Inzake: informatie  17 mei  – 7 juni 2019

 

Beste ouders, verzorgers,

Het laatste thema  dit schooljaar is van start gegaan: ‘Red de wereld, hoe redden we het regenwoud?’ Voor de kleuters gaat dit vooral over leven in de jungle. Zowel ‘kom op de koffie’ als ‘kom in de klas’ zijn heel goed bezocht. En na groep 3/4 doet vanmiddag groep 5/6 mee aan het schoolkorfbaltoernooi dat Groen Geel organiseert.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het opnieuw over de pijler ‘bewegen’.

Sportdagen Wormer Sport Week: 20, 21, 22 mei

De gezamenlijke vakleerkrachten gym van alle basisscholen uit Wormer organiseren komende week de Wormer Sport Week met sportdagen voor alle groepen van de scholen. De gewone gymlessen vervallen volgende week.

Maandag 20 mei is er voor groep 3/4- en dinsdag 21 mei voor de groepen 1/2 van 13:15 tot 15:15 uur een sportmiddag. Tessa, Meinke en Mieke gaan met de kinderen naar de sporthallen Wormer aan de Spatterstraat om daar met de kinderen allerlei sportspellen te spelen. We zoeken nog hulpouders! Wie komt ons helpen? U kunt zich aanmelden via Parro. We verzoeken  u om uw kind(eren) om 15:15 uur op te halen bij de Spatterstraat. De kinderen die naar Baloe gaan, nemen de leerkrachten mee terug naar school.

Woensdag 22 mei heeft groep 5/6 sportdag van 8:30 tot 12:30 uur. Wij verzoeken u om uw kind(eren) te brengen en te halen bij de sporthallen aan de Spatterstraat. Alleen de kinderen die gaan zeilen moeten naar de vereniging toe (zie brief die uitgedeeld is). De kinderen zijn de hele dag bij 1 of 2 verenigingen ingedeeld.

Let erop dat kinderen goede gymkleding en schoenen mee hebben. Daarnaast is het fijn als lange haren vast zijn en als uw kind(eren) geen sieraden om hebben. Wij wensen alle kinderen een hele fijne sport(mid)dag.

Portfoliogesprekken: 3, 5, 7 juni

Maandag 3 juni en vrijdag 7 juni hebben we school tot 12.30 uur en lunchen de kinderen niet op school vanwege de portfoliogesprekken. Via Parro ontvangt u bericht wanneer u zich voor welke groepen kunt inschrijven voor de gesprekken op de middagen van 3, 5 of 7 juni.

Veiligheid voorop met de gewijzigde verkeerssituatie rond school

Zoals u gemerkt heeft, is de verkeerssituatie bij school veranderd. Voetgangers en fietsers komen nu via De Balk naar het schoolplein en de fietsenstalling op het plein. Daarnaast zijn er parkeervakken bijgekomen aan De Balk.

Wilt u extra goed opletten en rustig rijden vlakbij school. En op de stoep lopen we met de fiets; ook het stukje van De Balk naar het schoolplein.

Uitkomst oudertevredenheidsonderzoek

De ouders van twee derde van de kinderen hier op school (in april 2019), hebben meegedaan aan het oudertevredenheidsonderzoek. Gemiddeld zijn deze ouders wat meer tevreden dan de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek van 2018. Er is in verhouding veel minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tips en opmerkingen te geven. Opvallend is dat de waardering voor de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt, met bijna een hele punt is gestegen. Daar hebben wij ons als team bewust voor ingezet en de waardering daarvoor doet ons goed. Het overgrote deel van de kinderen gaat met plezier naar school en voelt zich veilig. Er is vraag naar meer specifieke informatie over wat het kind doet, wat er in de klas gebeurt en waar het staat, al is de waardering hiervoor hoger dan vorig jaar. We zijn bezig om te bezien hoe we nog beter aan de informatiebehoefte kunnen voldoen, passend bij ons systeem van de portfolio’s.

Al met al, zijn wij trots op de waardering die u geeft aan de school! En natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering op een aantal punten.

Bij deze informatiebrief, vindt u de uitgebreidere uitkomst van het onderzoek.

Luizen pluizen

Een aantal ouders controleert na elke schoolvakantie de kinderen op hoofdluis (er is geen hoofluis aangetroffen bij de controle vorige week). Met de groei van de school, is er behoefte aan uitbreiding van het luizenpluisteam. De controle vindt plaats om 09.00 uur op een maandag of dinsdag na de zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars-, en meivakantie. Als u na de zomervakantie wilt komen helpen, meldt u zich dan via info@deeigenwijs.nl.

