woon in Julianadorp aan zee samen met mijn man. Onze kinderen ( 5 ) wonen allemaal zelfstandig, verspreid over Nederland. Ik wandel graag, ik ben vaak creatief bezig met mijn vriendinnen. Ik hou van lekker eten en koken. In deze rare tijd hoop ik dat ik jullie snel kan ontmoeten het liefst op school  in de klas. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerstvakantie; geniet van elkaar en je vrije tijd. Tot 18 januari. 

 

Voor de versie van de ouderbrief met foto’s kunt u op onderstaande link klikken:
2020-12-17