Inzake: informatie 7 – 21 juni 2019

Beste ouders, verzorgers,

Stamgroep 5/6 heeft, passend bij het thema ‘Red de wereld’, WormerWonen geadviseerd over duurzaam wonen in de toekomst. Stamgroep 3/4 heeft inheemse stammen bestudeerd die in de regenwouden wonen en de gezichtsversiering nagemaakt. En ze hebben jungledieren gestempeld in het Engels. De groepen 1/2 hebben genoten van het ‘meezingfeest’ in de grote gymzaal onder leiding van Fluxus.
Alle kinderen hebben heerlijk gesport tijdens de sportdagen. En in de laatste ronde portfoliogesprekken van dit schooljaar, hebben veel kinderen trots aan u laten zien wat ze hebben bereikt en wat ze nu willen gaan leren.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘brede talentontwikkeling’.

Uitbreiding team en vakleerkrachten gym
We zijn heel blij te kunnen melden dat de uitbreiding van ons team vanwege de vorming van een vijfde stamgroep komend schooljaar gelukt is. Meer informatie over de nieuwe stamgroepcoaches en groepsindeling volgt op een later moment.
Vakleerkracht gym Marit gaat binnenkort met zwangerschapsverlof en komt volgend jaar niet meer terug bij ons. Vakleerkracht gym Bas neemt haar lessen over en zal ok volgend schooljaar de gymlessen voor ons verzorgen vanaf groep 3.

Overgang van Cito naar IEP
Vanaf volgend schooljaar gaan we het leerlingvolgsysteem IEP gebruiken in plaats van de toetsen van Cito. IEP past beter bij ons eigen wijs onderwijs en beschikt vanaf komend schooljaar over een volgsysteem vanaf groep 3. IEP heeft als uitgangspunt dat een kind meer is dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het lEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Voor meer info: IEP leerlingvolgsysteem
We zullen in groep 8 (schooljaar 2020/2021) dan ook kiezen voor de IEP eindtoets.

Welkom nieuwe kinderen in 1/2
Hartelijk welkom Huub, Mason (stamgroep 1/2a), Fenna, Milou en Jesiah (stamgroep 1/2b). Zij zijn nu aan het wennen, zodat ze na de zomervakantie helemaal mee kunnen draaien. We hebben hiervoor gekozen omdat de kleutergroepen op dit moment ruimte genoeg hebben.

Speelgoed van thuis blijft thuis
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) het speelgoed van thuis, thuis laten en niet mee naar school nemen. Alleen op ‘speelgoeddag’ – elke laatste dag voor een vakantie- mag uw kind eigen speelgoed mee naar school nemen.

Vrijwilligers Suzanne en Linda stellen zich voor
Bij de groepen 3 t/m 6 ondersteunen Suzanne en Linda ons een aantal uren per week op vrijwillige basis. Zij werken dan met kleine groepjes, onder verantwoordelijkheid van de stamgroepcoaches.

Suzanne: “Sinds februari dit jaar werk ik, Suzanne Bijvoet (49), vier ochtenden als vrijwilligster in voornamelijk groep 3 / 4. Intussen heb ik, dankzij Jet Meelker, de opleiding Kernvisiecoach volgens de Kernvisiemethode gevolgd. Wat een herkenning! Dit geeft mij de drive om de mooie, intrigerende kinderen van nu op deze manier een klein stukje op hun weg te mogen ondersteunen.”

Linda: “Ik ben Linda van Hattum, moeder van Jasper uit groep 5 en Nadine, zij zit op een andere school. Ik heb zo’n 18 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 15 jaar op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (Dynamica). Momenteel werk ik niet en vind ik het leuk om te helpen op De Eigen Wijs. De manier van werken sluit erg aan bij mijn eigen ideeën over onderwijzen. Een paar uurtjes in de week geef ik een aantal kinderen uit groep 5/6 extra aandacht op het gebied van lezen, rekenen en spelling.”

