19 april 2019

Inzake: informatie  19 april- 17 mei 2019

Beste ouders, verzorgers,

De afgelopen weken hebben we genoten van de Koningsspelen, met de dans ‘Pasapas’ die de kinderen hebben ingestudeerd met Mieke en een heuse dancebattle tussen vakdocent gym Bas en Mieke in de gymzaal. Tijdens de paaslunch hebben we met de hele school buiten heerlijk gesmuld van de voor elkaar verzorgde lunches. Groep 5/6 heeft paasverhalen gemaakt, die u onderaan deze brief kunt vinden. Verder zijn we volop naar buiten geweest: van bijen tellen in de schooltuin tot buitenles.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘bewegen’.

Groei van De Eigen Wijs

Net als vaak bij kinderen, maken we nu als school een groeispurt. Na de meivakantie starten maar liefst 11 kinderen bij ons op school:

o          1/2A: Matthis, Morris (groep 2)

o          1/2B: Silvian, Stan ( groep 1), Rowena (groep 2)

o          3/4: Roef (groep 3), Elisa (groep 4)

o          5/6: Philo, Cees, Wim (groep 5), Lieke (groep 6)

Allemaal hartelijk welkom en een fijne schooltijd gewenst.We hebben vandaag afscheid genomen van de zusjes Elisabeth (1/2 B) en Sofia (3/4). We hebben gesmuld van hun traktatie op waterijsjes voor de hele school.

Op dit moment loopt de werving voor een stamgroepcoach voor volgend schooljaar. Als u leerkrachten kent, die mogelijk goed zouden passen bij onze school, brengt u de vacature dan gerust onder hun aandacht: Meesterbaan vacature

Omdat het nu nog onvoldoende duidelijk is, hoeveel kinderen van welke leeftijd na de zomervakantie nieuw bij ons op school komen, kunnen we nog niet zeggen, hoe de groepsindeling komend schooljaar precies zal worden. Onze inzet is om vooral in de groepen 1 t/m 5 ruimte te houden voor verdere groei. Dat betekent dat we de huidige stamgroep 5/6 (volgend schooljaar 6/7), zullen laten groeien tot ongeveer 25 kinderen.

Meer en ruimere parkeerplaatsen en ingang schoolplein

Zoals u heeft kunnen zien, zijn er parkeerplaatsen bij gemaakt tegenover de school aan De Balk. Daarnaast worden de bestaande parkeerplaatsen bij school aan de Caascooper verbreed. De toegang tot het schoolplein aan de kant van De Caascooper  wordt bereikbaar vanaf De Balk. De werkzaamheden aan De Caascooper starten in de meivakantie.

Kom op de koffie op 8 mei 09.00-09.30 uur

Omdat we graag van u willen horen, hoe u vindt dat het gaat bij ons op De Eigen Wijs, houden we opnieuw een ‘kom op de koffie’ op woensdagochtend 8 mei  tussen 09.00-09.30 uur. Zowel Annemiek (stamgroepcoach 5/6) als Jet (schoolleider) zijn er dan, om vragen te beantwoorden, te horen wat er leeft en met u in gesprek te zijn. En ook als u het gewoon prettig vindt om samen met andere ouders een kopje koffie te drinken, bent u van harte welkom.

Kom in de klas op 15 mei

Op woensdag 15 mei is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept.  Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl .

5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

  1. Gepersonaliseerd leren
  2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
  3. Bewegen
  4. Brede talentontwikkeling
  5. Bioritme

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom staat nu onze pijler Bewegen centraal.

Uit de schoolgids: Bij De Eigen Wijs is bewegen geïntegreerd in het hele programma, ook buiten de gymlessen. Bewegen zetten we bijvoorbeeld ook in om kennis te automatiseren en als energizer. Rekenen gaat bijvoorbeeld heel goed door erbij te springen of met een bal over te gooien. Ook onze inrichting nodigt uit om in beweging te komen. Zo hebben we geen vaste tafel en stoel voor elk kind, maar vindt u bijvoorbeeld statafels en kleden in onze school. Spelen, leren en ontwikkelen kan bij ons zowel binnen als buiten.

Voor de agenda:

– 20 april t/m 5 mei: meivakantie
– 8 mei, 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie
– 15 mei, Kom in de klas
– 17 mei, vanaf 18.00 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 5/6
– 20 mei, 09.30-11.30 uur: sportdag groep 3/4
– 21 mei, 09.30-11.30 uur: sportdag groepen 1/2
– 22 mei, 08.30-12.30 uur: sportdag groep 5/6
– 22 mei 18.45 uur: MR
– 23 mei: biebbus
– 30 mei t/m 2 juni: Hemelvaart – geen school
– 2 juni: school tot 12.30 uur vanwege portfoliogesprekken in de middag
– 5 juni: vanaf 12.30 uur portfoliogesprekken
– 7 juni: school tot 12.30 uur vanwege portfoliogesprekken in de middag
– 10 juni: Tweede Pinksterdag, geen school
– 11 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 20 juni: biebbus
– 24 juni: studiedag team, kinderen geen school
– 6 juli: schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30
– 12 juli t/m 25 augustus: zomervakantie
 

Hartelijke groeten, vrolijke Paasdagen en een fijne vakantie,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)