Inzake: informatie  22 maart – 5 april 2019

Beste ouders, verzorgers,

Vanwege vakantie en persoonlijk omstandigheden, zit er meer ruimte tussen de informatiebrieven dan gebruikelijk. Er is veel te melden in deze nieuwsbrief. De ‘Kom in de klas’ van 27 februari heeft veel geïnteresseerde ouders naar onze school gebracht. Ik heb veel gesprekken met ouders die overwegen voor onze school te kiezen. De komende tijd, zullen er dan ook kinderen een dag(deel) mee komen lopen. En soms neemt een kind afscheid van onze school, zoals Sienna uit groep 5/6.

Er zijn veel activiteiten geweest rond het thema ‘gezond eten en drinken’. Tijdens de afsluiting van dit thema werd er volop samengewerkt bij het bereiden van iets lekkers om te eten of te drinken. De kinderen van groep 5/6 genieten elke week van de muzieklessen vanuit muziekschool Waterland.

In deze informatiebrief vindt u een wat uitgebreidere toelichting op de pijlers van de school; deze keer gaat het over de pijler ‘Onderwijs en opvang gaan hand in hand’, met een bijdrage van onze onderwijsondersteuner en Baloe medewerker Mieke.

Nieuw thema: Van jong tot oud naar buiten!

Volgende week starten wij met ons volgende thema: Van jong tot oud naar buiten! In Parro zullen wij een oproep doen aan u als ouder/opa/oma/tante/oom/zus/broer om deel te nemen aan verschillende activiteiten tijdens dit thema. Wij willen samen veel naar buiten om te tekenen, te spelen, te sporten, te ontdekken, te tuinieren enz. Wij hopen op vele enthousiaste mensen die met ons mee willen doen.

Op dinsdag 2 april zullen wij meedoen aan de nationale buitenlesdag.

En we starten met een schooltuin bij de volkstuintjes vlakbij school. Dit kunnen we doen dankzij de ouderbijdragen.

Uiteraard volgt ook de ouderbrief over de inhoud van dit thema.

Uitbreiding team: stamgroepcoach Brigit vanaf april in groep 5/6

We zijn heel blij te kunnen melden dat vanaf woensdag 3 april Brigit Huitema ons team komt versterken. Zij zal de rest van dit schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag de stamgroepcoach van groep 5/6 zijn. Op maandag en dinsdag blijft Annemiek stamgroepcoach van deze groep.

Brigit stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Brigit Huitema en ik kom per april werken als stamgroepcoach in groep 5/6. Ik heb er zin in!

Al vanaf de Pabo heeft vernieuwend onderwijs mijn voorkeur. Betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid zijn kernwaarden voor mij als leerkracht. Het concept van De Eigen Wijs spreekt mij erg aan.

Nu nog even wie ik ben. Ik ben getrouwd met Henke en we hebben samen drie kinderen. Sem van 25 (fietsenmaker), Noa van 22 (student archeologie) en Finn 18 (mbo college airport). Alleen Finn woont nog thuis. In mijn vrije tijd houd ik van sportieve activiteiten zoals fietsen op mijn mountainbike, yoga en zwemmen in zee. Dat laatste het liefst op Texel waar ik een klein strandhuisje heb in de zomermaanden. Verder doe ik vrijwilligerswerk bij het dorpshuis in Oudkarspel en heb ik een hond, Saar,  waar ik heel graag mee wandel.

Vervanging stamgroepcoach Lindy groep 1/2 a

Stamgroepcoach Lindy heeft een longontsteking. Het is nog lastig in te schatten hoelang het herstel zal gaan duren. Om zoveel mogelijk continuïteit in de bezetting van de groep te houden, zal stamgroepcoach Anita er op maandag de hele dag en op dinsdagochtend zijn. Dinsdagmiddag zal coach/onderwijsondersteuner Mieke er zijn. Stamgroepcoach Meinke van 1/2 b is er uiteraard op beide dagen ook.

Dit betekent dat Anita haar andere taken op dinsdag maar beperkt kan uitvoeren en dat Mieke op dinsdagmiddag geen ondersteuning kan bieden bij 3 tot en met 6. Coach/onderwijsondersteuner Michele zal daarom op dinsdagochtend extra komen werken ter ondersteuning van 3 tot en met 6.

