Nieuwsbrief Banner de eigen wijs

Kids onderzoekenIn deze nieuwsbrief:

Van start met 2 stamgroepen
Kennismaken voor stamgroep 3/4/5 op 5 juli
We starten toch in het Kasteel!
Aanmelden van kinderen die na 1 oktober 2017 starten
Onderwijs en opvang
Materiaal gezocht voor de groepen
Coach Annemiek stelt zich voor [divider]

Van start met 2 stamgroepen

We zullen ons eerste schooljaar starten met 2 stamgroepen:

  • Stamgroep 1/2 met coaches Lindy (2 dagen per week) en Meinke (3 dagen per week).
  • Stamgroep 3/4/5 met coach Annemiek (5 dagen per week).

Het totaal aantal aanmeldingen staat op 35 kinderen, ongeveer half om half verdeeld over beide stamgroepen. Niet alle kinderen beginnen meteen na de zomervakantie, omdat ze dan nog geen 4 jaar zijn. Zij stromen later in het schooljaar in. Wij zijn heel blij met al deze mooie kinderen en hun ouders die nu de stap durven zetten om te starten bij IKC De Eigen Wijs.

nieuwsbrief 6

Kennismaken stamgroep 3/4/5 op 5 juli

Alle kinderen die bij ons beginnen in stamgroep 3/4/5 komen van andere scholen. Wij willen deze kinderen graag alvast laten kennismaken, met elkaar en met hun stamgroepcoach Annemiek. Dat gaan we doen op woensdagochtend 5 juli, van 11.15 tot 12.15 uur. Deze ochtend wordt door veel scholen gebruikt om alvast een kijkje te nemen in de nieuwe groep, omdat alle 8e groepers dan alvast naar hun nieuwe 1e klas in het voortgezet onderwijs gaan. Alle kinderen uit stamgroep 3/4/5 ontvangen hiervoor van ons een uitnodiging.

Huisvesting toch in het Kasteel!

Na een lange raadsvergadering in het gemeentehuis van Wormerland op 20 juni, heeft het College van Burgemeester en Wethouders ’s nachts – intussen was de langste dag aangebroken: 21 juni – besloten toch mee te werken aan de start van De Eigen Wijs in het Kasteel. Het Kasteel is een bijgebouw van icbs de WormerWieken, dat al zes jaar leeg staat. Wij zijn de raadsleden dankbaar dat zij zich sterk hebben gemaakt om er bij het College op aan te dringen duidelijkheid te geven over onze huisvesting. Het is echter nog geen definitief besluit.

We mogen starten in het Kasteel gedurende de procedures die er lopen op grond van de onderwijsregelgeving. De uitkomst van de procedures zullen alle partijen accepteren. Dat betekent dat we waarschijnlijk ons eerste schooljaar het Kasteel kunnen gebruiken. Of we daarna al dan niet zullen verhuizen naar het hoofdgebouw zal de tijd leren.

kranten artikel kasteel

Aanmelden kinderen die starten na 1 oktober 2017

Gelukkig hebben veel ouders gehoor gegeven aan onze oproep om hun kind(eren) voor 20 juni aan te melden voor de start in schooljaar 2017/2018. Dit is nodig omdat onze bekostiging vanuit het ministerie van Onderwijs gebaseerd is op het aantal inschrijvingen dat we eind juni moeten doorgeven. Start uw kind na 1 oktober 2017, dan kunt u hem of haar nog bij ons aanmelden. Dat kunt u doen door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren. U vindt het aanmeldformulier hier: http://de-eigen-wijs.nl/aanmelden/

Persoonlijk gesprek

Onze laatste informatieavond op 14 juni was opnieuw goed bezocht. Heeft u deze avond gemist en overweegt u uw kind(eren) aan te melden bij De Eigen Wijs, dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen om te overleggen of De Eigen Wijs voor uw kind(eren) een passende school is. Maakt u dan een afspraak via info@de-eigen-wijs.nl of (075) 2073001. De meest gestelde vragen met antwoorden vindt u op onze site: http://de-eigen-wijs.nl/faq/

