Inzake: informatie  5-17  april 2019

Beste ouders, verzorgers,

In alle groepen zijn er veel activiteiten rondom het thema ‘van jong tot oud naar buiten’.  We hebben meegedaan met de nationale buitenlesdag, de kleuters zijn naar de kinderboerderij geweest en groep 3/4 heeft al in onze schooltuin gewerkt. In stamgroep 5/6 hebben we afscheid genomen van stamgroepcoach Ellie, die ons team tijdelijk versterkt heeft. En stamgroepcoach Brigit is afgelopen week begonnen in groep 5/6.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘Onderwijs en opvang gaan hand in hand’.

Oudertevredenheidsonderzoek

Net als vorig schooljaar, willen we graag van u horen in hoeverre u tevreden bent over IKC De Eigen Wijs. We maken gebr

 

uik van de door de PO-raad opgestelde standaardvragenlijst voor scholen. U ontvangt komende week per mail een uitnodiging om de digitale vragenlijst in te vullen.  

Werkzaamheden aan de weg

De werkzaamheden aan de wegen rond school, vorderen gestaag. Houdt u er rekening mee dat u school niet kunt bereiken via de Rigastraat van 15 tot 25  april.

In overleg met bewoners van De Caascooper, beide scholen en de gemeente, komen er parkeerplaatsen bij en worden bestaande parkeerplaatsen verbreed. Daarnaast zal de toegang tot het schoolplein aan de kant van De Caascooper bereikbaar worden vanaf De Balk, in plaats van De Caascooper. De werkzaamheden aan De Caascooper starten als de Rigastraat weer in gebruik is, naar verwachting vanaf 29 april.

 

 

Koningsspelen 12 april

Op vrijdag 12 april worden landelijk de Koningsspelen gehouden. Om 09.00 uur openen we met de Koningsdans buiten op het plein voor het Kasteel met alle kinderen. U bent van harte welkom te komen kijken. De kinderen mogen hiervoor aangekleed in het oranje/rood/wit/blauw.  Na de dans gaan de kinderen met de stamgroepcoaches naar binnen om deel te nemen aan het Koningsontbijt op school. Daarnaast zullen de gymlessen van groep 3 tot en met 6 in het teken staan van de Koningsspelen.

Pasen 18 april

Op donderdag 18 april vieren we Pasen op school met een Paaslunch, waarbij elk kind, met uw hulp, een lunch maakt voor een ander kind, verpakt in een mooi versierde schoenendoos.

Activiteiten meivakantie Brede School Wormerland

In de meivakantie organiseert de Brede School Wormerland: tenniskermis bij TV de Spatter,  dansworkshop en theatervoorstelling Daantje Danst bij Scwo en een watersportdag in en om zwembad het Zwet. Meer info:  https://www.bredeschoolwormerland.nl/

Kom op de koffie op 8 mei 09.00-09.30 uur

Omdat we graag van u willen horen, hoe u vindt dat het gaat bij ons op De Eigen Wijs, houden we opnieuw een ‘kom op de koffie’ op woensdagochtend 8 mei  tussen 09.00-09.30 uur. Zowel Annemiek (stamgroepcoach 5/6) als Jet (schoolleider) zijn er dan, om vragen te beantwoorden, te horen wat er leeft en met u in gesprek te zijn. En ook als u het gewoon prettig vindt om samen met andere ouders een kopje koffie te drinken, bent u van harte welkom.

 Groei van de school

Er is veel belangstelling van ouders voor onze school. Het ziet ernaar uit dat na de meivakantie een aantal kinderen van hun huidige school naar onze school overstapt. Verdere groei verwachten we bij de start van het nieuwe schooljaar en kleuters stromen natuurlijk het hele jaar door in. In groep 1/2 B starten binnenkort Maaike en Stan: hartelijke welkom!

Achter de schermen zijn we druk bezig ons voor te bereiden op verdere groei. Het is belangrijk dat we zo vroeg mogelijk weten hoeveel kinderen en in welke leeftijd/groep we kunnen verwachten. Als u mensen kent die hun kind(eren) ook bij ons naar school willen laten gaan, laat hen dan contact met ons opnemen of breng de ‘Kom in de klas’ van 15 mei onder hun aandacht. Binnenkort starten we de werving voor een nieuwe stamgroepcoach.

 Kom in de klas op 15 mei

Op woensdag 15 mei is er een ‘kom in de klas’ ochtend voor u en voor nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in onze school voor hun kinderen. U kunt komen kijken hoe het gaat in de groepen, leermiddelen inzien en vragen stellen. Voor geïnteresseerde nieuwe ouders is er dan tegelijkertijd een mogelijkheid om een indruk te krijgen van onze school en om ‘bestaande’ ouders te vragen naar hun ervaringen hier. U bent van harte welkom tussen 09.00-09.30 uur. Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tussen 09.00-09.30 in de groepen kijken en vanaf 09.30 uur ontvangen we ze boven in het Kasteel voor een prestentatie met meer uitleg over ons concept.  Als u ouders kent voor wie deze ochtend interessant is, breng het dan onder hun aandacht. Zij kunnen zich opgeven via: info@deeigenwijs.nl .