Nieuw toezichthoudend bestuurslid

Maarten Bouhuijs gaat het toezichthoudend deel van ons bestuur versterken als penningmeester. Maarten heeft als manager bedrijfsvoering gewerkt voor een grotere scholengroep, waarbij hij verantwoordelijk was voor het strategisch financieel beleid. Hij heeft ook ervaring als toezichthouder van een schoolbestuur. Hij omschrijft zichzelf als non-conformist, heeft vier kinderen en woont in Oostknollendam. Hij volgt Robert Bosse op in ons bestuur. We bedanken Robert voor al het werk dat hij verzet heeft om De Eigen Wijs van de grond te krijgen en we denken in Maarten een waardige opvolger te hebben gevonden.

 

Portfolio(gesprekken)

Op de studiedag van 15 februari hebben wij als team uitgebreid gesproken over de portfolio’s. Wij merken de grote betrokkenheid van de kinderen en alle coaches. Het is mooi om te zien dat kinderen zo goed in staat zijn doelen te kiezen. In praktijk zijn dat vaak precies de doelen die de stamgroepcoach ook belangrijk vindt voor de ontwikkeling van dat moment.

Bijscholing team

Het team is tijdens de studiedag van 15 februari bijgeschoold in ‘Met sprongen vooruit’ , waarvan wij vanaf onze start materialen gebruiken. Het gaat om materialen voor het rekenen, die we in alle groepen nu nog beter in kunnen zetten.

Tijdens de studiedag van 20 maart zijn volgden we een training van Wim Bouman over de toepassing van de Kernvisie methode op school. Een manier van leren waarbij je je visuele manier van denken, leert gebruiken om beter te leren lezen, spellen en rekenen. In steeds meer regio’s wordt de methode onder meer ingezet bij dyslexie. Op 27 maart hebben we (na schooltijd) de tweede dag van deze training. Het gedachtegoed van de Kernvisie methode is beschreven in het boek ‘Krachtig anders leren’ van Wim Bouman. Dit boek is een aanrader als u beter wilt begrijpen hoe iemand met een meer visuele en gevoelsmatige manier van denken tot leren komt. Zie ook: www.kernvisiemethode.nl

Staken vrijdag 15 maart

Vrijdag 15 maart is een aantal teamleden van onze school naar het Malieveld in Den Haag geweest. Er verzamelden zich ruim 40.000 leerkrachten/docenten, ouders en leerlingen en studenten op het veld. Vooral de oproep van een groep ouders en leerlingen van een school in Zaandam, maakte veel los. Ieder kind in Nederland heeft recht op een hele schoolweek onderwijs door een leerkracht/coach.

 Koningsspelen 12 april

Op vrijdag 12 april worden landelijk de Koningsspelen gehouden. De kinderen zijn al druk aan het oefenen op de bijbehorende dans. We doen mee aan het Koningsspelenontbijt op school. Daarnaast zal er tijdens de gymlessen aandacht zijn voor de Koningsspelen.

Pasen

Op donderdag 18 april vieren we Pasen op school met een Paaslunch, waarbij elk kind, met uw hulp, een lunch maakt voor een ander kind, verpakt in een mooi versierde schoenendoos. Denkt u eraan uiterlijk maandag 1 april een schoenendoos mee te geven om op school te versieren? U bent hierover al via Parro geïnformeerd.

 

5 pijlers van De Eigen Wijs

Het onderwijs op De Eigen Wijs wordt vormgegeven door 5 pijlers.

Dit zijn onze 5 pijlers:

  1. Gepersonaliseerd leren
  2. Onderwijs en opvang gaan hand in hand
  3. Bewegen
  4. Brede talentontwikkeling
  5. Bioritme

 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een inkijkje krijgt in het onderwijs op De Eigen Wijs. Daarom staat deze maand onze pijler onderwijs en opvang gaan hand in hand centraal.

