6 september 2019

Inzake: informatie 6 -20 september 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

De eerste weken van het schooljaar staan vooral in het teken van elkaar beter leren kennen en het maken van groepsafspraken over hoe we met elkaar om willen gaan. Daar besteden we in de stamgroepen veel aandacht aan. De eerste thema’s van het jaar zijn ook gestart. De stamgroepen 1/2 , 2/3 en 3/4 zijn woensdag gestart met het thema “onze wereld”; de (nabije) omgeving.

Het thema is  geopend met een speurtocht door de school.  Hierbij kregen de kinderen enkele foto’s te zien die gemaakt zijn in en om de school. De opdracht was om uit te zoeken  waar de  foto was genomen en daarna precies dezelfde foto’s te maken. Sommige kinderen waren hier verrassend goed in. De stamgroepen 4/5  en 6/7 houden zich bezig met “onze hersenen’, hoe leren we”? Het gaat over de verschillende manieren van leren, onderdelen en functies van het brein, werking van het geheugen, invloed van emoties/voeding/beweging/rust op het leren en ook over de (groei/fix)mindset en hoe ze hun mindset kunnen veranderen en/of verbeteren.

Lezen met plezier op en rond De Eigen Wijs! Bijeenkomsten ouders

Via Parro heeft u informatie ontvangen over ‘lezen met plezier op en rond De Eigen Wijs’.  Er is nog van alles mogelijk om van de kinderen nog betere lezers te maken. Kinderen moeten lees- en voorleeskilometers maken, ook thuis. Samen met De Bieb voor de Zaanstreek vertellen we u graag meer over wat ouders en school samen kunnen doen. Om te beginnen vragen we van u om een van de voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. Dit kan nog op donderdag 19 september en maandag 30 september om 09.00 uur.

 Aanmelden broertjes/zusjes op De Eigen Wijs

Als er nog broertjes/zusjes zijn in uw gezin, die u ook graag op De Eigen Wijs naar school wil laten gaan, denkt u er dan aan om ze aan te melden? Neem hiervoor contact op Jet Meelker.

Ouderbijdrage

Binnenkort ontvangt u een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Om tegemoet te komen aan gezinnen met meer kinderen op school is de ouderbijdrage: voor het eerste kind 125 euro, voor het tweede kind 75 euro en voor het derde (of meerdere) kind 50 euro per jaar. De hoogte van de ouderbijdrage is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Voor de besteding zijn de uitgangspunten:

Feestelijkheden: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Zomerfeest en wellicht komt er nog iets op ons pad.

Verrijking thematisch werken: materialen, activiteiten, excursies.

Overig: zoals schoolshirts, of extra aanbod onder schooltijd zoals bijvoorbeeld  yoga of andere activiteiten die passen bij ons onderwijs.

 Meedoen – mogelijkheden financiele ondersteuning

De gemeente Wormerland heeft voor inwoners verschillende mogelijkheden om te zorgen dat kinderen mee kunnen doen, ook als ouders een laag inkomen hebben. Het kan gaan op zwemles, brede school activiteiten, sporten, dans/muziekles, een laptop of leuke dingen doen. Zie hiervoor ook de brief van de gemeente Wormerland. Voor inwoners van de gemeente Zaanstad, zie https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=701

 Wie komt helpen ‘luizen pluizen’?

In principe doen we op school een controle op hoofdluis na elke vakantie. De controle is in handen van een aantal ouders dat zich hiervoor wil inzetten. Op dit moment bestaat het ‘luizenpluisteam’ uit 3 ouders en dat is echt te weinig om alle kinderen vlot te controleren. Komt u het luizenpluisteam versterken? U kunt zich opgeven via info@deeigenwijs.nl.