 Sportdagen 20, 21, 22 mei

Vanaf dit schooljaar doen we mee aan de Wormer Sport Week. De gezamenlijke vakdocenten gym van de basisscholen in Wormer organiseren in de week van 20 mei sportdagen voor alle groepen van alle scholen uit Wormer. Op maandag 20 mei, van 09.30-11.30 uur is de sportdag voor groep 3/4. Op dinsdag 21 mei, van 09.30-11.30 uur is de sportdag voor de groepen 1/2. Op woensdag 22 mei van 08.30-12.30 uur is de sportdag voor groep 5/6. Al deze sportdagen vinden plaats in de Sporthal in Wormer, aan de Spatterstraat. Via Parro zullen we een oproep doen voor hulp bij de sportdagen.

5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

  1. Gepersonaliseerd leren
  2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
  3. Bewegen
  4. Brede talentontwikkeling
  5. Bioritme

 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom staat nu onze pijler onderwijs en opvang gaan hand in hand centraal.

 Onderwijs en opvang gaan hand in hand

Uit de schoolgids: Op De Eigen Wijs bieden we opvang en onderwijs vanuit een gedeelde visie, organisatie en aansturing. Dat betekent dat kinderopvang (vanaf peuterleeftijd) en voor-/naschoolse opvang vanuit dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen is vormgegeven. Zo kunnen we meer ruimte bieden aan de brede talentontwikkeling van kinderen en de specialiteiten van kinderopvang en onderwijs slim combineren.

Een aantal kinderen dat in hun eigen woorden iets vertelt over hun tijd bij Baloe:

 Janick uit groep 3: ‘Als ik bij Baloe kom, ga ik lekker diertje spelen met Joost. Soms ga ik wel eens naar een andere groep waar kinderen zijn om tafeltennis te doen. Ik vind het fijn dat juf Mieke er is, want zij kent ons allang. Ook ga ik graag buiten spelen voor de frisse lucht. Soms moet ik nog iets afmaken voor school. Juf Mieke weet dat en dan gaat ze dat samen met mij doen.

 Lola uit groep 5: Op mijn Baloe dagen word ik opgehaald door Peter of Nicole. Dan ga ik met de bus naar dorpsstraat 187. Ik vind het heel fijn daar want je kan daar zo lekker skeeleren, tekenen en sporten. Met Peter ben ik nu een ster aan het zagen van hout!

 Meyra uit groep 5: Ik word altijd opgehaald om half 4 door Peter of Tine. Als we beneden komen in het Baloe lokaal dan gaan we eerst eten en drinken. Ik vind het leuk om met de kinderen van de andere school te spelen. We maken toneelstukjes en voeren die dan op in de speelzaal op een echt podium. Vaak ga ik ook lekker buiten skeeleren met die meiden.

 Mara uit groep 1: Als ik ’s ochtends binnenkom dan vraag ik meteen aan juf Mieke of ik naar Baloe ga! Mijn vriendinnetjes spelen daar ook en we gaan meestal lekker knutselen of met de pasta-bak spelen (alle thema’s worden doorgetrokken op de BSO en i.p.v. zandtafel hadden we dus een pasta/rijst-bak, aansluitend bij het thema ‘voeding’).

 Jenoah uit groep 2: Ik vind het leuk bij de BSO. We kunnen dan lekker voetballen. Ruan en ik winnen altijd. Ook maak ik coole dingen van clicks en kapla.

 Abe uit groep 5: Alleen op donderdag ga ik naar de BSO en dan ga ik gewoon lekker spelen  en voetballen met Thijs. Als ik geen zin meer heb, mag ik van juf Mieke ook even op mijn iPad rekentuin of Taalzee doen. Soms doe ik nog iets voor het thema maar het liefst speel ik gewoon buiten.

 Voor de agenda:

– 12 april, vanaf 16.30 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 3/4

– 18 april: Paaslunch

– 18 april: gastles omgaan met sociale media in groep 5/6

– 19 april: school tot 12.30 uur

– 20 april t/m 5 mei: meivakantie

– 8 mei, 09.00-09.30 uur: Kom op de koffie

– 15 mei, Kom in de klas

– 17 mei, vanaf 18.00 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 5/6

– 20 mei, 09.30-11.30 uur: sportdag groep 3/4

– 21 mei, 09.30-11.30 uur: sportdag groepen 1/2

– 22 mei, 08.30-12.30 uur: sportdag groep 5/6

– 22 mei 18.45 uur: MR

 

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)