10 november 2017

Inzake: infoweek 13-17 november 2017

Beste ouders, verzorgers,

In groep 1/2 is een kledingwinkel gemaakt, waarin de kinderen enthousiast winkeltje spelen. Dit past in het thema ‘Wat trek jij aan’. Groep 3/4/5 is naar de Bieb geweest en alle kinderen hebben een eigen tasje met boeken gehaald en zijn volop aan het lezen. We hebben genoten van de lampionnenparade vrijdagmiddag.

groep 3/4/5: voortaan gym op donderdag en vrijdag van Aniek

Aniek Meewisse gaat vanaf komende week voor de rest van dit schooljaar de gymles verzorgen voor groep 3/4/5 op donderdag- en op vrijdagmiddag. De gymles op woensdag vervalt. We zijn blij dat we nu een vakleerkracht hebben en we bedanken Miranda voor haar inzet de afgelopen 2 maanden. Miranda komt nog afscheid nemen van de groep.

Start Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is voor het eerst bij elkaar gekomen en heeft afspraken gemaakt om de medezeggenschap op school goed vorm te gaan geven. Vanuit de ouders zijn lid: Renske Sip (moeder Ronja) en Sabrina Mouktadibillah-Bak (moeder Brahim) en vanuit het team: Meinke de Veer en Mieke Fleur.

Persoonlijke plannen

De komende tijd gaan we met alle kinderen de persoonlijke plannen maken, die we met u en uw kind gaan bespreken. Hiervoor krijgt u een uitnodiging van de stamgroepcoach. Voor de Kerstvakantie heeft ieder kind zijn eigen persoonlijke leer- en ontwikkelplan.

5 december

Op 5 december verwachten we Sinterklaas te kunnen verwelkomen op school. De Sint gaat beide scholen aan De Balk op 1 dag bezoeken. Daarom verwachten we alle kinderen om 08.30 uur op school. We stoppen dan om 15.00 uur. Voor de kinderen die gebruik maken van het pluspakket, regelen we dat zij een half uurtje eerder met Mieke meegaan.

12 december: opnieuw een landelijke stakingsdag

Dinsdag 12 december is er opnieuw een landelijke stakingsdag, als er onvoldoende beweging komt in het standpunt van het Kabinet over de middelen die naar het basisonderwijs gaan. Houdt u er alvast rekening mee dat wij dan mogelijk gesloten zullen zijn.

IKC De Eigen Wijs verzorgt een Zaanse Monoloog in het Zaantheater

We zijn zeer vereerd dat Jet op zondagmiddag 12 november in het Zaantheater een Zaanse Monoloog mag