 Op tijd beginnen

Zorgt u ervoor dat de kinderen om 09.00 uur in de klas zijn zodat we de dag rustig en compleet kunnen beginnen. De ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 7 nemen beneden/buiten afscheid en gaan niet mee naar de stamgroep. Ouders van kinderen in groep 1/2 mogen kun kinderen tot in de klas brengen, mits u uiterlijk om 09.00 uur de klas verlaat. Wij zijn verplicht te registreren als uw kind te laat in de klas is. Voor kinderen vanaf 5 jaar geldt te laat komen als overtreding van de leerplicht. Na schooltijd bent u welkom om de klas van uw kind binnen te lopen, zodat uw kind kan laten zien waar ze mee bezig zijn.

 Oefentherapie onder schooltijd

Net als vorig schooljaar komt oefentherapeut Tamara de Boer op vrijdagochtend op school om kinderen te ondersteunen in hun motorische ontwikkeling. Haar begeleiding wordt vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat u zelf vermoedt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, of dat de stamgroepcoach dit signaleert. In beide gevallen neemt u vervolgens zelf contact op met de kinderoefentherapeut: www.kinderoefentherapie-zn.nl , 075- 6400763 info@kinderoefentherapie-zn.nl. U kunt bijvoorbeeld denken aan minder goed ontwikkelde vaardigheden als knopen of ritsen dicht doen, kleuren, knippen en schrijven. Maar denk ook aan hinkelen, springen, gooien, snel rennen etc. Sommige kinderen hebben net wat extra oefening nodig.  De kinderoefentherapeut kan daarbij helpen.

 Huisvesting, lopende procedures

Dat we in het scholencomplex aan De Balk blijven, is duidelijk, welke (delen van) gebouwen we daar precies kunnen gebruiken, daar heeft de Gemeente Wormerland een andere mening over dan de scholen en dat was het onderwerp van maar liefst 3 rechtszaken die donderdag 5 september aan de orde waren over onze allereerste aanvraag uit 2017. Deze procedures kosten ons heel veel tijd en erergie. En het vervelende is dat deze rechstzaken niet gaan leiden tot een echte oplossing. Het geeft nog steeds geen huisvestingsplan voor de komende jaren, dat met gemeentebestuur en schoolbesturen tot stand komt. Zoals de rechtbank suggereerde, zou dat veel beter zijn. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald: het kan nog steeds, en de schoolbesturen willen dit ook graag.

Extra setje kleding voor kleuters

Bij de kleuters komt het regelmatig voor dat de kleding zo vies of nat is, dat schone kleding nodig is. Wilt u een schoon setje kleding in de luizentas van uw kleuter doen.

 9 september: activiteiten 5 jaar Brede School Wormerland

Op maandagochtend 9 september moeten de kinderen van de leerjaren 1 t/m 4 om 08.50 uur gebracht worden naar de Sporthal in Wormer aan de Spatterstraat voor een poppentheatervoorstelling.

De kinderen van de leerjaren 5 t/m 7 bezoeken onder schooltijd de roofvogelshow op het evenemententerrein (het veld tegenover het hoofdgebouw). Denkt u aan passende kleding, afhankelijk van het weer. Als het heel slecht weer is, wordt de roofvogelshow verplaatst naar de (andere) Sporthal aan de Spatterstraat.

Voor de agenda:

–           9 september: 5 jaar Brede School Wormerland met activiteiten voor alle kinderen van de scholen in Wormerland
–           19 september: schoolfotograaf
–           19 september 09-10 uur informatiebijeenkomst ‘Lezen met plezier, op en rond De Eigen Wijs’
–           26 september: biebbus
–           27 september: studiedag team, kinderen geen school
–         We  30 september 09-10 uur informatiebijeenkomst ‘Lezen met plezier, op en rond De Eigen Wijs’
–           1 oktober: opening Kinderboekenweek
–           11, 14, 16 oktober: portfoliomiddagen, op 11 en 14 oktober is de school daarom 12.30 uur uit
–           18 oktober vanaf 12.30 uur t/m 27 oktober: herfstvakantie

Groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)