31 augustus 2017

Inzake: Informatie schooljaar 2017/2018

Beste ouders, verzorgers,

Het is bijna zover. Aanstaande maandag 4 september start uw kind op IKC De Eigen Wijs. Daarvoor, zaterdagmiddag 14.00 uur, doen we een kunstproject op het schoolplein, waarvan u de uitnodiging al gehad heeft.

De schoolgids met uitgebreidere informatie ontvangt u binnenkort.

In deze brief informeren wij u over een aantal praktische zaken, om ons eerste schooljaar samen goed te kunnen starten.

Brengen en halen:

Vanaf 08.50 uur kunt u met uw kind de school in. U kunt uw kind tot in de stamgroep brengen. Om 09.00 uur beginnen we. Kinderen die van de voorschoolse opvang gebruik maken, worden door de pedagogisch medewerker naar de groep gebracht. Ophalen gebeurt vanaf het schoolplein (als u geen gebruik maakt van het Pluspakket). Wij gebruiken de ingang van het schoolplein aan de Caascooper.

Als u uw kind haalt en brengt met de auto, verzoeken wij u de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen te gebruiken. Fietsen van ouders blijven buiten de hekken van het schoolplein. Op het schoolplein wordt niet gefietst.

Op het schoolplein tegenover Het Kasteel bevindt zich een overdekte fietsenstalling. Hier kunnen de kinderen die op de fiets naar school komen, hun fiets neerzetten. Wij gebruiken het deel van de fietsenstalling aan de kant van Het Kasteel.

Eten en drinken

Op IKC De Eigen Wijs, eten en drinken wij gezond. Dat betekent dat u uw kind gezonde voeding meegeeft.

Alle kinderen lunchen op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U geeft uw kind daarvoor een gezonde lunch mee in een broodtrommeltje en wat drinken: water of (karne)melk. Koek en snoep en pakjes drinken zijn niet toegestaan. We hebben de mogelijkheid om melkproducten koel te bewaren tot lunchtijd.

Naast de lunch geeft u uw kind elke dag een gezond tussendoortje mee voor in de loop van de ochtend, bij voorkeur fruit of groente als zoals snoeptomaatjes, worteltjes of komkommer of gedroogd fruit. Voor kinderen die dat nodig hebben, kan dit ook een gezond belegde boterham zijn of iets dergelijks. En iets te drinken: water of een andere gezonde drank in een goed afsluitbare beker. Kinderen die tussendoor dorst hebben, kunnen een glaasje water drinken.

Alle (brood)trommeltjes en goed afsluitbare bekers moeten voorzien zijn van de naam van uw kind.

Schoenen uit op school en hygiëne

Op school doen de kinderen binnen hun schoenen en hun jas uit. Kinderen lopen binnen op hun sokken of sloffen. Wij verzoeken u bij binnenkomst goed de voeten te vegen en vieze schoenen in de hal te laten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind schoenen draagt die hij/zij zelf aan en uit kan trekken? Daarnaast zorgt u voor (antislip)sokken of sloffen voor binnen. Deze bewaren we in de luizentassen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de prestaties van kinderen toenemen en het pestgedrag vermindert als kinderen op school hun schoenen uitdoen.

Wilt u voor uw kleuter zorgen voor een extra schoon setje kleding voor ‘ongelukjes’?

Het gebouw en de toiletten worden elke dag schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf.

Gym en gymkleding

De kleuters gymmen minimaal twee keer per week in de speelzaal van de WormerWieken, op dinsdag – en donderdagochtend van 09.45-10.45 uur. Bij slecht weer geven we ook op de andere dagen bewegingsonderwijs in de speelzaal. U zorgt voor een simpele canvas gymschoenen met klittenband of elastiek, die in de luizentas op school bewaard wordt. Speciale gymkleding is voor de kleuters nog niet nodig.

De kinderen van groep 3/4/5 gymmen in de gymzaal en zijn verplicht gymschoenen, T-shirt en sportbroek te dragen. Schoenen met zwarte zolen mogen niet in de gymzaal. De kinderen nemen hun gymkleding mee naar school op de dagen dat zij gym hebben. Groep 3/4/5 gymt op dinsdag van 13.00-13.45 uur en op woensdagochtend van 09.00-09.45 uur. Aangezien zij op woensdag beginnen met gym, starten zij direct bij de gymzaal. De gymlessen voor groep 3/4/5 starten nog niet in de eerste schoolweek. Wij zullen u informeren wanneer de gymlessen zullen starten.

Thema bij de start van het schooljaar: ik en wij

Ons eerste thema dit schooljaar noemen we ‘ik en wij’. We gaan de eerste weken gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Alle kinderen nemen daarvoor iets mee van huis, dat voor hen belangrijk is.

Wifi en iPads

De wifi wordt de komende weken aangelegd en dan zullen ook de iPads komen. Op school is een aantal iPads beschikbaar voor de kinderen op niveau groep 1/2/3. Vanaf niveau groep 4 is er voor elk kind een iPad beschikbaar. Voor het verwerken van de lesstof gebruiken we vanaf niveau groep 3 adaptieve software, tenzij dit voor een kind niet effectief is. Een leermiddel werkt adaptief wanneer de moeilijkheidsgraad van de opgave wordt aangepast aan het vaardigheidsniveau van het kind. Nakijken van het werk gebeurt automatisch, waardoor kinderen niet hoeven te wachten tot het werk nagekeken is, maar meteen feedback krijgen en verder kunnen. De coaches hoeven minder tijd te besteden aan nakijkwerk en kunnen zich meer richten op de begeleiding van de kinderen.

Voor de kinderen vanaf niveau groep 4 is er per kind een iPad beschikbaar. Deze iPad nemen de kinderen in principe mee naar huis en weer opgeladen mee naar school. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst aangegaan tussen de ouders en school. De iPad zelf bekostigt IKC De Eigen Wijs. Ouders (vanaf niveau groep 4) zorgen zelf voor een degelijke hoofdtelefoon en als het kind eraan toe is, ook voor een goed werkend los toetsenbord. We kunnen u adviseren over de aanschaf van hoofdtelefoon en toetsenbord.

Naar verwachting zullen we in de loop van september de beschikking krijgen over de iPads. Dan zullen we u uitgebreider informeren over de inhoud van de bruikleenovereenkomst en de spelregels over het gebruik van de iPads.

Tenslotte

Met hulp van vele vrijwilligers, wordt Het Kasteel elke dag mooier. Er zijn veel spullen geleverd en daarmee kunnen we een goede start maken op 4 september. Niet alles is vanaf de eerste schoolweek al helemaal klaar. Een deel van de leermiddelen en het nieuwe meubilair komt later binnen. We hebben nu voor een deel tijdelijk meubilair, dat over een paar weken omgeruild wordt voor mooi nieuw materiaal.

Wij hebben veel zin om ons eerste schooljaar te starten! We begroeten u graag aanstaande zaterdagmiddag om 14.00 uur op het schoolplein voor het kunstproject en aanstaande maandag in Het Kasteel,

Hartelijke groeten,

Jet Meelker (schoolleider/bestuurder IKC De Eigen Wijs)