Nieuwsbrief Banner de eigen wijs

Kids onderzoekenIn deze nieuwsbrief:

Uiterste aanmeld datum 20 juni
Extra informatieavond 14 juni
Materiaal gezocht voor de groepen
Huisvesting school
Coach Lindy stelt zich voor [divider]

Uiterste aanmeld datum 20 juni

uiterste aanmelddatum

De aanmeldingen van alle kinderen die starten voor 1 oktober 2017, moeten uiterlijk 20 juni bij ons binnen zijn. Dit is nodig om voldoende financiering te krijgen bij de start van De Eigen Wijs.

Om te zorgen dat uw kind(eren) kunnen starten op De Eigen Wijs op 4 september, is het noodzakelijk uw kind(eren) aan te melden. Dat kunt u doen door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren voor 20 juni. U vindt het aanmeldformulier hier: http://de-eigen-wijs.nl/aanmelden/

Let op: een voorlopige aanmelding leidt niet automatisch tot plaatsing op De Eigen Wijs
We merken dat er ouders zijn die denken hun kind(eren) al definitief aangemeld te hebben, doordat zij eerder een voorlopige aanmelding hebben gedaan van onze site. Dat is dus niet zo! Het definitieve aanmeldformulier is veel uitgebreider en moet ondertekend zijn. Als u twijfelt of uw aanmelding op de goede manier gedaan is, neem dan contact met ons op via het Contact formulier.

Extra informatieavond woensdag 14 juni 19.30 uur

De informatieavonden van 27 maart en 8 mei waren drukbezocht. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan een extra informatieavond. Die organiseren we op woensdag 14 juni om 19.30 uur. Het is de laatste informatieavond vóór de zomervakantie Graag aanmelden via informatieavond@de-eigen-wijs.nl

Op deze laatste informatieavond zullen we een presentatie houden over ons onderwijs en laten we u voorbeelden zien van bewegend leren. Ook kunt u kennismaken met de coaches/leerkrachten met wie we het schooljaar op 4 september zullen starten. We starten met kinderen tot en met de leeftijd van groep 5. De informatieavond is bedoelt voor geïnteresseerde ouders; niet voor collega´s uit het onderwijs. Op de informatieavond kunt u uiteraard vragen stellen. De meest gestelde vragen met antwoorden vindt u ook hier op onze site.

Wilt u liever een persoonlijk gesprek om te overleggen of De Eigen Wijs voor uw kind(eren) een passende school is? Maakt u dan een afspraak via Het Contact formulier of (075) 2073001.

Mooi materiaal gezocht voor de groepen

Op De Eigen Wijs speelt een rijke leeromgeving een belangrijke rol. Kinderen moeten volop de kans krijgen te spelen, ontdekken en onderzoeken met een hoeveelheid en diversiteit aan materialen. Daarom zijn wij op zoek naar verschillende materialen zoals:

  • Materiaal huishoek: bedje + beddengoed, keukentje, inventaris keukentje, tafeltje + stoeltjes, poppen + kleertjes, poppenbedje en wagentje, verkleedkleren, huis(elijke) gebruiksvoorwerpen etc.
  • Constructiemateriaal: duplo, lego, k’nex, lacy, constructor, kapla, knikkerbaan etc.
  • Speelmateriaal: autootjes, garage, poppetjes, diertjes, boerderij, poppenhuis, poppenkast met poppen, puzzels, spelletjes etc.
  • muziekinstrumenten

Wij vinden een verzorgde omgeving ook heel belangrijk. Wij vragen daarom om heel en schoon materiaal van zeer goede kwaliteit.
Heeft u iets dat wij mogelijk kunnen gebruiken? Mailt u dan een foto en beschrijving naar info@de-eigen-wijs.nl

Huisvesting School

huisvesting schoolDe besturen van de WormerWieken en De Eigen Wijs hebben bij de gemeente steeds aangedrongen op een start voor De Eigen Wijs in bijgebouw ‘het Kasteel’, omdat dit beter is voor het onderwijs op beide scholen. Helaas is de gemeenteraad van Wormerland in meerderheid van mening, dat ‘het Kasteel’ nog een aantal jaren commercieel verhuurd kan worden. Ondanks het dringende verzoek van beide schoolbesturen heeft de gemeente dan ook besloten, dat De Eigen Wijs gebruik moet maken van de leegstand in het hoofdgebouw van de WormerWieken.

Op dinsdagavond 30 mei is er nog een mogelijkheid in te spreken bij de gemeenteraad. Dan staat er namelijk een brief van het bestuur van De Eigen Wijs op de agenda bij de ingekomen stukken. Wilt u inspreken? Meldt u dan eerst aan: https://www.wormerland.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=524&mNch=1869064

In welk gebouw dan ook, wij zullen de beschikbare ruimte zo goed mogelijk inzetten voor Eigen Wijs Onderwijs.

Coach Lindy Mooyweer stelt zich voor…

Coach LindeyHallo kinderen en ouders! Mijn naam is Lindy en ik heb heel veel zin om vanaf september te beginnen als coach op De Eigen Wijs. Ik zal even iets over mezelf vertellen zodat jullie me al een beetje kunnen leren kennen.

Ik ben een trotse moeder van 2 kindjes, een zoon van 2,5 en een dochter van 1,5. We hebben thuis een hond en een poes, ik ben namelijk gek op dieren. Ook houd ik van veel buiten zijn, lekker in het bos lopen, naar het strand of een rondje fietsen. Thuis vind ik het fijn om te lezen, films te kijken en om te koken. Daarnaast ben ik gek op reizen. Ik heb al veel mooie plekjes mogen zien en ik ben nog lang niet klaar met ontdekken.

Heel erg trots en met ontzettend veel enthousiasme begin ik in september als coach van groep 1/2 op De Eigen Wijs. Ik heb al mogen zien en ervaren in mijn voorgaande onderwijservaring als leerkracht in ‘natuurlijk en gepersonaliseerd leren’ hoe prachtig en waardevol gepersonaliseerd leren is. Wat rijk, voor zowel kind als coach, om naar de individuele behoeftes van de kinderen te kijken en om samen een omgeving te creëren die kinderen prikkelt, uitdaagt en uitnodigt om op onderzoek uit te gaan. Een plek waar kinderen hun creativiteit, natuurlijke nieuwsgierigheid én leergierigheid, inspiratie en nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen, uiten en toepassen! Waar gekeken wordt naar de talenten van het kind en vanuit daar verder wordt gebouwd. Ik vind het fantastisch dat ik mag helpen met het opbouwen en vormgeven van De Eigen Wijs en kan niet wachten tot de deuren in september open gaan om de eerste kinderen te ontvangen op deze mooie school. Tot dan!

[divider]

Missie

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij faciliteren de omgeving dusdanig dat het kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Eigen Wijze Kinderen vinden samen de toekomst uit.

Kernwaarden

Liefde, Vertrouwen, Eigenaarschap, Verbinding.

Motto

Je bent goed zoals je bent!

[divider]