5 juli 2019

Inzake: informatie 5 juli – 26 augustus 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

We hebben genoten van de heerlijke dag spelend leren met alle groepen in het Natuurspeeleiland Haarlem. Er is volop samengewerkt in de modderkeuken en bij het bouwen van hutten van pallets. De kinderen van stamgroep 5/6 hebben laten zien en horen wat ze geleerd hebben in het afgelopen half jaar van de muziekdocenten van Muziekschool Waterland. De kinderen hebben alvast kennisgemaakt met hun stamgroep van komend schooljaar. Stamgroep 5/6 heeft een dansworkshop gehad van Daniella  (moeder Philo).

Het zomerfeest is geslaagd: een heuse ‘Jungle Jeep’, optredens door de kinderen zelf, heerlijk eten voor jong en oud, springkussens, schmink en spelletjes.

En zo naderen we het einde van het tweede schooljaar van IKC De Eigen Wijs. Een schooljaar waarin steeds meer kinderen bij ons op school hun eigen wijsheid op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. Waarin we gegroeid zijn van drie naar vier stamgroepen, met een hoge oudertevredenheid. Een schooljaar waarin we in lief en leed gedeeld hebben. Namens het hele team van De Eigen Wijs, danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen en alle inzet die velen van u hebben laten zien om de school verder tot bloei te brengen.

Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst met veel leesplezier. De kinderen met een iPad van school, kunnen volop lezen in de vakantieBieb-app. Deze app is voor iedereen gratis beschikbaar in de vakantieperiode, voor kinderen en volwassenen (https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html ).

Nieuwe teamleden in schooljaar 2019-2020

We verwelkomen twee nieuwe stamgroepcoaches: Ina Heesen en Marie-José Grandiek. Zij stellen zich aan u voor.

Vanwege wisselingen in het team vakleerkrachten van schoolbestuur Agora, krijgen we niet Bas als vakleerkracht gym, maar komt Sterre Goemans de gymlessen verzorgen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op woensdagochtend en vrijdagmiddag.

Ina Heesen (stamgroep 6/7):

Hallo allemaal, ik ben Ina Heesen en kom vanaf volgend schooljaar op de Eigen Wijs werken. Ik heb er erg veel zin. De afgelopen 17 jaar heb ik op een Daltonschool in Amsterdam gewerkt (waar ik ook woon). Ik heb daar alle groepen van 3 t/m 8 gedaan. De laatste jaren heb ik voornamelijk in de bovenbouw gewerkt. Ik heb vorig jaar een opleiding gedaan voor kindertrainer mindfulness/aandachttraining en ben momenteel bezig met een opleiding voor rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen. Zo hou ik mezelf lekker bezig 😊.

In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit om mooie plekjes in de natuur te ontdekken en foto’s te maken en hou ik ervan om creatief bezig te zijn. Maar mijn allergrootste hobby is toneelspelen. Ik speel bij een amateurtheatergroep en daar heb ik veel plezier in.

Ik kijk er erg naar uit om na de zomer jullie kinderen te mogen gaan begeleiden. Maar voor nu eerst allemaal een hele goede zomer!

Marie-José Grandiek (stamgroep 2/3):

Beste allemaal, mijn naam is Marie-José Grandiek. Geboren en getogen in Wormer. Hier woon ik nog steeds met mijn man en mijn twee zonen.

Nadat ik geslaagd was voor de PABO in Amsterdam, inmiddels alweer 28 jaar geleden, heb ik met plezier gewerkt op de Huibersschool aldaar. Alle groepen heb ik mogen lesgeven van groep 1 tot en met groep 8. Maar na 26 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt, werd ik toch nieuwsgierig naar andere soorten onderwijs.

De afgelopen twee jaar heb ik op verschillende scholen ingevallen en ook kennis gemaakt met het speciaal basisonderwijs. Het mooie van het speciaal onderwijs vond ik dat er meer naar het individuele kind werd gekeken. Wat zijn de mogelijkheden voor dit kind en hoe halen we deze mogelijkheden uit het kind? Ook was er meer specialistische hulp om kinderen met speciale behoeftes te kunnen helpen.

En toen was daar de vacature op De Eigen Wijs, met als motto: ‘je bent goed zoals je bent’. Dat was precies wat ik zocht, na de vakantie mag ik bij jullie aan de slag. Ik heb er erg veel zin in. Tot in augustus!

Schoolvoetbaltoernooi zaterdag 6 juli

Vorig schooljaar deden we mee met 1 team dat meteen de eerste prijs won in hun poule. Dit jaar doen we weer mee met meerdere teams. Komt u ze aanmoedigen? Het toernooi vindt plaats voor alle scholen uit Wormerland bij voetbalvereniging WSV 1930 aan De Middenlijn 1 in Wormer. De spelers melden zich een half uur voor hun eerste wedstrijd en ze krijgen een sportshirt van school. Wilt u dat na afloop weer inleveren. U zorgt zelf voor een sportbroekje, voetbalschoenen en indien mogelijk ook scheenbeschermers. Voor het programma: https://www.wsv1930.nl/schoolvoetbaltijden/

Door het Lint festival zaterdag 6 juli

In Wormer is er zaterdag van alles te doen tijden het ‘Door het Lint’ festival, met een kinderprogramma. Voor meer info: http://doorhetlintfestival.nl/

Brede school Wormerland, 5 jaar talentontwikkeling van kinderen

De Brede school Wormerland heeft zijn 5e schooljaar bijna afgerond en dat gaan we met alle kinderen uit de gemeente vieren op maandag 9 september. Alle kinderen worden die dag getrakteerd op een mooie show. Wat……dat blijft nog even geheim.

