22 september 2017
Inzake: info voor onze 4e schoolweek: 25-29 september 2017

Beste ouders, verzorgers,

Alweer 3 weken zijn we open. De schoolfotograaf is geweest en het grootste deel van de bestelde meubels is binnen. Over ongeveer twee weken hoort u hoe u de gemaakte foto’s kunt bestellen. En velen van u hebben zich gemeld om te helpen bij activiteiten op school. Daar zijn we heel blij mee!

Aanmelden bij ParnasSys en Parro
Als het goed is, bent u uitgenodigd voor een account in ParnasSys en Parro. Wilt u nakijken of u inderdaad deze uitnodigingen ontvangen heeft? Wilt u uw gegevens vervolgens checken en zo nodig wijzigen? Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Nienke, via nienke.kruiswijk@de-eigen-wijs.nl. Nienke is ook op school te bereiken op maandag en donderdag tussen 08.45 en 13.00 uur.
Omdat nog niet iedereen aangemeld is bij Parro en ParnasSys, vindt u deze informatiebrief nog direct in uw mailbox.

Luizencontrole op dinsdag 26 september
Op dinsdagochtend 26 september zal de eerste luizencontrole plaatsvinden, met dank aan twee moeders die zich hiervoor in willen zetten. Wilt u uw kind(eren) dinsdag met losse haren en zonder gel of iets dergelijks in hun haren naar school brengen? Meer informatie over hoofdluis kunt u nalezen op: https://www.ggdzw.nl/ufc/file2/ggdzw_sites/gast/04cc81370e07de1f9a1c26a2f0b334c1/pu/Hoofdluis_rivm.pdf

Landelijke staking op donderdag 5 oktober
Wij doen mee met de landelijke stakingsdag op 5 oktober. Indien u die dag opvang nodig heeft, biedt onze partner Kinderopvang Baloe dat aan voor kinderen die normaliter ook gebruik maken van het aanbod van Baloe. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U kunt bij het ophalen van uw kind(eren) uw kind aan- en/of afmelden voor 5 oktober . Dit kan ook via mail: bsowormerwieken@kinderopvang-baloe.nl . We verzoeken u om dit uiterlijk voor woensdag 27 september a.s. te doen.
Meer informatie over de staking vindt u op: https://www.poinactie.nl/
Medezeggenschapsraad en Ouderraad
We zijn heel blij dat er maar liefst 5 ouders zijn die de ouderraad willen vormen en dat we 2 aanmeldingen hebben van ouders voor de Medezeggenschapsraad (MR). Dat neemt niet weg, dat u uw belangstelling voor de MR nog kenbaar kan maken tot uiterlijk donderdag 28 september via info@de-eigen-wijs.nl . Als er meer dan 2 ouders belangstelling hebben voor de MR, zullen er verkiezingen georganiseerd gaan worden.
Uitgebreidere informatie over de rol van de MR kunt u vinden op: https://infowms.nl/

We gaan starten met het werken met iPads in groep 4/5
We gaan binnenkort beginnen met het gebruik van iPads met de kinderen op het niveau van groep 4 en 5. Vanaf niveau groep 4 is er voor elk kind een iPad beschikbaar. We werken met adaptieve software. Een leermiddel werkt adaptief wanneer de moeilijkheidsgraad van de opgave wordt aangepast aan het vaardigheidsniveau van het kind. Nakijken van het werk gebeurt automatisch, waardoor kinderen niet hoeven te wachten tot het werk nagekeken is, maar meteen feedback krijgen en verder kunnen. De coaches hoeven minder tijd te besteden aan nakijkwerk en kunnen zich meer richten op de begeleiding van de kinderen.
Voor de kinderen vanaf niveau groep 4 is er per kind een iPad beschikbaar. Deze iPad nemen de kinderen in principe mee naar huis en weer opgeladen mee naar school. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst aangegaan tussen de ouders en school. De iPad zelf bekostigt IKC De Eigen Wijs. Ouders (vanaf niveau groep 4) zorgen zelf voor een degelijke hoofdtelefoon en als het kind eraan toe is, ook voor een goed werkend los toetsenbord. We kunnen u adviseren over de aanschaf van hoofdtelefoon en toetsenbord.

We zijn druk bezig om de uitgifte van de iPads voor te bereiden. Een dezer dagen ontvangt u de bruikleenovereenkomst en de spelregels voor het gebruik van de iPad. We streven ernaar de overeenkomsten te tekenen op woensdag 27 september tussen 08.45-09.00 of 12.00-12.30 uur.

We hebben ook een aantal iPads beschikbaar voor de kinderen op het niveau van groep 1, 2 en 3. Deze iPads blijven op school en zullen we op een later moment in gebruik gaan nemen.

Kinderboekenweek 4 -15 oktober: actie Bruna
De Kinderboekenweek is een prima moment om een kinderboek te kopen. Wij juichen het toe als u met uw kind leest of voorleest. Als u een kinderboek koopt bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek van 4 tot en met 15 oktober en de kassabon aan ons geeft, dan mogen wij voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken voor school.

Reminder:
Gym groep 3/4/5 op dinsdagmiddag en woensdagochtend: wilt u uw kind(eren) een handdoek meegeven om zich na afloop even op te frissen?
Groep 1/2: excursie Zaans Museum op maandagmiddag 2 oktober, van 12.30 -15.00 uur.
Groep 3/4/5: excursie naar papiermolen De Schoolmeester op dinsdagmiddag 17 oktober, van 13.00-15.30 uur.

Tenslotte
Als er iets is, dat u kwijt wil of wil overleggen, neemt u dan vooral contact op met de coach van uw kind of met mij.

Hartelijke groeten,
Jet Meelker (schoolleider/bestuurder IKC De Eigen Wijs)