21 juni 2019

Inzake: informatie 21 juni – 5 juli 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

We hebben vlinderkasten op school, zodat we zelf kunnen zien hoe de rupsen vlinders worden. Vandaag zijn we met de hele school naar de schooltuin geweest; vele handen en handjes maken licht werk. En er is serieus getraind voor het voetbaltoernooi op 6 juli onder leiding van Antoine (vader Ayden en Riley).

De studiedag van 11 juni hebben we als team besteed aan het evalueren van dit schooljaar en de voorbereiding van komend schooljaar. Met die voorbereiding gaan we verder op de studiedag van 24 juni.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het opnieuw over de pijler ‘brede talentontwikkeling’.

 Groepsindeling 2019-2020

In onderstaand schema ziet u de verdeling van de groepen. Doordat in alle stamgroepen meerdere jaargroepen zitten, die ook nog eens overlappen, kunnen we nog meer dan op dit moment lesgeven op verschillende niveaus. De kinderen zullen dan ook regelmatig te maken hebben met de stamgroepcoaches van andere stamgroepen.

We hebben voor de indeling van de kinderen over de stamgroepen zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen en een evenwichtige samenstelling van de stamgroepen. Er is vooral in de groepen 1 tot en met 5 ruimte voor groei gedurende het schooljaar. Het kan zijn dat er nog kinderen bijkomen bij de start van het schooljaar na de zomervakantie. Enkele kinderen ziet u niet terug op de groepslijsten: Sam uit groep 5/6 is naar een andere school gegaan en Sven (groep 3/4) en Camiel (groep 1/2a) verlaten vanwege een verhuizing van het gezin onze school.

 

Stamgroep Stamgroepcoach werkdagen
1/2 Meinke de Veer Ma t/m woe
  Anita Niño Don, vrij
2/3 Marie-José Grandiek 2 dagen
  Paula Staal 3 dagen
3/4 Tessa de Vries Ma t/m vrij
4/5 Anita Niño Ma, di
  Brigit Huitema Woe t/m vrij
6/7 Ina Heesen Ma, di, don, vrij
  Annemiek  Helfensteijn Woe
 
Schoolleider-bestuurder Jet Meelker Di, wo, don, vr
Ondersteuning directie/coaches en leerlingen Annemiek Helfensteijn Ma, di
Leraarondersteuner/pedagogisch medewerker* Mieke Fleur Middagen: ma, di, don, vr
  Michèle Blankert Ochtenden: ma, di, don
Administratief medewerker Karin van Deudekom Ochtenden: ma t/m vrij
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Bas Zwolsman Dinsdag- en vrijdagmiddag

 *Mieke werkt van 12.00 uur tot 18.15 uur, vanaf 15.30 uur  in de naschoolse opvang van Baloe op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Michèle werkt van 09.00 uur tot 13.00 uur en werkt bij Baloe op andere locaties.

Samenstelling team, komend schooljaar

We hebben twee nieuwe stamgroepcoaches bij ons op school: Ina Heesen (stamgroep 6/7) en Marie-José Grandiek (stamgroep 2/3). Zij hebben beiden al een dag meegedraaid op school. De meeste kinderen van de groepen die zij onder hun hoede gaan nemen, hebben hen dus al gezien.

We nemen afscheid van stamgroepcoach Lindy Mooyweer. Zij was verbonden aan stamgroep 1/2a, maar is helaas veel afwezigheid geweest. Ze zal tot de zomervakantie op maandag en dinsdag enige uren per dag ondersteunend werkzaam zijn in de groepen 1/2.

Michèle Blankert kunnen we behouden als coach/leraarondersteuner voor drie ochtenden per week, dankzij de middelen die we als school krijgen om de werkdruk te verminderen.