 Onderwijs en opvang gaan hand in hand

Uit de schoolgids: Op De Eigen Wijs bieden we opvang en onderwijs vanuit een gedeelde visie, organisatie en aansturing. Dat betekent dat kinderopvang (vanaf peuterleeftijd) en voor-/naschoolse opvang vanuit dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen is vormgegeven. Zo kunnen we meer ruimte bieden aan de brede talentontwikkeling van kinderen en de specialiteiten van kinderopvang en onderwijs slim combineren.

Bij Baloe bewegen wij veel net zoals op De Eigen Wijs. Ook de visie in het aanbod van materialen is hetzelfde; veel natuurlijke materialen, rustige kleuren en muren. Voor de doorgaande ontwikkelingslijn en een soepele overgang van kinderen is een goede samenwerking en overdracht van en naar de basisschool en de kinderopvang van groot belang.
Mieke Fleur is in de middagen werkzaam van 12:00 uur tot 15:30 uur op IKC De Eigen Wijs en aansluitend op de BSO op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Mieke maakt deel uit van het team van De Eigen Wijs en het team van Baloe.

Mieke: ‘Als ik de kinderen ’s middags naar de opvang meeneem, die in het hoofdgebouw van De Eigen Wijs plaatsvindt, dan weet ik al wat er in de klassen gespeeld heeft. Het thema aanbod van school is mij bekend, dit neem ik mee in het activiteiten aanbod op de BSO. De activiteiten worden op een speelse, ontspannen manier aangeboden. Kinderen zijn er vrij in om hier wel of niet aan mee te doen. Niet alleen weet ik wat er aangeboden wordt op school, maar ik weet ook wat er tussen de kinderen speelt en ik heb veel contact met de coaches. Ook ben ik aanwezig bij de studiedagen van De Eigen Wijs zodat ik op de hoogte ben en kan aansluiten bij de werkwijze die de kinderen op school gewend zijn.’

De peuters van de Eigen Wijs maken (voorlopig) samen met de peuters van WormerWieken gebruik van de peuteropvang aan de Balk 2a/2b. Deze locatie bevindt zich recht tegenover Het Kasteel, hier wordt peuteropvang geboden onder de Wet Kinderopvang. Er is één groep waarin kinderen van 2 tot 4 jaar geplaatst worden. Er wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) SPOREN.  Deze groep biedt vijf ochtenden en twee middagen opvang per week. Ouders (uit Wormerland) die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen gebruikmaken van gesubsidieerde peuteropvang. In het geval van een plaatsing op basis van toeslag, is de opvang 4 uur per dagdeel. Een gesubsidieerde kindplaats geeft recht op 3 uur opvang per dagdeel. Doelgroep-kinderen (kinderen met een indicatie vanuit Centrum Jong) kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, drie of vier dagdelen à 3 uur gebruikmaken. 

Baloe verzorgt voor de kinderen van De Eigen Wijs en Wormerwieken in de BSO afwisselende activiteiten op het gebied van kunst, sport en natuur. Dit gebeurt door medewerkers, die zich hierin gespecialiseerd hebben. Daarnaast kunnen kinderen van De Eigen Wijs die dat willen, onder begeleiding van Mieke  op maandag, dinsdag- en donderdagmiddag verder gaan met activiteiten waar ze onder schooltijd mee bezig waren. De kinderen worden op vaste dagen geplaatst in hun eigen ‘De Eigen Wijs’ basisgroep , met vaste pedagogisch medewerkers, waaronder Mieke.  Op woensdag en vrijdag wordt er samengevoegd op BSO locatie de Weremere in de Kameelstraat (4 t/m 9 jaar) De oudere kinderen (vanaf 8 jaar en als er plaats is) gaan naar een meer op hun leeftijd afgestemde BSO op de hoofdlocatie (Dorpsstraat 187).

Voor de agenda:

– 28 maart: biebbus

– 1 april: schoenendoos meegeven

– 2 april: buitenlesdag

– 12 april, vanaf 16.00 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 3/4

– 18 april: Paaslunch

– 19 april: school tot 12.30 uur

– 20 april t/m 5 mei: meivakantie

– 17 mei, vanaf 18.00 uur: korfbaltoernooi bij Groen Geel groep 5/6

– 22 mei 18.45 uur: MR

 

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider, bestuurder)