Met de hele school naar het Natuurspeeleiland op 28 juni

Net als vorig jaar gaan we een dag op stap met de hele school. Op vrijdag 28 juni gaan we met de bus naar het Natuurspeeleiland in Haarlem. Nader informatie volgt later.

Zomerfeest op 3 juli

Een aantal ouders vanuit de Ouderraad is samen met Anita en Mieke bezig met de voorbereidingen voor een fantastisch zomerfeest op woensdagmiddag 3 juli van 14.30-16.30 uur. We maken er een middag van, waarop u samen met uw kind(eren) plezier kunt hebben ter afsluiting van het schooljaar. Uiteraard volgt er later meer informatie.

Schooltuin

We hebben sinds kort een schooltuin en om daar met de kinderen in te kunnen werken, hebben we hulp nodig van ouders (met groene vingers). Binnenkort volgt een oproep via Parro.

5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

  1. Gepersonaliseerd leren
  2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
  3. Bewegen
  4. Brede talentontwikkeling
  5. Bioritme

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom staat nu onze pijler Bewegen centraal.

 Uit de schoolgids: Bij De Eigen Wijs is bewegen geïntegreerd in het hele programma, ook buiten de gymlessen. Bewegen zetten we bijvoorbeeld óók in om kennis te automatiseren en als energizer.

Op De Eigen Wijs wordt er op verschillende manieren bewogen bij het leren.

Bewegend leren is een breed begrip, door voorbeelden te geven bij de verschillende vormen van bewegen bij ons op school, hopen wij dat u een goed beeld krijgt van wat wij verstaan onder bewegend leren:

  • Bewegen om te leren. (springen op matten op woorden te onthouden, over hindernissen lopen/springen om tafelsommen te automatiseren enz.)
  • Bewegen tijdens het leren. (staan aan statafels, zitten op een wiebelkruk, wiebelen op een wobbel enz.)
  • Groepsactiviteiten/ gezamenlijk bewegen. (dansen tussen de lessen door, gezamenlijke ritmes klappen of stampen enz., instructie met materiaal)

Een veel voorkomende vraag over het bewegend leren is of het er niet erg onrustig van wordt in de klas. In tegenstelling wat ons betreft!

Wij merken dat als kinderen de mogelijkheid hebben om op een manier te bewegen die niet storend is voor klasgenoten, er veel minder innerlijke drang is tot (storende) geluiden produceren of op een manier te gaan bewegen waar anderen last van kunnen hebben.

Een kind hoeft niets te onderdrukken, kan bewegen zoals dat voor hem of haar prettig voelt zonder dat het klasgenoten stoort.

Bewegen heeft ook een ander effect. Sommige kinderen moeten bewegen om geactiveerd te worden en blijven anders min of meer in de slaapstand staan. Door te bewegen gebeurt er iets in lichaam en geest en heeft het kind energie om te werken, te lezen, te overleggen enz.

Voor de agenda:

– 17 mei, vanaf 18.00 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 5/6
– 20 mei, 13.15-15.15 uur: sportdag groep 3/4, kinderen ophalen bij de sporthallen Wormer aan de Spatterstraat.
– 21 mei, 13.15-15.15 uur: sportdag groepen 1/2, kinderen om 15.15 uur ophalen bij de sporthal Wormer aan de Spatterstraat.
– 22 mei, 08.30-12.30 uur: sportdag groep 5/6, brengen en halen bij de sporthallen
– 22 mei 18.45 uur: MR
– 23 mei: biebbus
– 30 mei t/m 2 juni: Hemelvaart – geen school
– 2 juni: school tot 12.30 uur vanwege portfoliogesprekken in de middag
– 5 juni:  school tot 12.00 uur, vanaf 12.30 uur portfoliogesprekken
– 7 juni: school tot 12.30 uur vanwege portfoliogesprekken in de middag
– 10 juni: Tweede Pinksterdag, geen school
– 11 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 20 juni: biebbus
– 24 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 28 juni: met alle groepen naar het natuurspeeleiland in Haarlem
– 3 juli: 14.30-16.30 uur zomerfeest
– 6 juli: schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30
– 12 juli t/m 25 augustus: zomervakantie

 

 

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)