Nienke Hoeke-Kruijswijk zal haar ondersteunde werkzaamheden voor De Eigen Wijs beëindigen. Zij zal zich helemaal richten op de opbouw van haar eigen accupunctuur praktijk in Wormer. Administratief medewerker Karin van Deudekom neemt een groot deel van het werk van Nienke over en zal komend schooljaar elke ochtend op school zijn.

Wij zijn Lindy en Nienke enorm dankbaar voor al hun inzet bij de start van onze school.

 Kennismaken met de stamgroepen van komend schooljaar op 26 juni

Op woensdagochtend 26 juni gaan alle groepen in de samenstelling van volgend schooljaar draaien. Ook de kinderen die nu nog niet bij ons op school zitten, maar volgend jaar wel, zijn hiervoor uitgenodigd. Elke stamgroep heeft dan een stamgroepcoach die de groep volgend jaar zal krijgen.

Natuurspeeleiland op 28 juni

Op vrijdag 28 juni gaan we met de hele school met de bus naar het Natuurspeeleiland in Haarlem. Hierover bent u via Parro al geïnformeerd. Denkt u eraan dat de kinderen om 08.45 uur op school moeten zijn. De bus vertrekt om ongeveer 09.00 uur. Denk ook aan kleding (en een extra setje) die past bij het weer en vies mag worden en een flesje water en plastic zak.  Al het andere eten en drinken wordt door ons verzorgd. U kunt de kinderen om 15.30 uur op school ophalen.

Muziekuitvoering stamgroep 5/6 op 2 juli

Na maanden hard studeren wil groep 5/6 graag aan u laten zien wat zij geleerd hebben tijdens de muzieklessen van muziekschool Waterland. De uitvoering is op dinsdagmorgen 2 juli van 11.00-12.00 uur in de speelhal in het hoofdgebouw. (Dit is de tijd dat groep 5/6 normaal gesproken muziekles heeft). U bent hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren.

Inschrijven activiteiten Brede School Wormerland vanaf 25 juni

Vanaf dinsdag 25 juni kunt u inschrijven voor de activiteiten vanuit de Brede School die starten na de zomervakantie en voor de huttenbouw en het kartondorp in de zomervakantie.

Speciaal voor De Eigen Wijs, is er ‘Techniek is gaaf’ op dinsdagmiddag 15.45-17.15 uur, vanaf 10 september voor de groepen 3 tot en met 6. En ‘Minimusical’ voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 op donderdagmiddag vanaf 12 september van 15.45-16.45 uur. Voor meer informatie en inschrijven: https://www.bredeschoolwormerland.nl/ikc-de-eigen-wijs/

De 5 pijlers van ons onderwijs op De Eigen Wijs

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in wat uw kind merkt van deze 5 pijlers. In de maand juni staat de pijler ‘Brede talentontwikkeling’ centraal.

Brede talentontwikkeling:

Uit de schoolgids: Jezelf goed ontwikkelen betekent ook jezelf goed kennen. Zelfkennis betekent: je sterke kanten kennen, maar ook je minder sterke kanten en de minder positieve gevoelens over jezelf durven accepteren. Dat geldt voor de schoolvakken maar ook op sociaal-emotioneel, creatief, artistiek en sportief terrein. Wie weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn, kan allerlei soorten situaties beter het hoofd bieden en is in staat de aandacht op het juiste moment op de juiste dingen te richten. Een kind dat zichzelf kent en zelfvertrouwen heeft, maakt betere keuzes. Wij faciliteren de kinderen bij het ontdekken en gebruiken van hun talenten. Dit doen we door een zo breed mogelijk aanbod te bieden. 

Voor de agenda: 

– 24 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 25 juni: 18.45 uur Medezeggenschapsraad
– 26 juni: hele ochtend; kennismaken met stamgroep 2019-2020
– 28 juni: met alle groepen naar het Natuurspeeleiland in Haarlem
– 2 juli: 11.00-12.00 uur muziekuitvoering stamgroep 5/6
– 3 juli: 14.30-16.30 uur zomerfeest
– 6 juli: schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30
– 12 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)