De VakantieBieb: Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Wil je tijdens je vakantie lekker veel lezen, maar weinig boeken meesjouwen? Dan is de VakantieBieb iets voor jou. Met de VakantieBieb app lees je eenvoudig een mooie selectie e-books op jouw smartphone, tablet of IPad. De Vakantiebieb is voor de jeugd open van 1 juni t/m 31 augustus en voor volwassenen van 1 juli t/m 31 augustus 2019. De app komt ook op de iPads die de kinderen vanaf groep 4 mee naar huis nemen.
In de VakantieBieb vind je ruim 50 e-books voor jong en oud, die je mag lenen ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De jeugdboeken zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen 4-6 jaar (voorlezen), 6-9 jaar, 9-12 jaar, 12-15 jaar en 15-18 jaar. Veel leesplezier allemaal!”

Nieuwe ouders voor de Medezeggenschapsraad (MR)
Op een eerder oproep voor belangstellenden voor de MR hebben 2 ouders gereageerd. Zij draaien nu al mee in de MR, als lid (Carolijn, moeder van Tijmen – groep 6 en Madelief – groep 4) en aspirant lid (Kiki, moeder van Sepp, groep 5). Kiki zal in het nieuwe schooljaar de plek van Sabrina innemen.

Carolijn: ‘Ik ben sinds kort MR-lid. Ik wilde me graag langdurig inzetten voor school en deze manier past helemaal bij mij: meedenken met inhoudelijke zaken. Ik ben getrouwd met Bas de Boer en onze kinderen Tijmen en Madelief zitten in resp. groep (5/)6 en groep (3/)4. Heb je een vraag over of voor de MR spreek me dan gerust aan.’

De 5 pijlers van ons onderwijs op De Eigen Wijs
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in wat uw kind merkt van deze 5 pijlers. In de maand juni staat de pijler ‘Brede talentontwikkeling’ centraal.

Brede talentontwikkeling:
Uit de schoolgids: Jezelf goed ontwikkelen betekent ook jezelf goed kennen. Zelfkennis betekent: je sterke kanten kennen, maar ook je minder sterke kanten en de minder positieve gevoelens over jezelf durven accepteren. Dat geldt voor de schoolvakken maar ook op sociaal-emotioneel, creatief, artistiek en sportief terrein. Wie weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn, kan allerlei soorten situaties beter het hoofd bieden en is in staat de aandacht op het juiste moment op de juiste dingen te richten. Een kind dat zichzelf kent en zelfvertrouwen heeft, maakt betere keuzes. Wij faciliteren de kinderen bij het ontdekken en gebruiken van hun talenten. Dit doen we door een zo breed mogelijk aanbod te bieden.

Deze week een kleine greep uit al onze trotse ‘De Eigen Wijs kinderen’:

Jenoah, Ruan, Seth, Camiel en Samir hebben ontdekt dat ze met constructiemateriaal tollen kunnen maken.
“De beste tollen zijn stevig” weten ze te vertellen.
“Wanneer ze zwak zijn doen ze het niet”
Inmiddels zijn er meer kinderen geïnteresseerd in het maken van de tollen en wordt er elke dag wel mee gespeeld.

Riley:
Ik had eerst dammen op mijn telefoon, maar toen was ik er nog heel slecht in. Ik heb van een klasgenoot geleerd welke stappen je mag zetten met een damsteen. Ik ben er nu goed in.
Ik vind het erg leuk dat ik nu kan dammen, omdat ik het spelletje zo leuk vind. Isa:
Ik heb ontdekt dat ik een hele grote keer som onder elkaar kan doen. Ik dacht op mijn vorige school dat ik niet echt goed kon rekenen, maar nu kan ik het wel!

Olivia:
Ik kan alles van Lijn 3 (leren leesmethode groep 3) al heel erg goed, omdat ik alles gewoon simpel vind! Sepp:
Ik kon eerst geen verhalen maken. Op De Eigen Wijs heb ik ontdekt dat ik heel goed verhalen kan maken. Ik vind het erg leuk dat ik zelf verhalen mag bedenken.

In de volgende nieuwsbrief volgen nog meer trotse kinderen!

Voor de agenda:
– 10 juni: Tweede Pinksterdag, geen school
– 11 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 20 juni: biebbus
– 24 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 25 juni: 18.45 uur Medezeggenschapsraad
– 28 juni: met alle groepen naar het natuurspeeleiland in Haarlem
– 3 juli: 14.30-16.30 uur zomerfeest
– 6 juli: schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30
– 12 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)