5 jaar Brede school, dat vraagt om een kleine terugblik. We begonnen met een heel klein aanbod op een paar scholen en binnen 5 jaar is dat uitgegroeid naar 3 blokken met meer dan 100 naschoolse  activiteiten per jaar. Veel activiteiten vinden plaats op de scholen, maar ook op andere locaties, zoals bij Scwo, Baloe en verschillende sportverenigingen. Sport en bewegen, koken, muzieklessen van Muziekschool Waterland, talen, creatieve en digitale lessen van Fluxus; voor ieder kind zit er wel iets van zijn of haar gading bij.

Ook de vakantieactiviteiten in sporthal Wormer zijn een groot succes. Ooit begonnen met 30 kinderen en een paar activiteiten, nu uitgegroeid tot middagen waarbij tussen de 100 en 150 kinderen mee komen doen met activiteiten bij Creatief, Theater en Sport. Er is tevens een goede samenwerking met vele sportverenigingen opgebouwd, waardoor we de afgelopen jaren sportdagen hebben aangeboden samen met WSV ‘30, Groen Geel, TV de Poelstars, TV de Spatter, de Zwetplassers, TV Wijdewormer en recentelijk de Watersportdag in zwembad het Zwet, waar alle watersportverenigingen zich presenteerden.

De Brede school vindt het ook belangrijk dat álle kinderen mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Daarom proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden, organiseren we ook gratis (sport)activiteiten en hebben we een eigen potje om kinderen, die wegens financiën niet mee kunnen doen, te ondersteunen.

Kortom, in 5 jaar tijd is de Brede school een begrip geworden in de gemeente Wormerland. Vorig jaar waren er dik 2700 deelnemers aan de activiteiten. Ook de komende jaren zullen we ons in blijven zetten voor een leuk, gevarieerd en leerzaam activiteitenaanbod, zodat alle kinderen kunnen blijven ontdekken waar hun talenten liggen!

P.s. inschrijven voor blok 1 van het nieuwe schooljaar is nu mogelijk via de website: https://www.bredeschoolwormerland.nl/

Grote tas mee op woensdag 10 juli

Wilt u uw kind(eren) een grote tas meegeven op woensdag 10 juli?

Gevonden voorwerpen

Er ligt nog van alles bij de gevonden voorwerpen (bak staat in de gang in het Kasteel). Haal eruit wat van u is. Alles wat overblijft, doen we weg eind volgende week.

Opruimen en schoonmaken

Intussen zijn we begonnen met het opruimen en schoonmaken van de materialen, zodat we goed kunnen starten na de vakantie. De kinderen helpen ons daarbij. Als u kunt helpen, kunt u zich via Parro opgeven.

Start op maandag 26 augustus

Maandag 26 augustus beginnen we weer om 09.00 uur. De eerste schoolweek kunt u in alle groepen tussen 08.50-09.00 uur afscheid nemen in/bij de klas. U kunt voor of na schooltijd in de eerste schoolweek naar binnen lopen in de groep van uw kind om kennis te maken met de stamgroepcoach. Vanaf de tweede schoolweek kunnen alleen de kinderen van groep 1/2 nog tot in de klas gebracht worden. Van alle andere kinderen, neemt u buiten/beneden afscheid. Zij gaan zelfstandig naar hun lokaal.

De stamgroepen 1/2 en 2/3 vindt u dan beneden in het Kasteel. Zij zullen de hoofdingang van het Kasteel gebruiken. Stamgroep 3/4 gaat een lokaal boven in het Kasteel in gebruik nemen. Zij gaan via achteringang van het Kasteel naar binnen en lopen dan direct door naar boven. Fijn als u aan de kant van het kleuterplein wacht tot de deur opengaat om 08.50 uur, zodat we de andere school zo min mogelijk storen. De Stamgroepen 4/5 en 6/7 gebruiken de lokalen in het hoofdgebouw, die nu nog in gebruik zijn door de huidige stamgroepen 3/4 en 5/6.

Het atelier/lokaal beeldende vorming zal tijdelijk worden ingericht in het lokaal beneden in het hoofdgebouw dat ook door de naschoolse opvang voor ‘De Eigen  Wijs’-groep in gebruik is. Na een kleine interne verbouwing boven, zal het atelier naar boven verhuizen.

 Voor de agenda:

– 6 juli: schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30

– 12 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is de school gesloten. Mails zullen vanaf vrijdag 12 juli niet meer worden gelezen. Voor noodgevallen, kunt u een boodschap inspreken op de voicemail van school. Deze zal af en toe worden beluisterd.

Alvast een hele fijne vakantie gewenst,

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)