Nauwe samenwerking onderwijs en opvang

Baloe logo 350x151IKC De Eigen Wijs is een nauwe samenwerking van onderwijs en opvang. Kinderopvang Baloe BV is onze partner. Naast een gezamenlijke visie starten we ook meteen met een gezamenlijke medewerker. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. Zij zal in de middagen ons onderwijs ondersteunen onder schooltijd en zij zal ook werkzaam zijn in de kinderopvang die Baloe verzorgt in het hoofdgebouw van de WormerWieken. Voor de kinderen die gebruik maken van ons Pluspakket betekent dit een vertrouwd gezicht tussen 15.30-18.15 uur.

Baloe verzorgt ook peuteropvang in het hoofdgebouw. U kunt uw peuter vanaf 2 jaar hiervoor opgeven. Voor de peuters die naar De Eigen Wijs gaan, zorgen wij voor een zo soepel mogelijke overgang tussen de peutergroep en de stamgroep 1/2.

Mooi materiaal gezocht voor de groepen

speel materiaalOp De Eigen Wijs speelt een rijke leeromgeving een belangrijke rol. Kinderen moeten volop de kans krijgen te spelen, ontdekken en onderzoeken met een hoeveelheid en diversiteit aan materialen. Daarom zijn wij op zoek naar verschillende materialen zoals:

materiaal huishoek:
bedje + beddengoed,
keukentje, inventaris keukentje,
tafeltje + stoeltjes, poppen + kleertjes,
poppenbedje en wagentje,verkleedkleren,
huis(elijke) gebruiksvoorwerpen etc.

constructiemateriaal:
duplo, lego, k’nex, lacy, constructor, kapla, knikkerbaan etc.

speelmateriaal:
autootjes, garage, poppetjes, diertjes, boerderij,
poppenhuis, poppenkast met poppen,
puzzels, spelletjes etc.

muziekinstrumenten:
xylofoon, blokfluit etc.

buitenspeelmateriaal:
hoepels, etc.

Wij vinden een verzorgde omgeving ook heel belangrijk. Wij vragen daarom om heel en schoon materiaal van zeer goede kwaliteit. Heeft u iets dat wij mogelijk kunnen gebruiken? Mailt u dan een foto en beschrijving naar info@de-eigen-wijs.nl

Coach Annemiek Helfensteijn stelt zich voor..

AnnemiekBeste kinderen en ouders,

In september 2017 gaat onze school officieel open en daarom zijn wij al maanden vol enthousiasme bezig om voorbereidingen te treffen. In de vorige nieuwsbrieven hebben mijn mede-coaches, Meinke en Lindy, zich al voorgesteld, in deze nieuwsbrief is het mijn beurt. Ik ben Annemiek Helfensteijn, 34 jaar oud. Ik ben getrouwd met Roeland en samen zijn wij trotse ouders van drie kinderen; Linde (6), Merel (3) en Thijmen (1).

Wij gaan er graag samen op uit om bijvoorbeeld lekker te wandelen én wij zijn allemaal erg gek op (voor)lezen en gezelschapsspelletjes spelen. Ik werk al ruim 13 jaar in het onderwijs en ik heb voor (bijna) alle groepen mogen staan. In september mag ik aan de slag met De Eigen Wijs kinderen in groep 3/4/5 en daarbij werk ik heel graag samen met u als ouders/verzorgers en met andere betrokkenen. Ik heb er heel veel zin in om iedereen beter te leren kennen en er samen voor te zorgen dat leerlingen van onze school (her)ontdekken waar ze goed in zijn, zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Ik wens iedereen een hele mooie en fijne zomer en ik zie u graag in september!

[divider]

Missie

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren de omgeving dusdanig dat het kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Eigen Wijze Kinderen vinden samen de toekomst uit.

Kernwaarden

Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding.

Motto

Je bent goed zoals je bent!

[divider]